Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ankica Čulo

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ankica30.06.2022. Prezime Čulo30.06.2022.
Stručna sprema Doktor30.06.2022.
Zvanje specijalist psihijatar30.06.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica30.06.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.06.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.06.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb30.06.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji30.06.2022. Mjesto 10000 ZAGREB30.06.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik ravnatelja30.06.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom30.06.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb30.06.2022. Ulica Radnička 30.06.2022. Kućni broj 130.06.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851645856530.06.2022.
Datum početka mandata 01/04/201930.06.2022. 01/04/202326.12.2023. Predviđeni datum kraja mandata 01/04/202330.06.2022. 02/04/202726.12.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.06.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.06.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.06.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.06.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji30.06.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22257,2030.06.2022. 2954,0130.06.2022. 3580,0026.12.2023. Neto iznos (EUR) 14783,6030.06.2022. 1962,0430.06.2022. 2383,8026.12.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.06.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji30.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 10000,0030.06.2022. 1327,2330.06.2022. 1000,0026.12.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka30.06.2022.
Vremenski raspon Mjesečno30.06.2022.
Napomena 30.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 200,0030.06.2022. 26,5430.06.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka30.06.2022.
Vremenski raspon Mjesečno30.06.2022.
Napomena 30.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 600,0030.06.2022. 79,6330.06.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka30.06.2022.
Vremenski raspon Mjesečno30.06.2022.
Napomena 30.06.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji30.06.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji30.06.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2000,0030.06.2022. 265,4530.06.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak30.06.2022.
Vremenski raspon Mjesečno30.06.2022.
Napomena MIROVINA30.06.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.06.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.06.2022. Nositelj obveze Osobno30.06.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) BKS BANKA30.06.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,0030.06.2022.
Valuta duga EUR - Euro30.06.2022. Godina zaduženja 202030.06.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12030.06.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1250,0030.06.2022. Ugovorena kamatna stopa 2,7030.06.2022.
Napomena 30.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.01.2023. Nositelj obveze Osobno31.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) BKS BANKA31.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 148000,0031.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro31.01.2023. Godina zaduženja 202231.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 731.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 1925,0031.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,7831.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.06.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2022.
Mjesto ZAGREB30.06.2022. Poštanski broj 1000030.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2022. Površina 80,0030.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200000,0030.06.2022. 159267,3730.06.2022.
Katastarska općina MAKSIMIR30.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2022. Način stjecanja Na neki drugi način30.06.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine DOGRADNJA30.06.2022.
Napomena 30.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman30.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2022.
Mjesto PETRČANE30.06.2022. Poštanski broj 2323130.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2022. Površina 71,0030.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1600000,0030.06.2022. 212356,4930.06.2022.
Katastarska općina PETRČANE 30.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2022. Način stjecanja Novčanom pozajmicom30.06.2022.
Napomena 30.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman31.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2023.
Mjesto PETRČANE31.01.2023. Poštanski broj 2323131.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2023. Površina 72,0631.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,0031.01.2023.
Katastarska općina PETRČANE31.01.2023. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.06.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.06.2022. Marka/tip MERCEDES B KLASA30.06.2022.
Godina proizvodnje 200830.06.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 34000,0030.06.2022. 4000,0031.01.2023. 3800,0026.12.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.06.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.06.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji30.06.2022.

Podatci o štednji

Iznos 368000,0030.06.2022. 26000,0031.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna30.06.2022. EUR - Euro30.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2022.
Napomena 30.06.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji30.06.2022.