Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ante Bleuš

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ante10.08.2022. Prezime Bleuš10.08.2022.
Stručna sprema SSS10.08.2022.
Zvanje komercijalist10.08.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke10.08.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana10.08.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece10.08.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 20272 Smokvica10.08.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.08.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor10.08.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti KRUBLIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, trgovinu i usluge10.08.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20272 Smokvica10.08.2022. Ulica Smokvica10.08.2022. Kućni broj 117a10.08.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852083137310.08.2022.
Datum početka mandata 25/12/202110.08.2022. Predviđeni datum kraja mandata 25/12/202510.08.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.08.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji10.08.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji10.08.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.08.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji10.08.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 5920,0010.08.2022. 877,3616.01.2023. Neto iznos (EUR) 4736,0010.08.2022. 701,8916.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.08.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.08.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji10.08.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji10.08.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.08.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom10.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.08.2022.
Mjesto Brna10.08.2022. Poštanski broj 2027210.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.08.2022. Površina 264,0010.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1875000,0010.08.2022. 248855,2710.08.2022.
Katastarska općina Smokvica10.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno10.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.08.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.08.2022.
Napomena 10.08.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.08.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.08.2022. Marka/tip FIAT TIPO10.08.2022.
Godina proizvodnje 201810.08.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,0010.08.2022. 14599,5110.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.08.2022. Način stjecanja Novčanom pozajmicom10.08.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.08.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji10.08.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.08.2022. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom10.08.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656010.08.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.08.2022.
Broj dionica 6310.08.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 176,0010.08.2022. 23,3610.08.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos10.08.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.08.2022. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka10.08.2022.
Napomena 10.08.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji10.08.2022.

Podatci o štednji

Iznos 10000,0010.08.2022. 3000,0016.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.08.2022. EUR - Euro10.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.08.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Nasljedstvom10.08.2022. Na neki drugi način16.01.2023.
Drugi način stjecanja nasljedstvo10.08.2022. osobne uplate16.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 10.08.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji10.08.2022.