Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Davor Zoričić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Davor26.05.2023. Prezime Zoričić26.05.2023.
Stručna sprema Doktor Znanosti26.05.2023.
Zvanje diplomirani ekonomist26.05.2023. Stranačka pripadnost Nisam član stranke26.05.2023.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.05.2023.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.05.2023.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb26.05.2023.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.05.2023.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Državni tajnik26.05.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo financija26.05.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb26.05.2023. Ulica Katančićeva ulica26.05.2023. Kućni broj 526.05.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851459124926.05.2023.
Datum početka mandata 01/05/202326.05.2023. Predviđeni datum kraja mandata 01/06/202426.05.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.05.2023. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.05.2023.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.05.2023.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji26.05.2023.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto izvanredni profesor26.05.2023. Naziv pravne osobe Ekonomski fakultet - Zagreb26.05.2023. OIB pravne osobe 2720846712226.05.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.05.2023. Ulica Kennedyjev trg26.05.2023. Kućni broj 626.05.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/200326.05.2023. Datum prestanka radnog odnosa 26.05.2023.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.05.2023.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto izvanredni profesor26.05.2023. Naziv pravne osobe Ekonomski fakultet - Zagreb26.05.2023. OIB pravne osobe 2720846712226.05.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.05.2023. Ulica Kennedyjev trg26.05.2023. Kućni broj 626.05.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/200326.05.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26.05.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 3222,4226.05.2023. 3224,2220.02.2024. Neto iznos (EUR) 2227,9626.05.2023. 2261,4020.02.2024.
Napomena Riječ je o informativnom izračunu stručnih službi jer prva plaća još nije isplaćena.26.05.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji26.05.2023.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Ekonomski fakultet - Zagreb26.05.2023. OIB isplatitelja 2720846712226.05.2023.
Neto iznos mjesečno (EUR) 0,0026.05.2023. 374,2820.02.2024. Pravna osnova Od nesamostalnog rada26.05.2023.
Napomena Mjesečni iznos se isplaćuje ovisno o sudjelovanju u znanstveno-nastavnim aktivnostima u određenom mjesecu. Budući da još nije primljena niti jedna isplata nije moguće navesti niti prosječni niti posljednji isplaćeni iznos.26.05.2023. Mjesečni iznos se isplaćuje ovisno o sudjelovanju u znanstveno-nastavnim aktivnostima.20.02.2024.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji26.05.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 265,4526.05.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka26.05.2023.
Vremenski raspon Mjesečno26.05.2023.
Napomena Naknada za članstvo u Nadzornom odboru u proteklih 12 mjeseci. Stupanjem na dužnost podnesena je ostavka na članstvo u NO.26.05.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 265,6126.05.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka26.05.2023.
Vremenski raspon Mjesečno26.05.2023.
Napomena U posljednjih 12 mjeseci mjesečna naknada je isplaćena 5 puta s obzirom da sam član NO bio 5 mjeseci. Stupanjem na dužnost podnesena je ostavka na članstvo u NO.26.05.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.05.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo financija26.05.2023. OIB poslodavca 1868313648726.05.2023.
Bruto iznos (EUR) 3297,0826.05.2023. 3556,1720.02.2024. Neto iznos (EUR) 2140,4826.05.2023. 2305,6920.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/200826.05.2023. Datum prestanka radnog odnosa 26.05.2023.
Napomena 26.05.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji26.05.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 265,4526.05.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka26.05.2023.
Vremenski raspon Mjesečno26.05.2023.
Napomena Naknada za članstvo u Upravnom vijeću26.05.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 265,4726.05.2023. 62,5120.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka26.05.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.05.2023.
Napomena Riječ je o isplatama koje variraju na godišnjoj razini ovisno o broju ugovorenih angažmana, a navedeni iznos predstavlja agregirani iznos isplata u proteklih 12 mjeseci.26.05.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1784,6926.05.2023. 790,0020.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka26.05.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.05.2023.
Napomena Riječ je o isplatama koje variraju na godišnjoj razini ovisno o broju ugovorenih angažmana, a navedeni iznos predstavlja agregirani iznos isplata u proteklih 12 mjeseci.26.05.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1421,7226.05.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka26.05.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.05.2023.
Napomena Riječ je o isplatama koje variraju na godišnjoj razini ovisno o broju ugovorenih angažmana, a navedeni iznos predstavlja agregirani iznos isplata u proteklih 12 mjeseci.26.05.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 321,0026.05.2023. 200,0020.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka26.05.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.05.2023.
Napomena Riječ je o isplatama koje variraju na godišnjoj razini ovisno o broju ugovorenih angažmana, a navedeni iznos predstavlja agregirani iznos isplata u proteklih 12 mjeseci.26.05.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1700,7026.05.2023. 530,0020.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka26.05.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.05.2023.
Napomena Riječ je o isplatama koje variraju na godišnjoj razini ovisno o broju ugovorenih angažmana, a navedeni iznos predstavlja agregirani iznos isplata u proteklih 12 mjeseci.26.05.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 331,8126.05.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka26.05.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.05.2023.
Napomena Riječ je o isplatama koje variraju na godišnjoj razini ovisno o broju ugovorenih angažmana, a navedeni iznos predstavlja agregirani iznos isplata u proteklih 12 mjeseci.26.05.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 265,4526.05.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka26.05.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.05.2023.
