Početna
 

Imovinsko stanje obveznika -

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Renata25.02.2015. Prezime Suša 25.02.2015. Suša13.04.2022.
Stručna sprema VSS25.02.2015.
Zvanje diplomirani ekonomist25.02.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke25.02.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana25.02.2015. Oženjen/Udana13.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece25.02.2015. Ima djece13.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb25.02.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.02.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik uprave25.02.2015. Direktor13.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti HŽ Infrastruktura d.o.o.25.02.2015. ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. za trgovinu i usluge13.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb25.02.2015. Ulica Mihanovićeva25.02.2015. Avenija Dubrovnik13.04.2022. Kućni broj 1225.02.2015. 1513.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378330025.02.2015. +3851650322213.04.2022.
Datum početka mandata 25/08/201425.02.2015. 21/02/202213.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 25/08/201825.02.2015. 21/02/202613.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.02.2015. Stvarni datum kraja mandata 31/05/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji25.02.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji25.02.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.02.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji25.02.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Potpredsjednik za investicije25.02.2015. Direktor13.04.2022. Naziv pravne osobe Nova Europska Ulaganja d.o.o.25.02.2015. Casper Taurus d.o.o.13.04.2022. OIB pravne osobe 3373866595325.02.2015. 1354839242213.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.02.2015. Ulica Radnička cesta25.02.2015. Bužanova13.04.2022. Kućni broj 3925.02.2015. 3613.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/05/201325.02.2015. 12/10/202113.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/08/201425.02.2015. 20/02/202213.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Savjetnik13.04.2022. Naziv pravne osobe HŽ Infrastruktura d.o.o.13.04.2022. OIB pravne osobe 3990191999513.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb13.04.2022. Ulica Mihanovićeva13.04.2022. Kućni broj 1213.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 25/08/201413.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/10/202213.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 34297,0725.02.2015. 23870,0013.04.2022. 3888,1224.01.2023. Neto iznos (EUR) 18388,1725.02.2015. 16359,3413.04.2022. 2714,3024.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.02.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji25.02.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji13.04.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Casper Taurus d.o.o.13.04.2022. Odvjetnik Željko Kopčić24.01.2023. OIB poslodavca 1354839242213.04.2022. 3095859236024.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 6199,0513.04.2022. 0,0024.01.2023. Neto iznos (EUR) 4959,2413.04.2022. 0,0024.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 19/10/202113.04.2022. 13/10/202224.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 13.04.2022.
Napomena 13.04.2022. Samostalno zanimanje- nema plaće, osnova za plaćanje doprinosa 1503,90 eura24.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji13.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji25.02.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji25.02.2015. Postoji

