Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Darjan Budimir

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Prezime
Stručna sprema
Zvanje Stranačka pripadnost

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje

Podatci o djeci

Stanje

Podatci o prebivalištu

Grad

Podatci o boravištu

Boravište postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto Ulica Kućni broj

Ostale informacije o dužnosti

Telefon
Datum početka mandata Predviđeni datum kraja mandata
Način obnašanja dužnosti Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Podatci o obvezama

Obveze

Podatci o potraživanjima

Potraživanje

Podatci o nekretninama

Nekretnine

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama