Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Igor Butorac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Igor18.02.2016. Prezime Butorac 18.02.2016. Butorac20.04.2022.
Stručna sprema VSS18.02.2016.
Zvanje diplomirani inzinjer arhitekture18.02.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke18.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena18.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 51000 Rijeka18.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra18.02.2016. Direktor20.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Pomorstva, Prometa I Infrastrukture18.02.2016. RIJEKA SPORT d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata 20.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.02.2016. 51000 Rijeka20.04.2022. Ulica Prisavlje18.02.2016. Trg Viktora Bubnja20.04.2022. Kućni broj 1418.02.2016. 120.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851616925018.02.2016. +3855140644020.04.2022.
Datum početka mandata 20/12/201218.02.2016. 01/02/201920.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 28/01/201618.02.2016. 31/01/202320.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.02.2016. Stvarni datum kraja mandata 28/01/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji18.02.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik upravnog viječa18.02.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski registar brodova18.02.2016.
OIB pravne osobe 0460192320818.02.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski18.02.2016.
Datum početka dužnosti 17/01/201318.02.2016. Datum kraja dužnosti 18.02.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 21000 Split18.02.2016. Ulica Marasovičeva18.02.2016. Kućni broj 6718.02.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852140811118.02.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik upravnog viječa18.02.2016. Naziv pravne osobe Agencija za obalni linijski pomorski promet18.02.2016.
OIB pravne osobe 2773539598718.02.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski18.02.2016.
Datum početka dužnosti 16/01/201418.02.2016. Datum kraja dužnosti 18.02.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 21000 Split18.02.2016. Ulica Ulica grada Antofagaste18.02.2016. Kućni broj 618.02.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852132937018.02.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost član NO20.04.2022. Naziv pravne osobe Zajednica sportskih udruga Grada Rijeke - Riječki sportski savez20.04.2022.
OIB pravne osobe 0348942615820.04.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski20.04.2022.
Datum početka dužnosti 09/12/202020.04.2022. Datum kraja dužnosti 09/12/202420.04.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51000 Rijeka20.04.2022. Ulica Verdijeva20.04.2022. Kućni broj 1120.04.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855131350020.04.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost član uprave20.04.2022. Naziv pravne osobe HNK Rijeka s.d.d.20.04.2022.
OIB pravne osobe 3872660883120.04.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski20.04.2022.
Datum početka dužnosti 01/01/202220.04.2022. Datum kraja dužnosti 27/11/202420.04.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51000 Rijeka20.04.2022. Ulica Rujevica20.04.2022. Kućni broj 1020.04.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855156362320.04.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost član NO20.04.2022. Naziv pravne osobe Plivački klub Primorje20.04.2022.
OIB pravne osobe 1756325834520.04.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski20.04.2022.
Datum početka dužnosti 04/04/202220.04.2022. Datum kraja dužnosti 04/04/202620.04.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51000 Rijeka20.04.2022. Ulica Podkoludricu20.04.2022. Kućni broj 220.04.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855162145420.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.02.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji18.02.2016. Ne postoji20.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član uprave18.02.2016. Naziv pravne osobe Jadolinija18.02.2016. OIB pravne osobe 3845314818118.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51000 Rijeka18.02.2016. Ulica Riva18.02.2016. Kućni broj 1618.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/02/199818.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19/12/201218.02.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 22960,3418.02.2016. 24995,5820.04.2022. Neto iznos (HRK) 13723,8918.02.2016. 14162,8820.04.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji18.02.2016. Postoji20.04.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5625,0020.04.2022. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava20.04.2022.
Vremenski raspon Mjesečno20.04.2022.
Napomena 20.04.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3375,0020.04.2022. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava20.04.2022.
Vremenski raspon Mjesečno20.04.2022.
