Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Darko Belić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Darko13.05.2022. Prezime Belić13.05.2022.
Stručna sprema Magistar Znanosti13.05.2022.
Zvanje magistar znanosti polje ekonomije13.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke13.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana13.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece13.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb13.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave13.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.13.05.2022. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.13.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb13.05.2022. Ulica Kupska 13.05.2022. Kućni broj 413.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851454561513.05.2022.
Datum početka mandata 16/04/202213.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 15/04/202613.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji13.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji13.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji13.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predstojnik Ureda Uprave13.05.2022. Naziv pravne osobe Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.13.05.2022. OIB pravne osobe 1314882163313.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb13.05.2022. Ulica Kupska13.05.2022. Kućni broj 413.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/04/201813.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/04/202213.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 37851,1213.05.2022. 4614,5631.01.2023. Neto iznos (EUR) 24491,5013.05.2022. 3703,3731.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji13.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 30000,0013.05.2022. 331,0031.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava13.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.05.2022. Mjesečno31.01.2023.
Napomena ugovor o zakupu raskinut s danom 30.04.2022.godine13.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 12000,0013.05.2022. 2389,0031.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava13.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.05.2022.
Napomena ukupna dospjela a nenaplaćena potraživanja najamnina i troškovi režija iznose 220000,00 kuna, očekuje se naplata u narednim mjesecima13.05.2022. ukupna dospjela a nenaplaćena potraživanja najamnina i troškovi režija iznose oko 30.000u00e2u0082u00ac očekuje se naplata u narednim mjesecima31.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 418000,0013.05.2022. 55478,1313.05.2022. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava13.05.2022.
Vremenski raspon Jednokratno13.05.2022.
Napomena prihod od prodaje stana, temeljem rješenja o naslijeđivanju13.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 500420,0013.05.2022. 66417,1513.05.2022. Pravna osnova Od osiguranja13.05.2022.
Vremenski raspon Jednokratno13.05.2022.
Napomena isplata prema polici osiguranja , doživljenje, polica isplaćena nakon 20 godina13.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 48015,0013.05.2022. 6372,6913.05.2022. Pravna osnova Od osiguranja13.05.2022.
Vremenski raspon Jednokratno13.05.2022.
Napomena isplata po polici za osiguranje života, na 10 godina13.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 450,0031.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava31.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno31.01.2023.
Napomena Ugovor o zakupu nekretnine od 1.listopada 2022.godine31.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji13.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji13.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 48015,0013.05.2022. 6372,6913.05.2022. Pravna osnova Od osiguranja13.05.2022.
Vremenski raspon Jednokratno13.05.2022.
Napomena isplata po polici za osiguranje života, na 10 godina13.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 7963,0031.01.2023. Pravna osnova Od kapitala31.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2023.
Napomena djelomični povrat pozajmice31.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji13.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji13.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji13.05.2022.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica13.05.2022. Nositelj potraživanja Bračni drug13.05.2022.
Iznos (EUR) 515000,0013.05.2022. 60388,8631.01.2023. Vremenski raspon Jednokratno13.05.2022.
Napomena Potraživanje iz 2011.godine, temeljem pozajmice, sredsta od prodaje nekretnine, dužnik u poteškoćama, očekuje prodaju nekretnine i vraćanje pozajmice13.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto jelsa13.05.2022. Poštanski broj 2146513.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 28,0013.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,0013.05.2022. 59725,2613.05.2022.
Katastarska općina jelsa13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom13.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto JELSA13.05.2022. Poštanski broj 2146513.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 94,0013.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0013.05.2022. 199084,2113.05.2022.
Katastarska općina JELSA13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom13.05.2022.
Postotak 12,5013.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto JELSA13.05.2022. Poštanski broj 2146513.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 575,0013.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0013.05.2022. 9954,2113.05.2022.
Katastarska općina JELSA13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom13.05.2022.
Postotak 50,0013.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto JELSA13.05.2022. Poštanski broj 2146513.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 1378,0013.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0013.05.2022. 26544,5613.05.2022.
Katastarska općina JELSA13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom13.05.2022.
Postotak 12,5013.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto JELSA13.05.2022. Poštanski broj 2146513.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 431,0013.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0013.05.2022. 13272,2813.05.2022.
Katastarska općina JELSA13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom13.05.2022.
Postotak 12,5013.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto JELSA13.05.2022. Poštanski broj 2146513.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 121,0013.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0013.05.2022. 5308,9113.05.2022.
Katastarska općina JELSA13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom13.05.2022.
Postotak 12,5013.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto Zagreb13.05.2022. Poštanski broj 1009013.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 71,3813.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0013.05.2022. 99542,1113.05.2022.
Katastarska općina gornji stenjevec13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom13.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto ZAGREB13.05.2022. Poštanski broj 1000013.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 74,2513.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,0013.05.2022. 119450,5313.05.2022.
Katastarska općina GRAD ZAGREB13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)13.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 1995 GODINE KREDIT RIJEČKE BANKE D.D., U CIJELOSTI OTPLAĆEN, UZ SUDJELOVANJE RODITELJA UZ STAN JE PRIPADAJUĆE SPREMIŠTE U PODRUMU13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto ZAGREB13.05.2022. Poštanski broj 1000013.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 171,8713.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2200000,0013.05.2022. 291990,1813.05.2022.
Katastarska općina TRNJE13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)13.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena ZAKLJUČEN UGOVOR O KREDITU 1998.GODINE NA 20 GODINA, KREDIT ODOBRILA PRAVNA OSOBA, ZA DIO STANA, OTPLAĆENA GLAVNICA I KAMATA, OSTATAK ZAMJENOM NEKRETNINA U CILJU ZBRINJAVANJA RODITELJA U NEPOSREDNOJ BLIZINI13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto ZAGREB13.05.2022. Poštanski broj 1000013.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 39,6513.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,0013.05.2022. 59725,2613.05.2022.
