Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Dalibor Bastijančić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dalibor19.04.2022. Prezime Bastijančić19.04.2022.
Stručna sprema Stručni Specijalist19.04.2022.
Zvanje Stručni specijalist ekonomije poduzetništva19.04.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke19.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana19.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 52352 Brajkovići19.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji19.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor19.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti LIMSKA DRAGA društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i izgradnju19.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52352 Kanfanar19.04.2022. Ulica Trg Marka Zelka 19.04.2022. Kućni broj 619.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855282504319.04.2022.
Datum početka mandata 26/11/201919.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 26/11/202319.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji19.04.2022. Ne postoji17.01.2023.
Dužnost Član uprave - Direktor19.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti KANFANAR ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za djelatnost javne odvodnje19.04.2022. 17.01.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52352 Kanfanar19.04.2022. 17.01.2023. Ulica Trg Marka Zeljka19.04.2022. 17.01.2023. Kućni broj 619.04.2022. 17.01.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855282504319.04.2022. 17.01.2023.
Datum početka mandata 26/09/201819.04.2022. 17.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 26/09/202219.04.2022. 17.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Volonterski19.04.2022. 17.01.2023. Stvarni datum kraja mandata 19.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji19.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji19.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11735,4719.04.2022. 1770,6217.01.2023. Neto iznos (EUR) 9384,3119.04.2022. 1281,9117.01.2023.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (EUR) 0,0019.04.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji19.04.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji19.04.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OŠ Petra Studenca19.04.2022. OIB poslodavca 4230588673719.04.2022.
Bruto iznos (EUR) 11141,6219.04.2022. 1407,7017.01.2023. Neto iznos (EUR) 8047,3919.04.2022. 1003,5317.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 16/01/201719.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 19.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji19.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji19.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji19.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.04.2022. Nositelj obveze Osobno19.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka19.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,0019.04.2022. 9954,2119.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.04.2022. EUR - Euro19.04.2022. Godina zaduženja 201919.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6019.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1493,9619.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 7,2519.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.04.2022. Nositelj obveze Bračni drug19.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka19.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 250000,0019.04.2022. 33180,7019.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.04.2022. EUR - Euro19.04.2022. Godina zaduženja 201619.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 36019.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1396,0419.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,3519.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.04.2022.
Mjesto Brajkovići19.04.2022. Poštanski broj 5235219.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.04.2022. Površina 885,0019.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0019.04.2022. 265445,6219.04.2022.
Katastarska općina Sošići19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom19.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište19.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.04.2022.
Mjesto Brajkovići19.04.2022. Poštanski broj 5235219.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.04.2022. Površina 885,0019.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0019.04.2022. 39816,8419.04.2022.
Katastarska općina Sošići19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom19.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište19.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.04.2022.
Mjesto Brajkovići19.04.2022. Poštanski broj 5235219.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.04.2022. Površina 2165,0019.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0019.04.2022. 106178,2519.04.2022.
Katastarska općina Sošići19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom19.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište19.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.04.2022.
Mjesto Brajkovići19.04.2022. Poštanski broj 5235219.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.04.2022. Površina 4800,0019.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1400000,0019.04.2022. 185811,9319.04.2022.
Katastarska općina Sošići19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom19.04.2022.
Postotak 80,0019.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.04.2022.
Mjesto Brajkovići19.04.2022. Poštanski broj 5235219.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.04.2022. Površina 3400,0019.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0019.04.2022. 9954,2119.04.2022.
Katastarska općina Sošići19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom19.04.2022.
Postotak 80,0019.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.04.2022.
Mjesto Brajkovići19.04.2022. Poštanski broj 5235219.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.04.2022. Površina 815,0019.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0019.04.2022. 1592,6719.04.2022.
Katastarska općina Sošići19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom19.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.04.2022.
Mjesto Brajkovići19.04.2022. Poštanski broj 5235219.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.04.2022. Površina 22240,0019.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 333000,0019.04.2022. 22240,0017.01.2023.
Katastarska općina Sošići19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom19.04.2022.
Postotak 50,0019.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.04.2022.
Mjesto Brajkovići19.04.2022. Poštanski broj 5235219.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.04.2022. Površina 2388,0019.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 36000,0019.04.2022. 4778,0219.04.2022.
Katastarska općina Sošići19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom19.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Četiri parcele oranica, zbrojene jer su fizički spojene.19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.04.2022.
Mjesto Brajkovići19.04.2022. Poštanski broj 5235219.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.04.2022. Površina 35848,0019.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 270000,0019.04.2022. 35835,1619.04.2022.
Katastarska općina Sošići19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom19.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 6 parcela zbrojene, jer su fizički spojene19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.04.2022.
Mjesto Brajkovići19.04.2022. Poštanski broj 5235219.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.04.2022. Površina 1615,0019.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0019.04.2022. 1592,6719.04.2022.
Katastarska općina Sošići19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom19.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.04.2022.
Mjesto Štokovci19.04.2022. Poštanski broj 5234219.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.04.2022. Površina 419,0019.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0019.04.2022. 199084,2119.04.2022.
Katastarska općina Štokovci19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug19.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.04.2022.
Napomena Suvlasnik 50%19.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji19.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.04.2022. Marka/tip Subaru XV19.04.2022. BMW X117.01.2023.
Godina proizvodnje 201219.04.2022. 201117.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0019.04.2022. 12500,0017.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno19.04.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)19.04.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac19.04.2022. Marka/tip Ven 47019.04.2022.
Godina proizvodnje 200019.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0019.04.2022. 2654,4619.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.04.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.04.2022. Marka/tip Hyundai i3019.04.2022.
Godina proizvodnje 201319.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0019.04.2022. 7963,3719.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug19.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.04.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji19.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji19.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji19.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DVD Kanfanar19.04.2022. Sjedište pravne osobe Kanfanar19.04.2022.
OIB pravne osobe 3280990768119.04.2022.
Datum učlanjenja 29/06/200219.04.2022. Datum kraja članstva 19.04.2022.
Funkcije Predsjednik19.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe BK AXA19.04.2022. Sjedište pravne osobe Režanci19.04.2022.
OIB pravne osobe 4277715980219.04.2022.
Datum učlanjenja 01/01/201219.04.2022. Datum kraja članstva 19.04.2022.
Funkcije Član Upravnog odbora19.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe UABA ROVINJŠTINE19.04.2022. Sjedište pravne osobe Rovinj19.04.2022.
OIB pravne osobe 5614421634319.04.2022.
Datum učlanjenja 01/01/200019.04.2022. Datum kraja članstva 19.04.2022.
Funkcije 19.04.2022.
Napomena 19.04.2022.