Početna
 

Imovinsko stanje obveznika -

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Srećko11.05.2016. Prezime Vuković 11.05.2016. Vuković16.11.2022.
Stručna sprema VSS11.05.2016.
Zvanje diplomirani pravnik11.05.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke11.05.2016. Hrvatska stranka umirovljenika16.11.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana11.05.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.05.2016. Nema djece16.11.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb11.05.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.05.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj11.05.2016. Zamjenik ravnatelja16.11.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Zavod Za Mirovinsko Osiguranje11.05.2016. HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE11.05.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.05.2016. Ulica Mihanovićeva 11.05.2016. Kućni broj 311.05.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851459540111.05.2016. +3851459504116.11.2022.
Datum početka mandata 30/08/201211.05.2016. 01/11/202216.11.2022. Predviđeni datum kraja mandata 13/04/201611.05.2016. 18/10/202616.11.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.05.2016. Stvarni datum kraja mandata 13/04/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.05.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.05.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.05.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.05.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto viši koordinator11.05.2016. viši stručni suradnik specijalist za mirovinsko osiguranje16.11.2022. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje11.05.2016. OIB pravne osobe 8439795662311.05.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.05.2016. Ulica Mihanovićeva11.05.2016. Kućni broj 311.05.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 09/09/198511.05.2016. 08/04/198516.11.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29/08/201211.05.2016. 16.11.2022. 31/10/202230.01.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24745,4811.05.2016. 17294,8616.11.2022. 4107,3530.01.2023. Neto iznos (EUR) 15826,2111.05.2016. 12517,6216.11.2022. 2768,8230.01.2023.
Napomena Plaća isplaćena početkom studenog 2022. za listopad 2022.16.11.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.05.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.05.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.05.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje11.05.2016. OIB poslodavca 8439795662311.05.2016.
Bruto iznos (EUR) 149431,6511.05.2016. 17406,5816.11.2022. 2799,7330.01.2023. Neto iznos (EUR) 97533,1811.05.2016. 11582,9016.11.2022. 1836,4930.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 23/07/199011.05.2016. Datum prestanka radnog odnosa 11.05.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji11.05.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.05.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.05.2016. Postoji16.11.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.11.2022. Nositelj obveze Osobno16.11.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb16.11.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 117000,0016.11.2022. 15528,5716.11.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.11.2022. EUR - Euro16.11.2022. Godina zaduženja 202016.11.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 9616.11.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1477,3316.11.2022. 196,0230.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,9116.11.2022.
Napomena 16.11.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.11.2022. Nositelj obveze Osobno16.11.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb16.11.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 48000,0016.11.2022. 6370,6916.11.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.11.2022. EUR - Euro16.11.2022. Godina zaduženja 202116.11.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8416.11.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 700,7516.11.2022. 93,0130.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,9816.11.2022.
Napomena 16.11.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.11.2022. Nositelj obveze Osobno16.11.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb16.11.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 33000,0016.11.2022. 4379,8516.11.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.11.2022. EUR - Euro16.11.2022. Godina zaduženja 202016.11.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6016.11.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 655,7816.11.2022. 87,0430.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 7,1516.11.2022.
Napomena 16.11.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.11.2022. Nositelj obveze Bračni drug16.11.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka16.11.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 105042,0216.11.2022. 13941,4716.11.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.11.2022. EUR - Euro16.11.2022. Godina zaduženja 201916.11.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6016.11.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2028,3316.11.2022. 269,2130.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,9516.11.2022.
Napomena 16.11.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.05.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.05.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.05.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.05.2016.
Mjesto Zagreb11.05.2016. Poštanski broj 1000011.05.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.05.2016. Površina 53,0011.05.2016. 53,0716.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 470000,0011.05.2016. 599425,6516.11.2022. 79557,3716.11.2022.
Katastarska općina Rudeš11.05.2016. Vrapče16.11.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno11.05.2016. Knjižno16.11.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.05.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.05.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.05.2016.
Mjesto Zagreb11.05.2016. Poštanski broj 1000011.05.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.05.2016. Površina 39,0011.05.2016. 39,1416.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0011.05.2016. 442086,3016.11.2022. 58674,9016.11.2022.
