Početna
 

Imovinsko stanje obveznika -

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zlatko Prezime Širac Širac07.03.2022.
Stručna sprema Magistar Inženjer
Zvanje Magistar inženjer strojarstva Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave Zamjenik direktora07.03.2022. zamjenik direktora18.01.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Croatia Airlines d.d. Croatia airlines d.d. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo07.03.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10010 Buzin 10000 Zagreb07.03.2022. Ulica Bani Ulica grada Vukovara07.03.2022. Kućni broj 75B 28407.03.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516160068 +3851236932507.03.2022.
Datum početka mandata 23/01/2013 01/09/201601.12.2016. 01/12/201907.03.2022. Predviđeni datum kraja mandata 01/09/2016 01/03/201701.12.2016. 30/11/202407.03.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 28/02/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji Postoji07.03.2022.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Pomoćnik direktora za letačke operacije školstvo plovidbenost i licenciranje07.03.2022. Naziv pravne osobe Hrvatska agencija za civilno zrakoplovtsvo07.03.2022. OIB pravne osobe 7610880552507.03.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.03.2022. Ulica Ulica grada Vukovara07.03.2022. Kućni broj 28407.03.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201807.03.2022. Datum prestanka radnog odnosa 07.03.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Izvršni direktor za promet Pomoćnik direktora za letačke operacije školstvo plovidbenost i licenciranje07.03.2022. Naziv pravne osobe Croatia Airlines d.d. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo07.03.2022. OIB pravne osobe 7610880552507.03.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10010 Buzin 10000 Zagreb07.03.2022. Ulica Bani Ulica grada Vukovara07.03.2022. Kućni broj 75B 28407.03.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/01/1999 01/02/201807.03.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/02/201702.03.2017. 07.03.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 41611,74 48047,8201.12.2016. 46027,5007.03.2022. 6781,5118.01.2023. 9051,7325.01.2024. Neto iznos (EUR) 21477,87 24196,4801.12.2016. 28743,0007.03.2022. 4162,4518.01.2023. 5547,7925.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 15000,00 1990,84 Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0022.10.2015. 265,4522.10.2015. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava22.10.2015.
Vremenski raspon Mjesečno22.10.2015.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 48865,1207.03.2022. 6485,5007.03.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada07.03.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini07.03.2022.
Napomena Godišnji iznos premije životnog osiguranja za 2022. i police dopunskog zdravstvenog osiguranja za 2022. koji su već isplaćeni temeljem ugovora o radu. Uvjeti za prijevremeni raskid police životnog osiguranja se stječu u kolovozu 2022. kada će isti biti raskinut. Postojeći ugovor o radu predviđa i druge primitke poput božičnice, regresa, jubilarne nagrade i godišnje nagrade za uspješnost, a koje neće biti konzumirane u 2022. niti u ostatku mandata. Ugovor o radu će biti odgovarajuće izmijenjen prvom mogućom prilikom tj. čim se stekne nužni uvjet, a to je imenovanje Vijeća Agencije koje daje suglasnost na ugovor o radu sa zamjenikom direktora.07.03.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 975,6207.03.2022. 129,4007.03.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada07.03.2022.
Vremenski raspon Mjesečno07.03.2022.
Napomena Iznos uplate poslodavca za dobrovoljno mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu. Uplate su izvršene za siječanj i veljaču 2022., a za ostatak mandata se više neće konzumirati. Ugovor o radu će biti odgovarajuće izmijenjen prvom mogućom prilikom tj. čim se stekne nužni uvjet, a to je imenovanje Vijeća Agencije koje daje suglasnost na ugovor o radu sa zamjenikom direktora.07.03.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 617,5107.03.2022. 81,8907.03.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada07.03.2022.
Vremenski raspon Mjesečno07.03.2022.
Napomena Iznos plaće u naravi - naknada za korištenje službenog automobila.07.03.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 24,7418.01.2023. 25,9825.01.2024. Pravna osnova Od osiguranja18.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno18.01.2023.
Napomena Isplatne rate iz dobrovoljnog mirovinskog fonda.18.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 361,7625.01.2024. Pravna osnova Od nesamostalnog rada25.01.2024.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2024.
Napomena Dnevna naknada za sudjelovanje u Twinning projektu pomoći zrakoplovnim vlastima Republike Sjeverna Makedonija.25.01.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 18205,2325.01.2024. Pravna osnova Od osiguranja25.01.2024.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2024.
Napomena Otkup police životnog osiguranja.25.01.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji31.03.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo31.03.2015. OIB poslodavca 7610880552531.03.2015.
Bruto iznos (EUR) 256900,0031.03.2015. 302800,0001.12.2016. 40188,4701.12.2016. Neto iznos (EUR) 167000,0031.03.2015. 196800,0001.12.2016. 26119,8501.12.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/200931.03.2015. Datum prestanka radnog odnosa 31.03.2015.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo07.03.2022. OIB poslodavca 7610880552507.03.2022.
Bruto iznos (EUR) 0,0007.03.2022. Neto iznos (EUR) 0,0007.03.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/200907.03.2022. Datum prestanka radnog odnosa 07.03.2022.
Napomena Plaća predstavlja poslovnu tajnu.07.03.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji18.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 15,1618.01.2023. Pravna osnova Od osiguranja18.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno18.01.2023.
