Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Anto Bekić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Anto18.05.2022. Prezime Bekić18.05.2022.
Stručna sprema VSS18.05.2022.
Zvanje Diplomirani inženjer strojarstva18.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke18.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana18.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 34000 Požega18.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor18.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti TEKIJA, d.o.o. za obavljanje vodnih usluga18.05.2022. TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga18.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 34000 Požega18.05.2022. Ulica Vodovodna18.05.2022. Kućni broj 118.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853431245118.05.2022.
Datum početka mandata 01/11/201918.05.2022. 01/11/202321.02.2024. Predviđeni datum kraja mandata 31/10/202318.05.2022. 31/10/202721.02.2024.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji18.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji18.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor18.05.2022. Naziv pravne osobe Komunalac Požega d.o.o.18.05.2022. Tekija d.o.o.21.02.2024. OIB pravne osobe 9974042876218.05.2022. 5779056598821.02.2024.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 34000 Požega18.05.2022. Ulica Vukovarska18.05.2022. Vodovodna 21.02.2024. Kućni broj 818.05.2022. 121.02.2024.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/01/201418.05.2022. 01/11/201921.02.2024. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/10/201918.05.2022. 31/10/202321.02.2024.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26154,8718.05.2022. 3820,7831.01.2023. 4136,2121.02.2024. Neto iznos (EUR) 18211,6918.05.2022. 2536,2431.01.2023. 2714,4621.02.2024.
Napomena Prosječna plaća za 2022.31.01.2023. Prosječna plaća za 2023.21.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji18.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 38150,0018.05.2022. 5154,3631.01.2023. 3431,7521.02.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava18.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.05.2022.
Napomena Navedeni neto prihod ostvaren je najmom nekretnine, a predstavlja zajednički prihod temeljem suvlasništva s bračnim drugom.18.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 321,4818.05.2022. 42,6731.01.2023. 44,2021.02.2024. Pravna osnova Od kapitala18.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.05.2022.
Napomena 18.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Financijska agencija Zagreb18.05.2022. OIB poslodavca 8582113036818.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 6896,3318.05.2022. 934,3931.01.2023. 925,0221.02.2024. Neto iznos (EUR) 5406,4118.05.2022. 729,5531.01.2023. 725,0521.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/199418.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 18.05.2022.
Napomena 18.05.2022. Prosječna plaća za 2022.31.01.2023. Prosječna plaća za 2023.21.02.2024.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji18.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 321,4818.05.2022. 42,6731.01.2023. 44,2021.02.2024. Pravna osnova Od kapitala18.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.05.2022.
Napomena 18.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja18.05.2022. Nositelj obveze Osobno18.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OSIGURANJE ZAGREB D.D.18.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 11515,8318.05.2022.
Valuta duga EUR - Euro18.05.2022. Godina zaduženja 200518.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 24018.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 550,0018.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0018.05.2022.
Napomena 18.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja18.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug18.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OSIGURANJE ZAGREB D.D.18.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 11948,0518.05.2022.
Valuta duga EUR - Euro18.05.2022. Godina zaduženja 200518.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 24018.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 550,0018.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0018.05.2022.
Napomena 18.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2022.
Mjesto Požega18.05.2022. Poštanski broj 3400018.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2022. Površina 649,0018.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1150000,0018.05.2022. 140000,0031.01.2023.
Katastarska općina Požega18.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno18.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.05.2022.
Napomena Nekretnina ima ukupno 649 m2 površine od čega je dvorište 503 m2, kuća 123 m2 i pomoćna zgrada (spremište) 23 m2.18.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2022.
Mjesto Zagreb18.05.2022. Poštanski broj 1000018.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2022. Površina 60,2918.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0018.05.2022. 95000,0031.01.2023. 110000,0021.02.2024.
Katastarska općina Grad Zagreb18.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno18.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.05.2022.
Napomena 18.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža18.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2022.
Mjesto Zagreb18.05.2022. Poštanski broj 1000018.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2022. Površina 16,9418.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0018.05.2022. 8000,0031.01.2023. 10000,0021.02.2024.
Katastarska općina Grad Zagreb18.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno18.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.05.2022.
Napomena 18.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.05.2022. Marka/tip Opel Insignia18.05.2022.
Godina proizvodnje 201318.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0018.05.2022. 5000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno18.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine18.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.05.2022. Marka/tip Nissan Qashqai18.05.2022.
Godina proizvodnje 201918.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0018.05.2022. 14000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno18.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji18.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.05.2022. Naziv poslovnog subjekta HT D. D.18.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656018.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb18.05.2022.
Broj dionica 4518.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 190,0018.05.2022. 24,3031.01.2023. 27,4021.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%18.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.05.2022.
Napomena 18.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.05.2022. Naziv poslovnog subjekta HT D. D.18.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656018.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb18.05.2022.
Broj dionica 4518.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 190,0018.05.2022. 24,3031.01.2023. 27,4021.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug18.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.05.2022.
Napomena 18.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji18.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 60000,0018.05.2022. 16000,0031.01.2023. 27000,0021.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.05.2022. EUR - Euro18.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno18.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.05.2022.
Napomena 18.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0018.05.2022. 11000,0031.01.2023. 17000,0021.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.05.2022. EUR - Euro18.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug18.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.05.2022.
Napomena 18.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 6700,0018.05.2022. Valuta EUR - Euro18.05.2022.
Oblik vlasništva Dijete18.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način18.05.2022.
Drugi način stjecanja Dječjom štednjom18.05.2022.
Napomena 18.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji18.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Društvo energetičara Požega18.05.2022. Sjedište pravne osobe Požega18.05.2022.
OIB pravne osobe 5556360111118.05.2022.
Datum učlanjenja 18/12/199718.05.2022. Datum kraja članstva 18.05.2022.
Funkcije Predsjednik18.05.2022.
Napomena 18.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Savez energetičara Slavonije i Baranje18.05.2022. Sjedište pravne osobe Osijek18.05.2022.
OIB pravne osobe 5383100073118.05.2022.
Datum učlanjenja 20/12/201718.05.2022. Datum kraja članstva 18.05.2022.
Funkcije Član Upravnog odbora18.05.2022.
Napomena 18.05.2022.