Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Đurđica Blažinkov-Živković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Đurđica22.08.2022. Prezime Blažinkov-Živković22.08.2022.
Stručna sprema VSS22.08.2022.
Zvanje Doktor medicine22.08.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke22.08.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana22.08.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece22.08.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb22.08.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.08.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ravnatelja22.08.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom22.08.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb22.08.2022. Ulica Radnička cesta 22.08.2022. Kućni broj 122.08.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851645865722.08.2022.
Datum početka mandata 25/12/202122.08.2022. Predviđeni datum kraja mandata 25/12/202522.08.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.08.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji22.08.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji22.08.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji22.08.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji22.08.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20659,0022.08.2022. 2906,4418.01.2023. 3630,4316.02.2024. Neto iznos (EUR) 13570,7822.08.2022. 1923,6118.01.2023. 2034,3616.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji22.08.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji22.08.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji22.08.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji22.08.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 9000,0022.08.2022. 1194,5122.08.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.08.2022.
Vremenski raspon Mjesečno22.08.2022.
Napomena 22.08.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji22.08.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji22.08.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.08.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji22.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan22.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.08.2022.
Mjesto Zagreb22.08.2022. Poštanski broj 1000022.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.08.2022. Površina 85,0022.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1320000,0022.08.2022. 175194,1122.08.2022.
Katastarska općina Trnje22.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno22.08.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug22.08.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)22.08.2022.
Napomena 22.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman22.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.08.2022.
Mjesto Zaton22.08.2022. Poštanski broj 2323222.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.08.2022. Površina 29,0022.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 543750,0022.08.2022. 72168,0322.08.2022.
Katastarska općina NIN22.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno22.08.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug22.08.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)22.08.2022.
Napomena 22.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan22.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.08.2022.
Mjesto Županja22.08.2022. Poštanski broj 3227022.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.08.2022. Površina 89,0022.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0022.08.2022. 39816,8422.08.2022.
Katastarska općina Županja22.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno22.08.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.08.2022. Način stjecanja Nasljedstvom22.08.2022.
Postotak 50,0022.08.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 22.08.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji22.08.2022.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji22.08.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji22.08.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji22.08.2022.

Podatci o štednji

Iznos 12000,0022.08.2022. 1592,6722.08.2022. 21592,6716.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna22.08.2022. EUR - Euro22.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno22.08.2022. Način stjecanja Nasljedstvom22.08.2022. Nasljedstvom, Prodajom imovine16.02.2024.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 22.08.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji22.08.2022.