Napomena 20.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji18.02.2016. Postoji20.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.04.2022. Nositelj obveze Osobno20.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka dd20.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 161300,0020.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.04.2022. Godina zaduženja 202120.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 7220.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2590,0020.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,9520.04.2022.
Napomena 20.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.02.2016.
Mjesto Rijeka18.02.2016. Poštanski broj 5100018.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.02.2016. Površina 601,0018.02.2016. 618,0020.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2357520,0018.02.2016. 2400000,0020.04.2022.
Katastarska općina KO Zamet18.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama18.02.2016. Suvlasnik s trećim osobama03.03.2016. Osobno20.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom18.02.2016.
Postotak 50,0018.02.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine18.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.02.2016.
Mjesto Rijeka18.02.2016. Poštanski broj 5100018.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.02.2016. Površina 13,0018.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 19760,0018.02.2016.
Katastarska općina Srdoči18.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.02.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom18.02.2016.
Postotak 50,0018.02.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine18.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.02.2016.
Mjesto Rijeka18.02.2016. Poštanski broj 5100018.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.02.2016. Površina 20,0018.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30400,0018.02.2016.
Katastarska općina Srdoči18.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.02.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom18.02.2016.
Postotak 50,0018.02.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.02.2016.
Mjesto Klenovica18.02.2016. Poštanski broj 5125218.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.02.2016. Površina 500,0018.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2020080,0018.02.2016.
Katastarska općina Ledenice18.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno18.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.04.2022.
Mjesto Rijeka20.04.2022. Poštanski broj 5100020.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.04.2022. Površina 50,9020.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 825000,0020.04.2022.
Katastarska općina Zamet20.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno20.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno20.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava20.04.2022.
Napomena 20.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.04.2022.
Mjesto Zagreb20.04.2022. Poštanski broj 1000020.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.04.2022. Površina 44,6520.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 780000,0020.04.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb20.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno20.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno20.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava20.04.2022.
Napomena 20.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća20.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.04.2022.
Mjesto Krmpote20.04.2022. Poštanski broj 5125120.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.04.2022. Površina 40,0020.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,0020.04.2022.
Katastarska općina Krmpote20.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno20.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno20.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom20.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 20.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada20.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.04.2022.
Mjesto Krmpote20.04.2022. Poštanski broj 5125120.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.04.2022. Površina 15744,0020.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 118000,0020.04.2022.
Katastarska općina Krmpote20.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno20.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno20.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom20.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 20.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća20.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.04.2022.
Mjesto Omišalj20.04.2022. Poštanski broj 5151320.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.04.2022. Površina 127,2020.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 762000,0020.04.2022.
Katastarska općina Omišalj20.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno20.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom20.04.2022.
Postotak 50,0020.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 20.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji18.02.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji18.02.2016. Postoji20.04.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice20.04.2022. Naziv poslovnog subjekta HT dd20.04.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656020.04.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb , Radnička cesta 2120.04.2022.
Broj dionica 6920.04.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 126,8520.04.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos20.04.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom20.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 20.04.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice20.04.2022. Naziv poslovnog subjekta Jadran hoteli dd20.04.2022.
OIB poslovnog subjekta 4587567315020.04.2022. Sjedište poslovnog subjekta Rijeka , Strossmayerova 120.04.2022.
Broj dionica 25020.04.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 370,0020.04.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%20.04.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom20.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 20.04.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice20.04.2022. Naziv poslovnog subjekta Rapska plovidba dd20.04.2022.
OIB poslovnog subjekta 2322884381820.04.2022. Sjedište poslovnog subjekta Rab , Domovinskog rata 120.04.2022.
Broj dionica 44020.04.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 338,1820.04.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%20.04.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom20.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 20.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji18.02.2016. Postoji20.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 21314,7920.04.2022. Valuta EUR - Euro20.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno20.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom20.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 20.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 8490,2520.04.2022. Valuta EUR - Euro20.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno20.04.2022. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava20.04.2022.
Napomena 20.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji18.02.2016.