Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Darko Bašić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Darko 11.07.2022. Prezime Bašić 11.07.2022.
Stručna sprema SSS11.07.2022.
Zvanje Gimnazijalac11.07.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke11.07.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana11.07.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.07.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10410 Velika Gorica11.07.2022. 23234 Vir16.01.2023.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.07.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor11.07.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti VIR ZAŠTITA d.o.o. za zaštitarsku djelatnost 11.07.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23234 Vir11.07.2022. Ulica Put mula11.07.2022. Kućni broj 1611.07.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852334607511.07.2022.
Datum početka mandata 15/03/202111.07.2022. Predviđeni datum kraja mandata 15/03/202511.07.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.07.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.07.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.07.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.07.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.07.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto direktor11.07.2022. Naziv pravne osobe Bašić benzi d.o.o11.07.2022. OIB pravne osobe 3349797766111.07.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23234 Vir11.07.2022. Ulica B.Krnčevića11.07.2022. Kućni broj 211.07.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 28/02/201511.07.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/03/202111.07.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15560,0011.07.2022. 2065,1711.07.2022. Neto iznos (EUR) 10760,0011.07.2022. 1428,1011.07.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.07.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.07.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.07.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.07.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.07.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.07.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.07.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2022.
Mjesto vir11.07.2022. Poštanski broj 2323411.07.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2022. Površina 350,0011.07.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0011.07.2022. 199084,2111.07.2022.
Katastarska općina vir11.07.2022. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.07.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.07.2022.
Postotak 50,0011.07.2022.
Napomena 11.07.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište11.07.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2022.
Mjesto vir11.07.2022. Poštanski broj 2323411.07.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2022. Površina 1656,0011.07.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2400000,0011.07.2022. 318534,7411.07.2022.
Katastarska općina vir11.07.2022. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.07.2022. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2022.
Postotak 50,0011.07.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 11.07.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište11.07.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2022.
Mjesto vir11.07.2022. Poštanski broj 2323411.07.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2022. Površina 11221,0011.07.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12370000,0011.07.2022. 1641781,1411.07.2022.
Katastarska općina vir11.07.2022. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.07.2022. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2022.
Postotak 17,0011.07.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 11.07.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.07.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.07.2022. Marka/tip mazda 311.07.2022.
Godina proizvodnje 201711.07.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0011.07.2022. 9290,6011.07.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti11.07.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.07.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.07.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji11.07.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.07.2022.