Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ana Blatančić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ana02.12.2022. Prezime Blatančić02.12.2022.
Stručna sprema VSS02.12.2022.
Zvanje magistar ekonomije02.12.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica02.12.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana02.12.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece02.12.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 33000 Virovitica02.12.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.12.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor02.12.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti TERRA SLAVONICA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu02.12.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33000 Virovitica02.12.2022. Ulica Trg Ljudevita Patačića 02.12.2022. Kućni broj 102.12.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38599542800302.12.2022.
Datum početka mandata 02/11/202202.12.2022. Predviđeni datum kraja mandata 02/11/202602.12.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.12.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji02.12.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji02.12.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.12.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji02.12.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Marketing manager02.12.2022. Naziv pravne osobe Terra Slavonica d.o.o.02.12.2022. OIB pravne osobe 5083368193402.12.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33000 Virovitica02.12.2022. Ulica Trg Ljudevita Patačića02.12.2022. Kućni broj 102.12.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/12/201902.12.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02.12.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11426,6202.12.2022. 1521,9419.01.2023. 1741,1829.01.2024. Neto iznos (EUR) 9137,2102.12.2022. 1216,0819.01.2023. 1391,8729.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.12.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji02.12.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji02.12.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji02.12.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.12.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji02.12.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.12.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.12.2022. Marka/tip Mazda 202.12.2022.
Godina proizvodnje 200902.12.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 37737,1802.12.2022. 5008,5602.12.2022. 5000,0029.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno02.12.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.12.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.12.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji02.12.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji02.12.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji02.12.2022.