Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Dragan Medan

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dragan11.05.2022. Prezime Medan11.05.2022.
Stručna sprema Magistar Inženjer11.05.2022.
Zvanje MAGISTAR INŽENJER POMORSKOG PROMETA11.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke11.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana11.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece11.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 20225 Babino Polje11.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave11.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti KOMUNALNO MLJET d.o.o. za komunalne djelatnosti, proizvodnju i usluge 11.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20225 Babino Polje11.05.2022. Ulica ZABREŽJE 11.05.2022. Kućni broj 211.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852074518711.05.2022.
Datum početka mandata 15/08/201811.05.2022. 02/08/202216.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 15/08/202211.05.2022. 16/08/202616.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji11.05.2022. Ne postoji16.01.2023.
Dužnost Direktor11.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti USLUGE MLJET d.o.o. za uslužne djelatnosti11.05.2022. 16.01.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20225 Babino Polje11.05.2022. 16.01.2023. Ulica ZABREŽJE 11.05.2022. 16.01.2023. Kućni broj 211.05.2022. 16.01.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38599473523311.05.2022. 16.01.2023.
Datum početka mandata 17/12/202111.05.2022. 16.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 16/06/202211.05.2022. 16.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Volonterski11.05.2022. 16.01.2023. Stvarni datum kraja mandata 11.05.2022. 17/06/202210.08.2022. 16.01.2023.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji11.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12994,8011.05.2022. 15453,4710.08.2022. 2237,1416.01.2023. Neto iznos (EUR) 8988,7511.05.2022. 10679,6310.08.2022. 1558,5216.01.2023.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (EUR) 0,0011.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji11.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.05.2022. Marka/tip VW GOLF11.05.2022.
Godina proizvodnje 200811.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0011.05.2022. 4645,3011.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji11.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Vlasnik obrta11.05.2022. Naziv poslovnog subjekta MEOLAS11.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 1140417040211.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta SOBRA 30, 20225 BABINO POLJE, MLJET11.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način11.05.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Otvaranje obrta redovnim putem11.05.2022.
Napomena 11.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji11.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji11.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DVD MLJET11.05.2022. Sjedište pravne osobe ZABREŽJE 2, 20225 BABINO POLJE, MLJET11.05.2022.
OIB pravne osobe 7731705714411.05.2022.
Datum učlanjenja 06/03/202211.05.2022. Datum kraja članstva 11.05.2022. 06/03/202316.01.2023.
Funkcije PREDSJEDNIK11.05.2022.
Napomena 11.05.2022.