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Uniqa osiguranje Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2008
Rok vraćanja u mjesecima 300 Iznos mjesečnog anuiteta 60,92 Ugovorena kamatna stopa 0,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Uzdržavanje (alimentacija) Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Djeca Iznos duga (početni iznos glavnice) 6000,00 796,34
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 0 10024.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 6000,00 796,34 Ugovorena kamatna stopa 0,00
Napomena Nemoguće kvantificirati broj vraćanja u mjesecima za alimentaciju, ali sustav mi ne dozvoljava predati karticu bez tog podatka.24.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.02.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.02.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.02.2015.
Mjesto Zagreb25.02.2015. Poštanski broj 1000025.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.02.2015. Površina 50,5025.02.2015. 80,6913.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0025.02.2015. 1100000,0013.04.2022. 145995,0913.04.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb25.02.2015. Vrapče Novo13.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno25.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno25.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.02.2015. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine13.04.2022.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža25.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.02.2015.
Mjesto Zagreb25.02.2015. Poštanski broj 1000025.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.02.2015. Površina 15,0025.02.2015. 7,4313.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0025.02.2015. 50000,0013.04.2022. 6636,1413.04.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb25.02.2015. Vrapče Novo13.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno25.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno25.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.02.2015. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine13.04.2022.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.04.2022.
Mjesto Zagreb13.04.2022. Poštanski broj 1000013.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.04.2022. Površina 49,4513.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0013.04.2022. 53089,1213.04.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb13.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug13.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.04.2022.
Napomena Vlasništvo 1/2 stana.13.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji25.02.2015. Postoji13.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.04.2022. Marka/tip Nissan Juke13.04.2022.
Godina proizvodnje 201213.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0013.04.2022. 5000,0024.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno13.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.04.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.02.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji25.02.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice25.02.2015. Naziv poslovnog subjekta Uljanik plovidba d.d.25.02.2015.
OIB poslovnog subjekta 4969336044725.02.2015. Sjedište poslovnog subjekta Pula Cerrarina 625.02.2015.
Broj dionica 1025.02.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 400,0025.02.2015. 53,0925.02.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos25.02.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno25.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.02.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice25.02.2015. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d25.02.2015.
OIB poslovnog subjekta 8179314656025.02.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb 25.02.2015.
Broj dionica 6925.02.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0025.02.2015. 128,0013.04.2022. 16,9913.04.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos25.02.2015. Udio manji od 5%29.08.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno25.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.02.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice25.02.2015. Naziv poslovnog subjekta Belje d.d.25.02.2015.
OIB poslovnog subjekta 9240444515525.02.2015. Sjedište poslovnog subjekta Darda25.02.2015.
Broj dionica 6025.02.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 40,0025.02.2015. 5,3125.02.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos25.02.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno25.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.02.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice25.02.2015. Naziv poslovnog subjekta Atlantska plovidba d.d.25.02.2015.
OIB poslovnog subjekta 6106386808625.02.2015. Sjedište poslovnog subjekta Dubrovnik25.02.2015.
Broj dionica 3525.02.2015. 4513.04.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 300,0025.02.2015. 39,8225.02.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos25.02.2015. Udio manji od 5%29.08.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno25.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.02.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice13.04.2022. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d13.04.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656013.04.2022. Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 2113.04.2022.
Broj dionica 6913.04.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 128,0013.04.2022. 16,9913.04.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug13.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.04.2022.
Napomena 13.04.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice29.08.2022. Naziv poslovnog subjekta Rafinerija nafte Bosanski Brod29.08.2022.
OIB poslovnog subjekta 000000029.08.2022. Sjedište poslovnog subjekta Svetog Save 106 Bosanski Brod29.08.2022.
Broj dionica 115129.08.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 1,0029.08.2022. 0,1329.08.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%29.08.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno29.08.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.08.2022.
Napomena 29.08.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji25.02.2015.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0025.02.2015. 30000,0002.10.2016. 65000,0013.04.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna25.02.2015. EUR - Euro02.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno25.02.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.02.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.02.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine13.04.2022.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 12000,0013.04.2022. Valuta EUR - Euro13.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug13.04.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti13.04.2022.
Napomena 13.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 10300,0013.04.2022. Valuta EUR - Euro13.04.2022.
Oblik vlasništva Dijete13.04.2022. Način stjecanja Na neki drugi način13.04.2022.
Drugi način stjecanja Dar13.04.2022.
Napomena 13.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 500,0013.04.2022. Valuta USD - Američki Dolar13.04.2022.
Oblik vlasništva Dijete13.04.2022. Način stjecanja Na neki drugi način13.04.2022.
Drugi način stjecanja Dar13.04.2022.
Napomena 13.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji25.02.2015. Postoji24.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti24.01.2023. Sjedište pravne osobe Zrinski trg 124.01.2023.
OIB pravne osobe 3940290651824.01.2023.
Datum učlanjenja 04/10/202224.01.2023. Datum kraja članstva 24.01.2023.
Funkcije Član Upravnog odbora - predstavnik utemeljitelja Zaklade24.01.2023.
Napomena 24.01.2023.