Početna
 

Imovinsko stanje obveznika -

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marko21.04.2015. Prezime Bogdanović21.04.2015.
Stručna sprema Diplomirani21.04.2015.
Zvanje DIPLOMIRANI INŽENJER STROJARSTVA21.04.2015. Diplomirani inženjer strojarstva20.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke21.04.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.04.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.04.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb21.04.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.04.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave21.04.2015. Član uprave - Direktor20.05.2022. Predsjednik uprave19.02.2024. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.21.04.2015. Đuro Đaković holding d.d.21.04.2015. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. za trgovinu, usluge i javni prijevoz20.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35000 Slavonski Brod21.04.2015. 10000 Zagreb20.05.2022. Ulica DR. MILE BUDAKA21.04.2015. Ozaljska ulica20.05.2022. Kućni broj 121.04.2015. 10520.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853544625621.04.2015. +3851365155520.05.2022.
Datum početka mandata 19/12/201421.04.2015. 01/02/202220.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 14/05/201721.04.2015. 02/02/202620.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.04.2015. Stvarni datum kraja mandata 25/08/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.04.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji21.04.2015. Ne postoji20.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost ČLAN UPRAVNOG ODBORA21.04.2015. Naziv pravne osobe ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONT d.d. 21.04.2015.
OIB pravne osobe 8098444626321.04.2015. Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.04.2015.
Datum početka dužnosti 11/06/201421.04.2015. Datum kraja dužnosti 21.04.2015. 30/06/201525.09.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 35000 Slavonski Brod21.04.2015. Ulica DR. MILE BUDAKA 21.04.2015. Kućni broj 121.04.2015.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853544608921.04.2015.

Druga javna dužnost

Dužnost ČLAN UPRAVNOG ODBORA21.04.2015. Naziv pravne osobe ĐURO ĐAKOVIĆ INŽENJERING d.d.21.04.2015.
OIB pravne osobe 3053022180421.04.2015. Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.04.2015.
Datum početka dužnosti 09/06/201421.04.2015. Datum kraja dužnosti 21.04.2015. 02/07/201525.09.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 35000 Slavonski Brod21.04.2015. Ulica DR. MILE BUDAKA 21.04.2015. Kućni broj 121.04.2015.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853544832421.04.2015.

