Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Igor Antolović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Igor04.11.2022. Prezime Antolović04.11.2022.
Stručna sprema VSS04.11.2022.
Zvanje diplomirani inženjer građevine04.11.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke04.11.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana04.11.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece04.11.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 52444 Tinjan04.11.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji04.11.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave04.11.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti MAVRIŠ društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti04.11.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52464 Kaštelir04.11.2022. Ulica Kaštelir04.11.2022. Kućni broj 11304.11.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38591560599504.11.2022.
Datum početka mandata 01/07/202204.11.2022. Predviđeni datum kraja mandata 01/07/202604.11.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.11.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji04.11.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji04.11.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.11.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji04.11.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Inženjer za građevinarstvo04.11.2022. Naziv pravne osobe Mavriš d.o.o.04.11.2022. OIB pravne osobe 4430710580404.11.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52464 Kaštelir04.11.2022. Ulica Kaštelir04.11.2022. Kućni broj 11304.11.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/08/201204.11.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/06/202204.11.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 14539,2704.11.2022. 1929,6604.11.2022. 1843,5523.02.2024. Neto iznos (EUR) 9808,6304.11.2022. 1301,7504.11.2022. 1426,2723.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.11.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji04.11.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 36000,0004.11.2022. 4778,0204.11.2022. 7760,0023.02.2024. Pravna osnova Od umjetničke djelatnosti04.11.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini04.11.2022.
Napomena Iznos je u Kunama. Iznos je prosječno godišnje.04.11.2022. Iznos je u Eurima. Iznos je prosječno godišnje.30.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji04.11.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Internova d.o.o.04.11.2022. OIB poslodavca 4161962314004.11.2022.
Bruto iznos (EUR) 9158,0004.11.2022. 1215,4804.11.2022. Neto iznos (EUR) 6188,0004.11.2022. 821,2904.11.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/202104.11.2022. Datum prestanka radnog odnosa 04.11.2022.
Napomena 04.11.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji04.11.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji04.11.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji04.11.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.11.2022. Nositelj obveze Osobno04.11.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ banka04.11.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0004.11.2022.
Valuta duga EUR - Euro04.11.2022. Godina zaduženja 201804.11.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 14404.11.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 218,7604.11.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,4904.11.2022.
Napomena Stambeni kredit - PBZ banka04.11.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.11.2022. Nositelj obveze Osobno04.11.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ banka04.11.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0004.11.2022.
Valuta duga EUR - Euro04.11.2022. Godina zaduženja 201804.11.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 9604.11.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 170,7304.11.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,8004.11.2022.
Napomena Stambena štedionica - PBZ banka04.11.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.11.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.11.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.11.2022.
Mjesto Tinjan04.11.2022. Poštanski broj 5244404.11.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.11.2022. Površina 1455,0004.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3800000,0004.11.2022. 504346,6704.11.2022.
Katastarska općina Tinjan04.11.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.11.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.11.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.11.2022.
Napomena Na toj čestici izgrađena je obiteljska kuća u kojoj stanujemo i kojoj nedostaje Uporabna dozvola. Građevinska dozvola tj. Rješenje o uvjetima građenja: KLASA: UP/I-361-03/10-02/559, URBROJ: 2163/1-18-04/6-11-16, Pazin, 23.veljače 2011.g.04.11.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.11.2022.
Mjesto Tinjan04.11.2022. Poštanski broj 5244404.11.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.11.2022. Površina 638,0004.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 288000,0004.11.2022. 38224,1704.11.2022.
Katastarska općina Tinjan04.11.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.11.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.11.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.11.2022.
Napomena 04.11.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.11.2022.
Mjesto Tinjan04.11.2022. Poštanski broj 5244404.11.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.11.2022. Površina 561,0004.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 253000,0004.11.2022. 33578,8704.11.2022.
Katastarska općina Tinjan04.11.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.11.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.11.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.11.2022.
Napomena 04.11.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.11.2022.
Mjesto Tinjan04.11.2022. Poštanski broj 5244404.11.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.11.2022. Površina 3420,0004.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 48500,0004.11.2022. 6437,0604.11.2022.
Katastarska općina Tinjan04.11.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.11.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug04.11.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.11.2022.
Napomena 04.11.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine04.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.11.2022.
Mjesto Tinjan04.11.2022. Poštanski broj 5244404.11.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.11.2022. Površina 2604,0004.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 37000,0004.11.2022. 4910,7404.11.2022.
Katastarska općina Tinjan04.11.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.11.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug04.11.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.11.2022.
Napomena 04.11.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji04.11.2022.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.11.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji04.11.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice04.11.2022. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.o.o.04.11.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656004.11.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb04.11.2022.
Broj dionica 3404.11.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 174,0004.11.2022. 23,0904.11.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%04.11.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno04.11.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.11.2022.
Napomena 04.11.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji04.11.2022.

Podatci o štednji

Iznos 2700,0004.11.2022. 2800,0023.02.2024. Valuta EUR - Euro04.11.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.11.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.11.2022.
Napomena 04.11.2022.

Podatci o štednji

Iznos 28000,0004.11.2022. 4000,0030.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna04.11.2022. EUR - Euro04.11.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.11.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.11.2022.
Napomena 04.11.2022. 1552,11 u00e2u0082u00ac oročena štednja 1319,72 u00e2u0082u00ac e-kasica štednja ostalo štednja - osiguranje23.02.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji04.11.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HGU04.11.2022. Sjedište pravne osobe Pula04.11.2022.
OIB pravne osobe 4990307264704.11.2022.
Datum učlanjenja 01/04/201204.11.2022. Datum kraja članstva 31/12/202204.11.2022. 31/12/202423.02.2024.
Funkcije 04.11.2022.
Napomena Član sam Hrvatske glazbene unije jer na osnovu članstva sviram u Plavoj Laguni d.d. Poreč po hotelima.04.11.2022.