Napomena Riječ je o isplatama koje variraju na godišnjoj razini ovisno o broju ugovorenih angažmana, a navedeni iznos predstavlja agregirani iznos isplata u proteklih 12 mjeseci.26.05.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 360,9920.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka20.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno20.02.2024.
Napomena 20.02.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.05.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.05.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.05.2023. Nositelj obveze Osobno26.05.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste i Steiermaerkische bank26.05.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 81000,0026.05.2023.
Valuta duga EUR - Euro26.05.2023. Godina zaduženja 201926.05.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 19226.05.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 437,1626.05.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,7026.05.2023.
Napomena 26.05.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.05.2023.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.05.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža26.05.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.05.2023.
Mjesto zagreb26.05.2023. Poštanski broj 1000026.05.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.05.2023. Površina 18,2126.05.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 36000,0026.05.2023. 54000,0020.02.2024.
Katastarska općina Grad Zagreb26.05.2023. Vrsta vlasništva Knjižno26.05.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug26.05.2023. Način stjecanja Kupnjom od štednje26.05.2023.
Napomena 26.05.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.05.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.05.2023.
Mjesto Zagreb26.05.2023. Poštanski broj 1000026.05.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.05.2023. Površina 101,2126.05.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0026.05.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb26.05.2023. Vrsta vlasništva Knjižno26.05.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug26.05.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit), Kupnjom od štednje26.05.2023.
Napomena 26.05.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.05.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.05.2023.
Mjesto Dubrovnik26.05.2023. Poštanski broj 2000026.05.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.05.2023. Površina 81,7626.05.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0026.05.2023.
Katastarska općina Dubrovnik26.05.2023. Vrsta vlasništva Knjižno26.05.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug26.05.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom26.05.2023.
Napomena Stan je opterećen pravom doživotnog plodouživanja na ime Marija Kaznačića.26.05.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.05.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.05.2023. Marka/tip Audi A4 Avant26.05.2023.
Godina proizvodnje 201826.05.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 21500,0026.05.2023.
Oblik vlasništva Osobno26.05.2023. Način stjecanja Kupnjom od štednje26.05.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.05.2023.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji26.05.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice26.05.2023. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.26.05.2023.
OIB poslovnog subjekta 8179314656026.05.2023. Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 21, 10000 Zagreb26.05.2023.
Broj dionica 6926.05.2023. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 1191,0026.05.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug26.05.2023. Način stjecanja Kupnjom od štednje26.05.2023.
Napomena 26.05.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri26.05.2023. Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija RH26.05.2023.
OIB poslovnog subjekta 1868313648726.05.2023. Sjedište poslovnog subjekta Katančićeva 5, 10000 Zagreb26.05.2023.
Vrsta vrijednosnog papira Obveznica26.05.2023. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 5000,0026.05.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug26.05.2023. Način stjecanja Kupnjom od štednje26.05.2023.
Napomena 26.05.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice26.05.2023. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.26.05.2023.
OIB poslovnog subjekta 8179314656026.05.2023. Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 21, 10000 Zagreb26.05.2023.
Broj dionica 7726.05.2023. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 1329,1026.05.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%26.05.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno26.05.2023. Način stjecanja Kupnjom od štednje26.05.2023.
Napomena 26.05.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri20.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija RH20.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 1868313648720.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Katančićeva 5, 10000 Zagreb20.02.2024.
Vrsta vrijednosnog papira Trezorski zapis20.02.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 19000,0020.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.02.2024. Način stjecanja Kupnjom od štednje20.02.2024.
Napomena 20.02.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji26.05.2023.

Podatci o štednji

Iznos 16070,6926.05.2023. 12348,0420.02.2024. Valuta EUR - Euro26.05.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug26.05.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.05.2023.
Napomena 26.05.2023.

Podatci o štednji

Iznos 41076,0026.05.2023. 22760,9520.02.2024. Valuta EUR - Euro26.05.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug26.05.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom26.05.2023.
Napomena Darovanje roditelja26.05.2023.

Podatci o štednji

Iznos 13267,2326.05.2023. Valuta EUR - Euro26.05.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug26.05.2023. Način stjecanja Od osiguranja26.05.2023.
Napomena Radi se o trenutno kapitaliziranom iznosu po polici životnog osiguranja koje su tijekom više godina uplaćivali roditelji. U slučaju nastupa osiguranog slučaja roditelji su i navedeni kao korisnici osiguranja (dok je za slučaj doživljenja korisnik osigurana osoba - bračni drug).26.05.2023.

Podatci o štednji

Iznos 738,3426.05.2023. 856,2020.02.2024. Valuta EUR - Euro26.05.2023.
Oblik vlasništva Osobno26.05.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.05.2023.
Napomena Radi se o iznosu uplaćenom u treći mirovinski stup26.05.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.05.2023.