Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Davor Deskar

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Davor28.04.2022. Prezime Deskar28.04.2022.
Stručna sprema VSS28.04.2022.
Zvanje Magistar filozofije i kroatologije28.04.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica28.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 33405 Pitomača28.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor28.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti DRAFT d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje, zastupanje i turistička agencija28.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33405 Pitomača28.04.2022. Ulica Ljudevita Gaja 28.04.2022. Kućni broj 26/128.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38591613961628.04.2022.
Datum početka mandata 16/04/202028.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 16/04/202528.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor28.04.2022. Naziv pravne osobe DRAFT d.o.o.28.04.2022. OIB pravne osobe 7770879172528.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33405 Pitomača28.04.2022. Ulica Ljudevita Gaja28.04.2022. Kućni broj 26/128.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/04/201628.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16/04/202028.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12935,0028.04.2022. 1768,2726.01.2023. 1875,0021.02.2024. Neto iznos (EUR) 9078,0028.04.2022. 1272,0426.01.2023. 1350,0021.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.04.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.04.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatkse šume d.o.o.28.04.2022. OIB poslodavca 6969314450628.04.2022.
Bruto iznos (EUR) 10000,0028.04.2022. 1327,2328.04.2022. 1800,0021.02.2024. Neto iznos (EUR) 7000,0028.04.2022. 929,0628.04.2022. 1150,0021.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/08/202028.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 28.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji28.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.04.2022. Marka/tip BMW 320d28.04.2022.
Godina proizvodnje 201728.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0028.04.2022. 17253,9728.04.2022. 15253,9721.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno28.04.2022. Način stjecanja Novčanom pozajmicom28.04.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji28.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji28.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Teniski klub Pitomača28.04.2022. Sjedište pravne osobe Pitomača28.04.2022.
OIB pravne osobe 9621217879628.04.2022.
Datum učlanjenja 07/11/201928.04.2022. Datum kraja članstva 07/11/202328.04.2022. 10/11/202721.02.2024.
Funkcije Predsjednik kluba28.04.2022.
Napomena 28.04.2022.