Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Danijel Ferić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Danijel11.06.2016. Prezime Ferić 11.06.2016. Ferić18.04.2022.
Stručna sprema VSS11.06.2016.
Zvanje magistar ekonomije11.06.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske11.06.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske11.06.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana11.06.2016. Izvanbračna zajednica18.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.06.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 52100 Pula11.06.2016. 52212 Fažana18.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji11.06.2016. Mjesto 10000 Zagreb11.06.2016. 52100 Pula18.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik uprave11.06.2016. Član uprave - Direktor18.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska Lutrija d.o.o.11.06.2016. Hrvatska lutrija d.o.o.11.06.2016. KOMUNALAC FAŽANA d.o.o. za komunalne djelatnosti, promet nekretninama i turizam 18.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.06.2016. 52212 Fažana18.04.2022. Ulica Ulica grada Vukovara11.06.2016. 43. Istarske divizije18.04.2022. Kućni broj 7211.06.2016. 1218.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851616486411.06.2016. +3855238210118.04.2022.
Datum početka mandata 30/10/201211.06.2016. 31/10/201630.11.2016. 01/03/201918.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 30/10/201611.06.2016. 31/12/201630.11.2016. 01/03/202318.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.06.2016. Stvarni datum kraja mandata 23/01/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.06.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji11.06.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Vijećnik u gradskom vijeću11.06.2016. Naziv pravne osobe Grad Pula11.06.2016.
OIB pravne osobe 7951784135511.06.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski11.06.2016.
Datum početka dužnosti 01/02/201411.06.2016. Datum kraja dužnosti 21/05/201711.06.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 52100 Pula11.06.2016. Ulica Forum11.06.2016. Kućni broj 111.06.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855237170011.06.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost član Odbora za pomorstvo promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora18.04.2022. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor18.04.2022.
OIB pravne osobe 3859750623418.04.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski18.04.2022.
Datum početka dužnosti 10/02/202118.04.2022. Datum kraja dužnosti 22/07/202418.04.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb18.04.2022. Ulica Trg Sv. Marka 18.04.2022. Kućni broj 618.04.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851456922218.04.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost vijećnik u Skupštini Istarske županije18.04.2022. Naziv pravne osobe Istarska županija- Regione Istriana18.04.2022.
OIB pravne osobe 9001752260118.04.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski18.04.2022.
Datum početka dužnosti 17/06/202118.04.2022. Datum kraja dužnosti 17/06/202518.04.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 52000 Pazin18.04.2022. Ulica Dršćevka18.04.2022. Kućni broj 318.04.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855235166218.04.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost član Nadzornog odbora18.04.2022. Naziv pravne osobe IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.18.04.2022.
OIB pravne osobe 5287910730118.04.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski18.04.2022.
Datum početka dužnosti 25/12/202118.04.2022. Datum kraja dužnosti 25/12/202518.04.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 52420 Buzet18.04.2022. Ulica Sv. Ivan 18.04.2022. Kućni broj 818.04.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855266235518.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.06.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.06.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnik11.06.2016. Naziv pravne osobe Grad Pula11.06.2016. OIB pravne osobe 7951784135511.06.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52100 Pula11.06.2016. Ulica Forum11.06.2016. Kućni broj 111.06.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/08/201011.06.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29/10/201211.06.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Vlasnik obrta18.04.2022. Naziv pravne osobe IBF18.04.2022. OIB pravne osobe 2903597317918.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52100 Pula18.04.2022. Ulica Kačića Miošića18.04.2022. Kućni broj 118.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/201718.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/02/201918.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član Društva18.04.2022. Naziv pravne osobe Istria business forum d.o.o.18.04.2022. OIB pravne osobe 2766220951718.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52100 Pula18.04.2022. Ulica Kačića Miošića 18.04.2022. Kućni broj 118.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 12/04/201718.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/09/201718.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 36158,7511.06.2016. 19289,0618.04.2022. 2560,0918.04.2022. Neto iznos (EUR) 18726,1411.06.2016. 13262,6518.04.2022. 1760,1718.04.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.06.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.06.2016. Postoji13.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 23000,0013.05.2022. 3052,6213.05.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka13.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.05.2022.
Napomena Mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Broj: 711-I-494-M-37/22-03-19 od 04. veljače 2022.godine prispjelo 19.04.2022.13.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.06.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Županijski sud u Puli11.06.2016. OIB poslodavca 6928175528311.06.2016.
Bruto iznos (EUR) 315841,4811.06.2016. 41919,3011.06.2016. Neto iznos (EUR) 186868,0611.06.2016. 24801,6511.06.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201111.06.2016. Datum prestanka radnog odnosa 11.06.2016.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Techno media grupa d.o.o.18.04.2022. OIB poslodavca 5517267111418.04.2022.
Bruto iznos (EUR) 0,0018.04.2022. Neto iznos (EUR) 0,0018.04.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/202118.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 18.04.2022.
