Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Davor Filipović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Davor Prezime Filipović
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje Izvanredni profesor Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ministar Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Kućni broj 78

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516106111
Datum početka mandata 29/04/2022 Predviđeni datum kraja mandata 23/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 12/12/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Upravnog vijeća Naziv pravne osobe Hrvatske vode
OIB pravne osobe 28921383001 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 06/05/2022 Datum kraja dužnosti 13/12/202301.02.2024.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica Grada Vukovara Kućni broj 220
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38516307333

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Upravnog odbora Naziv pravne osobe Hrvatska agencija za malo gospodarstvo inovacije i investicije
OIB pravne osobe 25609559342 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 06/05/2022 Datum kraja dužnosti 13/12/202301.02.2024.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ksaver Kućni broj 208
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38514881043

Druga javna dužnost

Dužnost Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Naziv pravne osobe Hrvatska banka za obnovu i razvitak
OIB pravne osobe 26702280390 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 06/05/2022 Datum kraja dužnosti 13/12/202301.02.2024.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Josipa Jurja Strossmayera Kućni broj 9
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38514591666

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji01.06.2022.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Izvanredni profesor01.06.2022. Naziv pravne osobe Ekonomski fakultet - Zagreb01.06.2022. OIB pravne osobe 2720846712201.06.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb01.06.2022. Ulica Trg J. F. Kennedyja01.06.2022. Kućni broj 601.06.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/06/202201.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa 01.06.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Izvanredni profesor Naziv pravne osobe Ekonomski fakultet - Zagreb OIB pravne osobe 27208467122
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg J. F. Kennedyja Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 28/11/2008 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/04/2022

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednik Nadzornog odbora Naziv pravne osobe HRVATSKE ŠUME d.o.o OIB pravne osobe 69693144506
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica Kneza Branimira Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 27/11/2017 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/11/202101.06.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član Nadzornog odbora Naziv pravne osobe INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. OIB pravne osobe 27759560625
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Avenija Većeslava Holjevca Kućni broj 10
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/12/2021 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29/04/2022

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član Revizijskog odbora Naziv pravne osobe HRVATSKE ŠUME d.o.o OIB pravne osobe 69693144506
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica Kneza Branimira Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/12/2017 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/11/202101.06.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba01.06.2022. Naziv pravne osobe Grad Zagreb01.06.2022. OIB pravne osobe 6181789493701.06.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb01.06.2022. Ulica Ulica sv. Ćirila i Metoda01.06.2022. Kućni broj 501.06.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/06/202101.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29/04/202201.06.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba01.06.2022. Naziv pravne osobe Grad Zagreb01.06.2022. OIB pravne osobe 6181789493701.06.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb01.06.2022. Ulica Ulica sv. Ćirila i Metoda01.06.2022. Kućni broj 501.06.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/07/201701.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/04/202101.06.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednik Nadzornog odbora01.06.2022. Naziv pravne osobe HRVATSKE ŠUME d.o.o01.06.2022. OIB pravne osobe 6969314450601.06.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb01.06.2022. Ulica Ulica Kneza Branimira01.06.2022. Kućni broj 101.06.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/12/202101.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29/04/202201.06.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član Revizijskog odbora01.06.2022. Naziv pravne osobe HRVATSKE ŠUME d.o.o01.06.2022. OIB pravne osobe 6969314450601.06.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb01.06.2022. Ulica Ulica Kneza Branimira01.06.2022. Kućni broj 101.06.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/12/202101.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29/04/202201.06.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 27096,57 3596,26 Neto iznos (EUR) 17918,42 2378,13

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji01.06.2022.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Ekonomski fakultet - Zagreb01.06.2022. OIB isplatitelja 2720846712201.06.2022.
Neto iznos mjesečno (EUR) 250,0001.06.2022. 33,1801.06.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada01.06.2022.
Napomena Obavljanje dopunskog rada na radnom mjestu izvanrednog profesora.01.06.2022. 01.02.2024.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2500,00 331,81 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena Od najma stana.01.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 444,53 58,93 Pravna osnova Od kapitala
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ekonomski fakultet - Zagreb OIB poslodavca 27208467122
Bruto iznos (EUR) 22929,47 4016,7029.01.2023. Neto iznos (EUR) 14958,49 2728,2529.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 15/12/2003 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 444,53 58,93 Pravna osnova Od kapitala
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 7700,00 1021,97 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 72,62
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1670000,00 221647,09
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način01.06.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Darovanjem novca od roditelja01.06.2022.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 18,64
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,00 19908,42
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način01.06.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Darovanjem novca od roditelja01.06.2022.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 12,25
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 112500,00 14931,32
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.06.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Darovanjem novca od roditelja.01.06.2022.
Napomena Garažno parkirno mjesto.01.06.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mercedes E 200 d
Godina proizvodnje 2019 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 337000,00 44727,59
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Grad Zagreb
Broj dionica 63 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 178,00 23,62
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Grad Zagreb
Broj dionica 63 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 178,00 23,62
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta ATLANTIC GRUPA d.d.
OIB poslovnog subjekta 71149912416 Sjedište poslovnog subjekta Grad Zagreb
Broj dionica 1 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 40,00 5,31
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija Republike Hrvatske
OIB poslovnog subjekta 18683136487 Sjedište poslovnog subjekta Katančićeva 5
Vrsta vrijednosnog papira Obveznice Republike Hrvatske RHMF-O-253B Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 100000,00
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom od štednje
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija Republike Hrvatske
OIB poslovnog subjekta 18683136487 Sjedište poslovnog subjekta Katančićeva 5
Vrsta vrijednosnog papira Obveznice Republike Hrvatske RHMF-O-253B Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 60000,00
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od štednje
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri01.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija Republike Hrvatske01.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 1868313648701.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Katančićeva 5, 10000 Zagreb01.02.2024.
Vrsta vrijednosnog papira Obveznice Republike Hrvatske RHMF-O-253B01.02.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 100000,0001.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno01.02.2024. Način stjecanja Kupnjom od štednje01.02.2024.
Napomena 01.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri01.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija Republike Hrvatske01.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 1868313648701.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Katančićeva 5, 10000 Zagreb01.02.2024.
Vrsta vrijednosnog papira Obveznice Republike Hrvatske RHMF-O-253B01.02.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 60000,0001.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug01.02.2024. Način stjecanja Kupnjom od štednje01.02.2024.
Napomena 01.02.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 1500000,00 199084,21 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 490000,00 65034,18 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od kapitala
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 199084,2116.03.2023. 110000,0001.02.2024. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 65034,1816.03.2023. 5000,0001.02.2024. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od kapitala
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska udruga alumnija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Sjedište pravne osobe Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6
OIB pravne osobe 27208467122
Datum učlanjenja 05/05/2015 Datum kraja članstva
Funkcije Član
Napomena