Katastarska općina Rudeš11.05.2016. Vrapče16.11.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno11.05.2016. Knjižno16.11.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.05.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža11.05.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.05.2016.
Mjesto Zagreb11.05.2016. Poštanski broj 1000011.05.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.05.2016. Površina 16,5011.05.2016. 16,6816.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0011.05.2016. 94200,3016.11.2022. 12502,4916.11.2022.
Katastarska općina Rudeš11.05.2016. Vrapče16.11.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno11.05.2016. Knjižno16.11.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.05.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica11.05.2016. Vikendica s pripadajućim zemljištem16.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.05.2016.
Mjesto Malinska11.05.2016. Poštanski broj 5151111.05.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.05.2016. Površina 92,0011.05.2016. 715,0016.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0011.05.2016. 912000,0016.11.2022. 121043,2016.11.2022.
Katastarska općina Sveti Anton11.05.2016. Malinska-Dubašnica16.11.2022. Vrsta vlasništva Knjižno11.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.05.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.11.2022.
Mjesto Požega16.11.2022. Poštanski broj 3400016.11.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.11.2022. Površina 65,2316.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 294709,1416.11.2022. 39114,6116.11.2022.
Katastarska općina Požega16.11.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.11.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.11.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.11.2022.
Postotak 50,0016.11.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.11.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.11.2022.
Mjesto Brestovac16.11.2022. Poštanski broj 3432216.11.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv16.11.2022. Površina 15096,0016.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 82000,0016.11.2022. 10883,2716.11.2022.
Katastarska općina Vilić Selo16.11.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.11.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.11.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.11.2022.
Postotak 14,1616.11.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.11.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.11.2022.
Mjesto Brestovac16.11.2022. Poštanski broj 3432216.11.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv16.11.2022. Površina 124,0016.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0016.11.2022. 3981,6816.11.2022.
Katastarska općina Vilić Selo16.11.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.11.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.11.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.11.2022.
Postotak 14,1616.11.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.11.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak16.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.11.2022.
Mjesto Brestovac16.11.2022. Poštanski broj 3432216.11.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv16.11.2022. Površina 76,0016.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 410,0016.11.2022. 54,4216.11.2022.
Katastarska općina Vilić Selo16.11.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.11.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.11.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.11.2022.
Postotak 8,0516.11.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.11.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.11.2022.
Mjesto Brestovac16.11.2022. Poštanski broj 3432216.11.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv16.11.2022. Površina 368,0016.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 37650,0016.11.2022. 4997,0116.11.2022.
Katastarska općina Vilić Selo16.11.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.11.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.11.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.11.2022.
Postotak 10,0016.11.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.11.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.11.2022.
Mjesto Brestovac16.11.2022. Poštanski broj 3432216.11.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv16.11.2022. Površina 18958,0016.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 102000,0016.11.2022. 13537,7316.11.2022.
Katastarska općina Vilić Selo16.11.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.11.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.11.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.11.2022.
Postotak 10,0016.11.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.11.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.11.2022.
Mjesto Brestovac16.11.2022. Poštanski broj 3432216.11.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.11.2022. Površina 906,0016.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1540,0016.11.2022. 204,3916.11.2022.
Katastarska općina Vilić Selo16.11.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.11.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.11.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.11.2022.
Postotak 25,0016.11.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.11.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.05.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.05.2016. Marka/tip Citroen C411.05.2016.
Godina proizvodnje 200411.05.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 21000,0011.05.2016. 15000,0016.11.2022. 2000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.05.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.11.2022. Marka/tip Škoda Felicija16.11.2022.
Godina proizvodnje 199616.11.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500,0016.11.2022. 500,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug16.11.2022. Način stjecanja Nasljedstvom16.11.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.05.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.05.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji11.05.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.05.2016. Postoji16.11.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska stranka umirovljenika16.11.2022. Sjedište pravne osobe 10000 Zagreb, ulica baruna Trenka 716.11.2022.
OIB pravne osobe 2710135914916.11.2022.
Datum učlanjenja 01/06/202016.11.2022. Datum kraja članstva 16.11.2022.
Funkcije zamjenik predsjednika16.11.2022.
Napomena 16.11.2022.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: