Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Dejana Presečan Šipoš

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dejana30.01.2023. Prezime Presečan Šipoš30.01.2023.
Stručna sprema Magistar Inženjer30.01.2023.
Zvanje magistar inženjer građevinarstav30.01.2023. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica30.01.2023.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena30.01.2023.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.01.2023.

Podatci o prebivalištu

Grad 31000 Osijek30.01.2023.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.01.2023.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor30.01.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Vodoopskrba d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 30.01.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31326 Darda30.01.2023. Ulica SV.I.KRSTITELJA 30.01.2023. Kućni broj 10130.01.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853174020230.01.2023.
Datum početka mandata 12/12/202230.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 12/12/202630.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.01.2023. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.01.2023.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.01.2023.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji30.01.2023.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto RUKOVODITELJICA PJ VM30.01.2023. Naziv pravne osobe VODOOPSKRBA DOO30.01.2023. OIB pravne osobe 6782015122930.01.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31326 Darda30.01.2023. Ulica SV.IVANA.KRSTITELJA 30.01.2023. Kućni broj 10130.01.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 14/10/201330.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 11/12/202230.01.2023. 28.02.2024.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji30.01.2023.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Rukovoditeljica PJ vodovodna mreža i odvodnja30.01.2023. Naziv pravne osobe VODOOPSKRBA DOO30.01.2023. OIB pravne osobe 6782015122930.01.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31326 Darda30.01.2023. Ulica SV.I.KRSTITELJA 30.01.2023. Kućni broj 10130.01.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/10/201330.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/12/202230.01.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 2800,0030.01.2023. Neto iznos (EUR) 1970,0030.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.01.2023.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji30.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 283,0030.01.2023. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti30.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.01.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.01.2023. Nositelj obveze Osobno30.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZAGREBAČKA BANKA UNICREDITGROUP30.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10485,1030.01.2023. 30000,0028.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro30.01.2023. Godina zaduženja 202330.01.2023. 203328.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 4830.01.2023. 12028.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 238,1630.01.2023. 318,2128.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 4,3030.01.2023. 5,0028.02.2024.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.01.2023.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto OSIJEK30.01.2023. Poštanski broj 3100030.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2023. Površina 73,3130.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0030.01.2023.
Katastarska općina OSIJEK30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom30.01.2023.
Postotak 50,0030.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto GAJIĆ30.01.2023. Poštanski broj 3130530.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2023. Površina 74,0630.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0030.01.2023.
Katastarska općina DRAŽ30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.02.2024.
Mjesto Osijek28.02.2024. Poštanski broj 3100028.02.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.02.2024. Površina 45,0028.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0028.02.2024.
Katastarska općina Osijek28.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno28.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno28.02.2024. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.02.2024.
Napomena Prodajom imovine u vlasništvu roditelja28.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji30.01.2023.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.01.2023.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji30.01.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Vlasnik obrta30.01.2023. Naziv poslovnog subjekta VERŠTOT30.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 2040774042930.01.2023. Sjedište poslovnog subjekta VATROGASNA 77, OSIJEK30.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno30.01.2023. Način stjecanja Na neki drugi način30.01.2023.
Drugi način stjecanja NOVOTVORENI OBRT30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji30.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji30.01.2023.