Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Anto Blažanović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Anto Prezime Blažanović
Stručna sprema Magistar Znanosti
Zvanje liječnik Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 32100 Vinkovci

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32000 Vukovar Ulica Županijska Kućni broj 35

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38532452011
Datum početka mandata 10/12/2021 Predviđeni datum kraja mandata 10/12/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto liječnik na odjelu Naziv pravne osobe NMB Vukovar OIB pravne osobe 54896856295
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32000 Vukovar Ulica Županijska Kućni broj 35
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 04/03/2004 Datum prestanka radnog odnosa

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto liječnik Naziv pravne osobe NMB Vukovar OIB pravne osobe 54896856295
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32000 Vukovar Ulica Županijska Kućni broj 35
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/03/2004 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 35308,36 Neto iznos (EUR) 22496,69

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 9000,00 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Mjesečno
Druga djelatnost Vještačenja
Napomena Vještačenje na ŽDO, ODO, Županijskim i Općinskim sudovima, Sudovima za ratne zločine.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Slakovci OIB poslodavca 60661942678
Bruto iznos (EUR) 9300,00 Neto iznos (EUR) 6400,00
Datum stupanja u radni odnos 04/09/2006 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2004
Rok vraćanja u mjesecima 240 Iznos mjesečnog anuiteta 539,00 Ugovorena kamatna stopa 3,57
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2018
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 689,00 Ugovorena kamatna stopa 3,10
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Vinkovci Poštanski broj 32100
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 600,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 570000,00
Katastarska općina Vinkovci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena 25.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom25.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina25.05.2022.
Mjesto Donji Hasić25.05.2022. Poštanski broj 7623025.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.05.2022. Površina 2500,0025.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0025.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno25.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom25.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Nema JMBG, otac umro 1988. g. Kuća nije za stanovanje, ro-bau. Uz kuću i okućnicu posjedujem oko 10000 četvornih metara poljoprivrednog zemljišta.25.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.05.2022.
Mjesto Zagreb25.05.2022. Poštanski broj 1000025.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.05.2022. Površina 27,0025.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0025.05.2022.
Katastarska općina Trešnjevka25.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno25.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno25.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.05.2022.
Napomena 25.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Megane
Godina proizvodnje 2011 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 23000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena .

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Hyundai Tucson
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 17000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena .

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 312000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 23000,0025.05.2022. Valuta BAM - Konvertibilna Marka25.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno25.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.05.2022.
Napomena 25.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji