Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Denis Deur

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Denis07.07.2022. Prezime Deur07.07.2022.
Stručna sprema SSS07.07.2022.
Zvanje Elektrotehnika - Elektromehaničar07.07.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.07.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana07.07.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece07.07.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 23422 Bila Vlaka07.07.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.07.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor07.07.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Komunalno trgovačko društvo KOTARAC STANKOVCI d.o.o. za komunalne djelatnosti07.07.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23422 Stankovci07.07.2022. Ulica Stankovci07.07.2022. Kućni broj 23007.07.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852338060907.07.2022.
Datum početka mandata 14/02/202207.07.2022. Predviđeni datum kraja mandata 14/02/202607.07.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.07.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji07.07.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji07.07.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.07.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji07.07.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Strojna obrada - tip II07.07.2022. Naziv pravne osobe LTH Metalni lijev d.o.o07.07.2022. OIB pravne osobe 9058414884107.07.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23420 Benkovac07.07.2022. Ulica Benkovačke Bojne07.07.2022. Kućni broj 2107.07.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 06/04/201007.07.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/02/202207.07.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 9687,4907.07.2022. 1285,7531.01.2023. Neto iznos (EUR) 7000,0007.07.2022. 929,0607.07.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.07.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.07.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.07.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.07.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.07.2022. Nositelj obveze Osobno07.07.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Banka07.07.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 74000,0007.07.2022. 9821,4907.07.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.07.2022. EUR - Euro07.07.2022. Godina zaduženja 201907.07.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6007.07.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1403,2607.07.2022. 186,2107.07.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,2007.07.2022.
Napomena 07.07.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.07.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji07.07.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.07.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.07.2022. Marka/tip Volkswagen07.07.2022.
Godina proizvodnje 201607.07.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0007.07.2022. 11945,0507.07.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.07.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji07.07.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji07.07.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji07.07.2022.