Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Branislav Bojanić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Branislav23.04.2022. Prezime Bojanić23.04.2022.
Stručna sprema Doktor Znanosti23.04.2022.
Zvanje Docent ekonomskih znanosti23.04.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica23.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 52203 Medulin23.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor23.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti PULA PARKING d.o.o. za održavanje i upravljanje parkiralištima23.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52100 Pula23.04.2022. Ulica Prilaz Kralja Salamona 23.04.2022. Kućni broj 423.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38598098274923.04.2022. +38598982749412.05.2022.
Datum početka mandata 25/12/202123.04.2022. 19/12/2022 Predviđeni datum kraja mandata 30/12/202223.04.2022. 12/12/202613.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto samostalni referent23.04.2022. Direktor12.05.2022. Naziv pravne osobe Uljanik brodogradilište d.d.23.04.2022. Pula parking d.o.o.12.05.2022. OIB pravne osobe 2176442819023.04.2022. 9233231820312.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52100 Pula23.04.2022. Ulica Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 23.04.2022. Prilaz Kralja Salamona 12.05.2022. Kućni broj 123.04.2022. 412.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/04/198623.04.2022. 02/02/200612.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/11/199023.04.2022. 31/05/202212.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22984,3623.04.2022. 3050,5023.04.2022. Neto iznos (EUR) 15164,6923.04.2022. 2012,6123.04.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.04.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.04.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Županijski sud u Puli-Pola23.04.2022. OIB poslodavca 6928175528323.04.2022.
Bruto iznos (EUR) 26550,0023.04.2022. 3523,7923.04.2022. Neto iznos (EUR) 16300,2523.04.2022. 2163,3823.04.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201123.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 31/12/202223.04.2022. 13.01.2023.
Napomena 23.04.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.04.2022. Nositelj obveze Osobno23.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische Bank d.d.23.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 110000,0023.04.2022. 14599,5123.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.04.2022. EUR - Euro23.04.2022. Godina zaduženja 201723.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6023.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2800,0023.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 7,0023.04.2022.
Napomena 23.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.04.2022. Nositelj obveze Osobno23.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische Bank d.d.23.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0023.04.2022. 13272,2823.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.04.2022. EUR - Euro23.04.2022. Godina zaduženja 202123.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 2423.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 6500,0023.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,3023.04.2022.
Napomena 23.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.04.2022.
Mjesto Medulin23.04.2022. Poštanski broj 5220323.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.04.2022. Površina 357,0023.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000000,0023.04.2022. 398168,4323.04.2022.
Katastarska općina Pomer23.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno23.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug23.04.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Nasljedstvom23.04.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Građenje putem stambene zadruge Runjačica23.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Kredit23.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.04.2022.
Mjesto Pula23.04.2022. Poštanski broj 5210023.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.04.2022. Površina 89,6123.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0023.04.2022. 199084,2123.04.2022.
Katastarska općina Pula23.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno23.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom23.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 23.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.04.2022. Marka/tip Jaguar23.04.2022.
Godina proizvodnje 201923.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,0023.04.2022. 23890,1123.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.04.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.04.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Škoda Octavia
Godina proizvodnje 2022 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30526,00 25526,0026.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji23.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 263327,0023.04.2022. 34949,5023.04.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.04.2022. EUR - Euro23.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug23.04.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.04.2022.
Napomena 23.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 57000,0023.04.2022. 49181,0026.01.2024. Valuta EUR - Euro23.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom23.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 23.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 206083,6123.04.2022. 27351,9123.04.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.04.2022. EUR - Euro23.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.04.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.04.2022.
Napomena 23.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 100000,0023.04.2022. 13272,2823.04.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.04.2022. EUR - Euro23.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.04.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.04.2022.
Napomena 23.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0023.04.2022. Valuta EUR - Euro23.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom23.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 23.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji23.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska demokratska zajednica23.04.2022. Sjedište pravne osobe Trg žrtava fašizma 4, Zagreb23.04.2022.
OIB pravne osobe 0415000846323.04.2022.
Datum učlanjenja 14/11/199123.04.2022. Datum kraja članstva 31/12/202223.04.2022. 13.01.2023.
Funkcije član23.04.2022.
Napomena 23.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Centar borilačkih sportova Pula -Pula 23.04.2022. Sjedište pravne osobe Copova 1, Pula23.04.2022.
OIB pravne osobe 6245555427823.04.2022.
Datum učlanjenja 28/10/199723.04.2022. Datum kraja članstva 31/12/202223.04.2022. 13.01.2023.
Funkcije Predsjednik23.04.2022.
Napomena 23.04.2022.