Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ante Bobanović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ante 17.05.2022. Prezime Bobanović17.05.2022.
Stručna sprema VŠS17.05.2022.
Zvanje inženjer prometa17.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke17.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana17.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 23210 Biograd na Moru17.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor17.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti KOMUNALNO DRUŠTVO POLAČA d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti 17.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23210 Biograd na Moru17.05.2022. Ulica Polača17.05.2022. Kućni broj 231A17.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38598927392017.05.2022.
Datum početka mandata 05/01/202217.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 05/01/202617.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji17.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji17.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji17.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto poštar17.05.2022. Naziv pravne osobe Hrvatska pošta d.d.17.05.2022. OIB pravne osobe 8731181035617.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.05.2022. Ulica Jurišićeva 17.05.2022. Kućni broj 1317.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/200917.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/11/202117.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 7495,3517.05.2022. 1205,8231.01.2023. 1382,4031.01.2024. Neto iznos (EUR) 5996,2817.05.2022. 964,6631.01.2023. 1105,9231.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji17.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ljekarna Kaštel Farm Benkovac17.05.2022. OIB poslodavca 5369906250817.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 5000,0017.05.2022. 1089,0131.01.2023. Neto iznos (EUR) 4000,0017.05.2022. 796,3431.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 26/10/201817.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 17.05.2022.
Napomena 17.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji17.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji17.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji17.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.05.2022. Nositelj obveze Osobno17.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Banka 17.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 175000,0017.05.2022. 23226,4917.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.05.2022. EUR - Euro17.05.2022. Godina zaduženja 201817.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8417.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2578,0817.05.2022. 342,1617.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,2517.05.2022.
Napomena 17.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug17.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka17.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 170000,0017.05.2022. 22562,8817.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.05.2022. EUR - Euro17.05.2022. Godina zaduženja 202017.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12017.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1866,0817.05.2022. 247,6617.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,7517.05.2022.
Napomena 17.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.01.2023. Nositelj obveze Osobno31.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka31.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 19908,0031.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro31.01.2023. Godina zaduženja 202231.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12031.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 220,9231.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,9931.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji17.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.05.2022. Marka/tip volkswage 17.05.2022.
Godina proizvodnje 201017.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0017.05.2022. 9954,2117.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno17.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.05.2022. Marka/tip Fiat17.05.2022.
Godina proizvodnje 200817.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0017.05.2022. 3318,0717.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug17.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor31.01.2023. Marka/tip Marka Zetor tip proxima plus 31.01.2023.
Godina proizvodnje 201131.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 17254,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji17.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a17.05.2022. Naziv poslovnog subjekta OPG Bobanović Ante17.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 3421355192217.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Biograd na Moru17.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.05.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom17.05.2022.
Napomena 17.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji17.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji17.05.2022.