Napomena Sukladno članku 13., stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa podatak o plaći je poslovna tajna.18.04.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji11.06.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.06.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji11.06.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.06.2016. Nositelj obveze Bračni drug11.06.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.11.06.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 350000,0011.06.2016. 335416,6530.11.2016. 329583,3124.01.2017. 43743,1824.01.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna11.06.2016. EUR - Euro11.06.2016. Godina zaduženja 201611.06.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12011.06.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 4229,1711.06.2016. 4185,4230.11.2016. 555,4430.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,5011.06.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.04.2022. Nositelj obveze Osobno18.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.18.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,0018.04.2022. 39816,8418.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.04.2022. EUR - Euro18.04.2022. Godina zaduženja 202118.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12018.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 3211,3818.04.2022. 426,1718.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,2018.04.2022.
Napomena 18.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.06.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.06.2016.
Mjesto Pula11.06.2016. Poštanski broj 5210011.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.06.2016. Površina 87,0311.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,0011.06.2016. 119450,5311.06.2016.
Katastarska općina Pula11.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno11.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug11.06.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.06.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.04.2022.
Mjesto Pula18.04.2022. Poštanski broj 5210018.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.04.2022. Površina 44,0018.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 566900,0018.04.2022. 75240,5618.04.2022.
Katastarska općina Pula18.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno18.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom18.04.2022.
Postotak 33,0018.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Površina okućnice na katastarskoj čestici iznosi 1112,00 m218.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine18.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.04.2022.
Mjesto Fažana18.04.2022. Poštanski broj 5221218.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.04.2022. Površina 8,0018.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0018.04.2022. 9954,2118.04.2022.
Katastarska općina Fažana18.04.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno18.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.04.2022.
Napomena obiteljska grobnica18.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.04.2022.
Mjesto Fažana18.04.2022. Poštanski broj 5221218.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.04.2022. Površina 65,9518.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 698000,0018.04.2022. 120358,7524.01.2023.
Katastarska općina Fažana18.04.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno18.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.04.2022.
Napomena Stan je u vanknjižnom vlasništvu. Isti se nalazi na građevinskom zemljištu površine 908m2 čiji sam suvlasnik 1/12, ali stan još uvijek nije podoban za uknjižbu etažnog vlasništva. Procjena je da je trenutno stan na 70% gotovosti.18.04.2022. Stan je u vanknjižnom vlasništvu. Isti se nalazi na građevinskom zemljištu površine 908m2 čiji sam suvlasnik 1/12, ali stan još uvijek nije podoban za uknjižbu etažnog vlasništva.24.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.04.2022.
Mjesto Stupnički Kuti18.04.2022. Poštanski broj 3525418.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.04.2022. Površina 100,0018.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0018.04.2022. 15926,7418.04.2022.
Katastarska općina Stupnički Kuti18.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno18.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom18.04.2022.
Postotak 33,0018.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Kuća se nalazi na zemljištu površine 1095 m218.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.04.2022.
Mjesto Pula18.04.2022. Poštanski broj 5210018.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.04.2022. Površina 636,0018.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0018.04.2022. 3981,6818.04.2022.
Katastarska općina Pula18.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno18.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama18.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom18.04.2022.
Postotak 3,0018.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Oranica je u naravi pristupni put18.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.06.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.06.2016. Marka/tip Seat Altea11.06.2016.
Godina proizvodnje 200911.06.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0011.06.2016. 6636,1411.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno11.06.2016. Način stjecanja Prodajom imovine11.06.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.04.2022. Marka/tip Renault Clio18.04.2022.
Godina proizvodnje 200718.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0018.04.2022. 3500,0024.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno18.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.04.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl18.04.2022. Marka/tip Yamaha T-Max18.04.2022.
Godina proizvodnje 201518.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0018.04.2022. 3000,0024.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno18.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.04.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.01.2023. Marka/tip Chevrolet Captiva24.01.2023.
Godina proizvodnje 201224.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9000,0024.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.06.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.06.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji11.06.2016. Postoji18.04.2022. Ne postoji24.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 105000,0018.04.2022. 13935,8918.04.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.04.2022. EUR - Euro18.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno18.04.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.04.2022.
Napomena 18.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.06.2016. Postoji18.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule18.04.2022. Sjedište pravne osobe Gabrielle Emo 1, Pula18.04.2022.
OIB pravne osobe 3055681279518.04.2022.
Datum učlanjenja 03/06/200818.04.2022. Datum kraja članstva 18.04.2022.
Funkcije 18.04.2022.
Napomena 18.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Agroudruga Fažana18.04.2022. Sjedište pravne osobe Župni trg 3, Fažana18.04.2022.
OIB pravne osobe 6009745193318.04.2022.
Datum učlanjenja 14/09/201918.04.2022. Datum kraja članstva 18.04.2022.
Funkcije 18.04.2022.
Napomena 18.04.2022.