Katastarska općina TRNJE13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom13.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena POSLOVNI PROSTOR KUPLJEN, NESREĐENIM VLASNIČKIM ODNOSOM S INVESTITOROM, DUGOTRAJNI PRAVNI PROCES, USPJEŠNO ZAVRŠEN, IMOVINSKO PRAVNO UREDAN13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto ZAGREB13.05.2022. Poštanski broj 1000013.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 27,0013.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0013.05.2022. 26544,5613.05.2022.
Katastarska općina TRNJE13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala13.05.2022.
Napomena PARKIRNA MJESTA U PODRUMU, BR 27 I 2813.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto ZAGREB13.05.2022. Poštanski broj 1000013.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 50,6213.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0013.05.2022. 99542,1113.05.2022.
Katastarska općina VRAPČE13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug13.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom13.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto ZAGREB13.05.2022. Poštanski broj 1009013.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 7,0013.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0013.05.2022. 6636,1413.05.2022.
Katastarska općina GORNJI STENJEVEC13.05.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom13.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto zagreb13.05.2022. Poštanski broj 1000013.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 25,0013.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0013.05.2022. 19908,4213.05.2022.
Katastarska općina grad zagreb13.05.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala13.05.2022.
Napomena NESREĐENI IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI, U POSTUPKU PROVEDBA UKNJIŽBE13.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji13.05.2022.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji13.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu13.05.2022. Naziv poslovnog subjekta EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIA13.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 7307396057313.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta ULICA GRADA VUKOVARA 27113.05.2022.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 210000,0013.05.2022. 26266,1031.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno13.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.05.2022.
Napomena iznos kumuliranih primitaka za rad u Poslovodnom odboru NEK-a ( NE Krško)13.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu13.05.2022. Naziv poslovnog subjekta ZB INVEST13.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 2388936304513.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1013.05.2022.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 91000,0013.05.2022. 11753,2031.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno13.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom13.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 13.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice13.05.2022. Naziv poslovnog subjekta HT D.D.13.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656013.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta ULICA GRADA VUKOVARA 2313.05.2022.
Broj dionica 20413.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 127,9813.05.2022. 23,8031.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%13.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno13.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice13.05.2022. Naziv poslovnog subjekta PODRAVKA D.D.13.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 1892852325213.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta ANTE STARČEVIĆA 3213.05.2022.
Broj dionica 19013.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 220,0013.05.2022. 90,0031.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%13.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno13.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice13.05.2022. Naziv poslovnog subjekta HT D.D.13.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656013.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta ULICA GRADA VUKOVARA 2313.05.2022.
Broj dionica 6813.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 127,9813.05.2022. 23,8031.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug13.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji13.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 420000,0013.05.2022. 55743,5813.05.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna13.05.2022. EUR - Euro13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 330000,0013.05.2022. 433521,0031.01.2023. Valuta EUR - Euro13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od osiguranja, Nasljedstvom, Prodajom imovine13.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena ŠTEDNJA OSTVARENA U 36 GODINA NEPREKIDNOG RADA, PRIHODI OD PLAĆE, ČLANSTVA U NADZORNIM ODBORIMA, ULAGANJA , PRINOSI OD ŠTEDNJE UZ POTICAJNE UVJETE, PRODAJA IMOVINE, AUTA, OTPREMNINE PRILIKOM ODLASKA U DRUGU TVRTKU, ISPLAĆENI BONUSI ZA USPJEŠNO POSLOVANJE U PRIVATNOJ TVRTKI,NASLJEDSTVO PRILIKOM SMRTI RODITELJA.... ZAGREBAČKA BANKA, PRIVREDNA BANKA,ERSTE BANKA13.05.2022. ŠTEDNJA OSTVARENA U 36 GODINA NEPREKIDNOG RADA, PRIHODI OD PLAĆE, ČLANSTVA U NADZORNIM ODBORIMA, ULAGANJA , PRINOSI OD ŠTEDNJE UZ POTICAJNE UVJETE, PRODAJA IMOVINE, AUTA, OTPREMNINE PRILIKOM ODLASKA U DRUGU TVRTKU, ISPLAĆENI BONUSI ZA USPJEŠNO POSLOVANJE U PRIVATNOJ TVRTKI,NASLJEDSTVO PRILIKOM SMRTI RODITELJA.... ZAGREBAČKA BANKA, PRIVREDNA BANKA,ERSTE BANKA, JEDNOKRATNE NAPLATE POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA, PRODAJA STANA31.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 11000,0013.05.2022. Valuta GBP - Britanska Funta13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od kapitala13.05.2022.
Napomena ISPLAĆENI BONUSI ZA USPJEŠNO POSLOVANJE, ULAGANJA NA FINANCIJSKOM TRŽIŠTU, PRINOSI OD ULAGANJA13.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 9000,0013.05.2022. Valuta USD - Američki Dolar13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom13.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 13.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 1630,0013.05.2022. Valuta CHF - Švicarski Franak13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom13.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 13.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji13.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKA UDRUGA KORPORATIVNIH RIZNIČARA13.05.2022. Sjedište pravne osobe RAPSKA 4613.05.2022.
OIB pravne osobe 4454909510013.05.2022.
Datum učlanjenja 10/04/200713.05.2022. Datum kraja članstva 13.05.2022.
Funkcije ČLAN UPRAVNOG ODBORA13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.