Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Daria Duždević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Daria25.10.2017. Prezime Duždević 25.10.2017. Duždević13.10.2023.
Stručna sprema VSS25.10.2017.
Zvanje diplomirana pravnica25.10.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke25.10.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana25.10.2017. Izvanbračna zajednica13.10.2023.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece25.10.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20000 Dubrovnik25.10.2017. 42206 Petrijanec13.10.2023.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji25.10.2017. Ne postoji13.10.2023. Mjesto 10000 Zagreb25.10.2017. 42206 Majerje28.01.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član25.10.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)25.10.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb25.10.2017. Ulica Koturaška ulica25.10.2017. Koturaška cesta28.01.2022. Ulica grada Vukovara13.10.2023. Kućni broj 4325.10.2017. 2313.10.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851455993025.10.2017.
Datum početka mandata 29/09/201725.10.2017. Predviđeni datum kraja mandata 29/09/202225.10.2017. 30/09/202228.10.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.10.2017. Stvarni datum kraja mandata 30/09/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji25.10.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji25.10.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.10.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji25.10.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 19949,6225.10.2017. 20361,1128.01.2022. 2702,3813.10.2023. Neto iznos (EUR) 12516,0725.10.2017. 13708,2128.01.2022. 1819,3913.10.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.10.2017. Postoji13.10.2023.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave13.10.2023. OIB isplatitelja 9585786924113.10.2023.
Neto iznos mjesečno (EUR) 1944,7313.10.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji25.10.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 25000,0025.10.2017. 1200,0028.01.2022. 3000,0028.10.2022. 398,1728.10.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti25.10.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.10.2017. Jednokratno28.01.2022.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 11600,0028.01.2022. 2400,0028.10.2022. 318,5328.10.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.01.2022. Jednokratno28.10.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 16000,0028.01.2022. 6000,0028.10.2022. 796,3428.10.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3500,0028.01.2022. 5000,0028.10.2022. 700,0013.10.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno28.01.2022. Na godišnjoj razini28.10.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5400,0028.01.2022. 1800,0028.10.2022. 440,0013.10.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 20000,0028.01.2022. 10000,0028.10.2022. 1031,8113.10.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 11200,0028.01.2022. 4000,0028.10.2022. 530,8928.10.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2025,6428.01.2022. 268,7628.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0028.01.2022. 398,1728.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji13.10.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave13.10.2023. OIB poslodavca 9585786924113.10.2023.
Bruto iznos (EUR) 2907,4113.10.2023. Neto iznos (EUR) 1997,7513.10.2023.
Datum stupanja u radni odnos 21/9/201813.10.2023. Datum prestanka radnog odnosa 21/09/202313.10.2023.
Napomena Izvanbračni drug koristi pravo na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti.13.10.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji13.10.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2120,0013.10.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti13.10.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 700,0013.10.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti13.10.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 641,0013.10.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti13.10.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4140,0013.10.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti13.10.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2100,0013.10.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti13.10.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 700,0013.10.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti13.10.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 795,0013.10.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti13.10.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 700,0013.10.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti13.10.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji25.10.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji25.10.2017. Postoji13.10.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.10.2023. Nositelj obveze Izvanbračni drug13.10.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.13.10.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 66361,4013.10.2023.
Valuta duga EUR - Euro13.10.2023. Godina zaduženja 201713.10.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 20413.10.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 433,7513.10.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,3513.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.10.2023. Nositelj obveze Izvanbračni drug13.10.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.13.10.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 29862,6313.10.2023.
Valuta duga EUR - Euro13.10.2023. Godina zaduženja 201413.10.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12013.10.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 366,9813.10.2023. Ugovorena kamatna stopa 7,7513.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Obveza

Vrsta obveze Leasing13.10.2023. Nositelj obveze Izvanbračni drug13.10.2023.
Predmet leasinga osobni automobil13.10.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische leasing d.o.o.13.10.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 26544,5613.10.2023.
Valuta duga EUR - Euro13.10.2023. Godina zaduženja 202113.10.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 3613.10.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 769,6613.10.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,4513.10.2023.
Napomena Ugovor o leasingu za osobno je sklopljen na otplatu u tri godišnje rate u iznosu 69589,35 kuna tako da nema mjesečne otplate.13.10.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.10.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji25.10.2017. Postoji13.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom13.10.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2023.
Mjesto Majerje13.10.2023. Poštanski broj 4220613.10.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2023. Površina 1077,0013.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 126086,6713.10.2023.
Katastarska općina Majerje13.10.2023. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug13.10.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.10.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2023.
Mjesto Majerje13.10.2023. Poštanski broj 4220613.10.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2023. Površina 2298,2613.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3318,0713.10.2023.
Katastarska općina Majerje13.10.2023. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug13.10.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.10.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2023.
Mjesto Majerje 13.10.2023. Poštanski broj 4220613.10.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2023. Površina 2301,8513.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2654,4613.10.2023.
Katastarska općina Majerje13.10.2023. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug13.10.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada13.10.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2023.
Mjesto Majerje13.10.2023. Poštanski broj 4220613.10.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2023. Površina 417,2113.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 796,3413.10.2023.
Katastarska općina Majerje13.10.2023. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug13.10.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.10.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2023.
Mjesto Majerje13.10.2023. Poštanski broj 4220613.10.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2023. Površina 2783,0013.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1990,8413.10.2023.
Katastarska općina Majerje13.10.2023. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug13.10.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.10.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2023.
Mjesto Majerje13.10.2023. Poštanski broj 4220613.10.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2023. Površina 87,0013.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 331,8113.10.2023.
Katastarska općina Majerje13.10.2023. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug13.10.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.10.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2023.
Mjesto Majerje13.10.2023. Poštanski broj 4220613.10.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2023. Površina 991,0013.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2919,9013.10.2023.
Katastarska općina Majerje13.10.2023. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug13.10.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma13.10.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2023.
Mjesto Majerje13.10.2023. Poštanski broj 4220613.10.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2023. Površina 234,0013.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 663,6113.10.2023.
Katastarska općina Majerje13.10.2023. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug13.10.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji25.10.2017. Postoji28.01.2022. Ne postoji13.10.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2022. Marka/tip Hyundai i3028.01.2022.
Godina proizvodnje 201328.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0028.01.2022. 6636,1428.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka28.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji25.10.2017. Ne postoji28.01.2022.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine25.10.2017. Marka/tip automobil Hyundai 25.10.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0025.10.2017. 7963,3725.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka25.10.2017.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji25.10.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji25.10.2017.

Podatci o štednji

Iznos 70000,0025.10.2017. 50000,0028.01.2022. 100000,0028.10.2022. 53000,0013.10.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna25.10.2017. EUR - Euro25.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.10.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka25.10.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 20000,0025.10.2017. 30000,0028.01.2022. 40000,0028.10.2022. Valuta EUR - Euro25.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.10.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka25.10.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 9000,0013.10.2023. Valuta EUR - Euro13.10.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug13.10.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.10.2023.
Napomena 13.10.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji25.10.2017.