Početna
 

Imovinsko stanje obveznika -

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Kuzman03.07.2017. Prezime Novak 03.07.2017. Novak15.07.2022.
Stručna sprema Magistar03.07.2017.
Zvanje Magistar politologije03.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke03.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana03.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece03.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 03.07.2017. 21450 Hvar22.08.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika03.07.2017. Član uprave - Direktor15.07.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Hvar03.07.2017. NAUTIČKI CENTAR HVAR, d.o.o. za usluge u nautičkom turizmu i ostale lučke usluge15.07.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 03.07.2017. 21450 Hvar22.08.2017. Ulica Milana Kukurina03.07.2017. Fabrika15.07.2022. Kućni broj 203.07.2017. 3515.07.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852168173403.07.2017. +3852171728215.07.2022.
Datum početka mandata 08/06/201703.07.2017. 9/5/202215.07.2022. Predviđeni datum kraja mandata 08/06/202103.07.2017. 09/05/202415.07.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 04/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji03.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji03.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji03.07.2017. Postoji15.07.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik gradonačelnika15.07.2022. Naziv pravne osobe Grad Hvar15.07.2022. OIB pravne osobe 0125016608415.07.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21450 Hvar15.07.2022. Ulica Milana Kukurina15.07.2022. Kućni broj 215.07.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 8/6/201715.07.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/06/202115.07.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 14940,0022.08.2017. 14625,0015.07.2022. 1941,0715.07.2022. Neto iznos (EUR) 9995,5222.08.2017. 10160,0015.07.2022. 1348,4615.07.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji03.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji03.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji03.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji03.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji03.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji03.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji03.07.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji03.07.2017. Ne postoji09.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe 03.07.2017. Nogometni klub Hvar22.08.2017. Sjedište pravne osobe 03.07.2017.
OIB pravne osobe 03.07.2017.
Datum učlanjenja 03.07.2017. 24/02/201722.08.2017. Datum kraja članstva 03.07.2017. 24/02/202122.08.2017.
Funkcije 03.07.2017. Član izvršnog odbora22.08.2017.
Napomena