Početna
 

Imovinsko stanje obveznika -

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Maja25.03.2015. Prezime Kosmina 25.03.2015. Kosmina30.01.2023.
Stručna sprema VSS25.03.2015.
Zvanje diplomirani ekonomista25.03.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke25.03.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana25.03.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece25.03.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10431 Sveta Nedelja25.03.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.03.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor25.03.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Nacionalna Veletržnica d.d.25.03.2015. NACIONALNA VELETRŽNICA dioničko društvo25.03.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb25.03.2015. Ulica Andrije Kačića Miošića25.03.2015. Ul grada Vukovara30.01.2023. Kućni broj 925.03.2015. 7830.01.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851240640025.03.2015.
Datum početka mandata 21/10/201425.03.2015. 21/10/201830.01.2023. 22/10/201817.03.2023. 22/10/202225.04.2023. Predviđeni datum kraja mandata 20/10/201825.03.2015. 22/10/202230.01.2023. 21/10/202217.03.2023. 21/10/202625.04.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.03.2015. Stvarni datum kraja mandata 19/09/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji25.03.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji25.03.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.03.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji25.03.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto pomoćnik direktora za financijske poslove25.03.2015. pomočnim direktora za financijske poslove30.01.2023. članica Uprave - direktor25.04.2023. Naziv pravne osobe Nacionalna veletržnica d.d.25.03.2015. OIB pravne osobe 9651503714525.03.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.03.2015. Ulica Ulica grada Vukovara25.03.2015. Kućni broj 7825.03.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 28/04/200025.03.2015. 01/11/199930.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 25.03.2015.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11000,0025.03.2015. 1459,9525.03.2015. Neto iznos (EUR) 7460,1625.03.2015. 999,1330.01.2023. 1040,5517.03.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.03.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji25.03.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji25.03.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Inkos d.o.o.25.03.2015. OIB poslodavca 4387796061525.03.2015.
Bruto iznos (EUR) 92986,0025.03.2015. 12341,3625.03.2015. Neto iznos (EUR) 68807,8825.03.2015. 9132,2625.03.2015.
Datum stupanja u radni odnos 15/09/199825.03.2015. Datum prestanka radnog odnosa 25.03.2015.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca INKOS soo30.01.2023. OIB poslodavca 4387796061530.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 796,3430.01.2023. 350,0017.03.2023. Neto iznos (EUR) 637,7030.01.2023. 224,0017.03.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/11/199830.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 31/10/202130.01.2023. 17.03.2023.
Napomena 30.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji25.03.2015. Postoji17.03.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 692,6017.03.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak17.03.2023.
Vremenski raspon Mjesečno17.03.2023.
Napomena 17.03.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji25.03.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji25.03.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.03.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća25.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.03.2015.
Mjesto Sveta Nedelja25.03.2015. Poštanski broj 1043125.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.03.2015. Površina 336,0025.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0025.03.2015. 250000,0030.01.2023.
Katastarska općina Sveta Nedelja25.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno25.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug25.03.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica25.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.03.2015.
Mjesto Jadranovo25.03.2015. Poštanski broj 5126425.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.03.2015. Površina 50,0025.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0025.03.2015. 80000,0030.01.2023.
Katastarska općina Sveta Jakov25.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno25.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug25.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom25.03.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.03.2015.
Mjesto Zagreb25.03.2015. Poštanski broj 1000025.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.03.2015. Površina 53,6625.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,0025.03.2015. 59725,2625.03.2015.
Katastarska općina Grad Zagreb Črnomerec25.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno25.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug25.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom25.03.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji25.03.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.03.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji25.03.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji25.03.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji25.03.2015.