Druga javna dužnost

Dužnost GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR21.04.2015. Naziv pravne osobe ĐURO ĐAKOVIĆ INŽENJERING d.d.21.04.2015.
OIB pravne osobe 3053022180421.04.2015. Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.04.2015.
Datum početka dužnosti 29/09/201421.04.2015. Datum kraja dužnosti 21.04.2015.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 35000 Slavonski Brod21.04.2015. Ulica DR. MILE BUDAKA 21.04.2015. Kućni broj 121.04.2015.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853544832421.04.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.04.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.04.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto DIREKTOR PROIZVODNJE21.04.2015. Direktor20.05.2022. Naziv pravne osobe LEDO d.d. 21.04.2015. ZM-Vikom20.05.2022. OIB pravne osobe 8795594758121.04.2015. 2724190107720.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.04.2015. 22000 Šibenik20.05.2022. Ulica MARIJANA ČAVIĆA 21.04.2015. Gorička 20.05.2022. Kućni broj 1A21.04.2015. 120.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/04/200021.04.2015. 22/03/202120.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/05/201221.04.2015. 31/01/202220.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član Uprave20.05.2022. Naziv pravne osobe OMV-Indoil d.o.o.20.05.2022. OIB pravne osobe 7524737214920.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10255 Donji Stupnik20.05.2022. Ulica Gospodarska20.05.2022. Kućni broj 1820.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 03/02/202020.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/03/202120.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 36363,6121.04.2015. 34150,0020.05.2022. 4532,4820.05.2022. 5460,2119.02.2024. Neto iznos (EUR) 19261,0721.04.2015. 22233,1420.05.2022. 2950,8320.05.2022. 3535,8019.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.04.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji21.04.2015. Ne postoji20.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0021.04.2015. 199,0821.04.2015. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava21.04.2015.
Vremenski raspon Mjesečno21.04.2015.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0021.04.2015. 398,1721.04.2015. Pravna osnova Od druge djelatnosti21.04.2015.
Vremenski raspon Mjesečno21.04.2015.
Druga djelatnost Naknada za troškove stanovanja21.04.2015.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0021.04.2015. 199,0821.04.2015. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava21.04.2015.
Vremenski raspon Mjesečno21.04.2015.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.04.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HRVATSKE CESTE d.o.o.21.04.2015. OIB poslodavca 5554578788521.04.2015.
Bruto iznos (EUR) 225650,0421.04.2015. 21405,9020.05.2022. 2840,9320.05.2022. Neto iznos (EUR) 145469,3021.04.2015. 15030,2820.05.2022. 1994,8220.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 12/04/200121.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa 21.04.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji21.04.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.04.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.04.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.04.2015. Nositelj obveze Osobno21.04.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HYPO ALPE ADRIA BANK dd21.04.2015. Addiko Bank20.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 157700,0021.04.2015. 504000,0020.05.2022. 66892,3020.05.2022.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak21.04.2015. HRK - Hrvatska Kuna20.05.2022. EUR - Euro20.05.2022. Godina zaduženja 200721.04.2015. 201620.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 24021.04.2015. 12920.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 6081,3021.04.2015. 980,7428.09.2017. 4778,7620.05.2022. 634,1520.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,3021.04.2015. 3,8020.05.2022.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.04.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.04.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2015.
Mjesto ZAGREB21.04.2015. Poštanski broj 1000021.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2015. Površina 62,7821.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 94170,0021.04.2015. 1100000,0020.05.2022. 145995,0920.05.2022.
Katastarska općina GRAD ZAGREB21.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno21.04.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.04.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2015.
Mjesto ZAGREB21.04.2015. Poštanski broj 1000021.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2015. Površina 51,1521.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 76725,0021.04.2015. 897000,0020.05.2022. 119052,3620.05.2022.
Katastarska općina GRAD ZAGREB21.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno21.04.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.04.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća20.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.05.2022.
Mjesto Vodice20.05.2022. Poštanski broj 2221120.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.05.2022. Površina 25,0020.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,0020.05.2022. 59725,2620.05.2022.
Katastarska općina Vodice20.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno20.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug20.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.05.2022.
Napomena Površina parcele odgovara tlocrtnoj površini kuće, dok je nkp 65 m220.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište20.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.05.2022.
Mjesto Krč20.05.2022. Poštanski broj 4222020.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.05.2022. Površina 601,0020.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 37500,0020.05.2022. 4977,1120.05.2022.
Katastarska općina Donje Makojišće20.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno20.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug20.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.05.2022.
Napomena Na navedenom građevinskom zemljištu postoji kuća u izgradnji s nkp 130 m220.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.04.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.04.2015. Marka/tip MERCEDES21.04.2015. BMW X120.05.2022.
Godina proizvodnje 200521.04.2015. 201420.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0021.04.2015. 97500,0020.05.2022. 12940,4720.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno21.04.2015. Način stjecanja Kupnjom od osiguranja21.04.2015. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser21.04.2015. Brod20.05.2022. Marka/tip PLOVILO REFUL21.04.2015. Reful 70020.05.2022.
Godina proizvodnje 200821.04.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0021.04.2015. 112500,0020.05.2022. 14931,3220.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno21.04.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.04.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.05.2022. Marka/tip Smart EQ fortwo coupe20.05.2022.
Godina proizvodnje 200820.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0020.05.2022. 3981,6820.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno20.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.02.2024. Marka/tip Mini Cooper19.02.2024.
Godina proizvodnje 201719.02.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 17000,0019.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.02.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.04.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji21.04.2015. Postoji20.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice20.05.2022. Naziv poslovnog subjekta Đuro Đaković Grupa d.d.20.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 5882828639720.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Mile Budaka 1, Slavonski Brod20.05.2022.
Broj dionica 100020.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 20,0020.05.2022. 2,6520.05.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%20.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.05.2022.
Napomena 20.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji21.04.2015. Postoji20.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 600000,0020.05.2022. 79633,6920.05.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.05.2022. EUR - Euro20.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug20.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.05.2022.
Drugi način stjecanja Dar od roditelja bračnog druga20.05.2022.
Napomena 20.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.04.2015.