Napomena Isplatne rate iz dobrovoljnog mirovinskog fonda.18.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji07.03.2022. Postoji18.01.2023. Ne postoji25.01.2024.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 1147751,5531.03.2015. 508364,8901.12.2016. 67471,5001.12.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.03.2015. EUR - Euro31.03.2015. Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 216 Iznos mjesečnog anuiteta 7969,36 3783,2201.12.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,83 4,3801.12.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,00 9290,60
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 1119,15 Ugovorena kamatna stopa 8,80
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo02.03.2017. Nositelj obveze Osobno02.03.2017.
Druga obveza Financijski leasing02.03.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche Leasing02.03.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20386,1602.03.2017.
Valuta duga EUR - Euro02.03.2017. Godina zaduženja 201602.03.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6002.03.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 396,5902.03.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,4802.03.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja18.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug18.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) GRAWE osiguranje18.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100,0018.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro18.01.2023. Godina zaduženja 201818.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 19218.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 110,0418.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,0018.01.2023.
Napomena Životno osiguranje za kćer. Korisnici osiguranja: 50% obveznik i 50% bračni drug.18.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja18.01.2023. Nositelj obveze Osobno18.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND18.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 0,0018.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro18.01.2023. Godina zaduženja 201818.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 018.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 66,3618.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 0,0018.01.2023.
Napomena Iznos mjesečne uplate u dobrovoljni mirovinski fond.18.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja18.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug18.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND18.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 0,0018.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro18.01.2023. Godina zaduženja 200918.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 018.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 66,3618.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 0,0018.01.2023.
Napomena Iznos mjesečne osobne uplate u dobrovoljni mirovinski fond.18.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 94,7731.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1221600,00 1738000,0007.03.2022. 350000,0018.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb31.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena Uz stan pripadaju dva parkirna garažna mjesta od 14,58m2 i spremište površine 6,51m2.07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10090
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 68,2531.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 670000,00 1000000,0007.03.2022. 132722,8107.03.2022.
Katastarska općina Stenjevec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10090
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 17,50
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,00 80000,0007.03.2022. 15000,0018.01.2023.
Katastarska općina Stenjevec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Vodice Poštanski broj 22211
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 51,26
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 570000,00 75652,00
Katastarska općina Zaton Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pakrac Poštanski broj 34550
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 460,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 260000,00 34507,93
Katastarska općina Pakrac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pakrac Poštanski broj 34550
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 5821,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,00 7963,37
Katastarska općina Pakrac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pakrac Poštanski broj 34550
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 7927,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,00 5308,91
Katastarska općina Pakrac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pakrac Poštanski broj 34550
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 9387,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,00 3981,68
Katastarska općina Pakrac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pakrac - Japaga31.03.2015. Poštanski broj 34550
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3982,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 1327,23
Katastarska općina Šeovica31.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama31.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 66,6731.03.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Pakrac07.03.2022. Poštanski broj 3455007.03.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv07.03.2022. Površina 128,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0007.03.2022. 50000,0018.01.2023.
Katastarska općina PAKRAC07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.03.2022.
Napomena Kuća nije etažirana, a tlocrtna površina u naravi iznosi 98m2 kuće i 16m2 garaže.07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Pakrac07.03.2022. Poštanski broj 3455007.03.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv07.03.2022. Površina 888,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0007.03.2022. 4500,0018.01.2023.
Katastarska općina PAKRAC07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.03.2022.
Napomena Katastarske čestice 2103/1, 2103/2 i 2103/3.07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Pakrac07.03.2022. Poštanski broj 3455007.03.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.03.2022. Površina 996,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0007.03.2022. 1500,0018.01.2023.
Katastarska općina PAKRAC07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Pakrac07.03.2022. Poštanski broj 3455007.03.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.03.2022. Površina 1950,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0007.03.2022. 3000,0018.01.2023.
Katastarska općina PAKRAC07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.03.2022.
Napomena Katastarske čestice br. 2104/12 i 2104/13.07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Pakrac07.03.2022. Poštanski broj 3455007.03.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv07.03.2022. Površina 107,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0007.03.2022. 500,0018.01.2023.
Katastarska općina PAKRAC07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Pakrac07.03.2022. Poštanski broj 3455007.03.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.03.2022. Površina 2077,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0007.03.2022. 3000,0018.01.2023.
Katastarska općina PAKRAC07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.03.2022.
Napomena Katastarske čestice br. 2098/2 i 2098/4.07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Pakrac07.03.2022. Poštanski broj 3455007.03.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.03.2022. Površina 2030,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0007.03.2022. 1700,0018.01.2023.
Katastarska općina PAKRAC07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.03.2022.
Napomena Katastarske čestice br. 2105/1 i 2105/3.07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Pakrac07.03.2022. Poštanski broj 3455007.03.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv07.03.2022. Površina 152,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0007.03.2022. 500,0018.01.2023.
Katastarska općina PAKRAC07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Pakrac07.03.2022. Poštanski broj 3455007.03.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv07.03.2022. Površina 1392,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0007.03.2022. 6000,0018.01.2023.
Katastarska općina PAKRAC07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.03.2022.
Napomena Katastarske čestice br. 2099, 2102, 2106/2, 2107/2 i 2138/6.07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Pakrac07.03.2022. Poštanski broj 3455007.03.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv07.03.2022. Površina 1158,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0007.03.2022. 1300,0018.01.2023.
Katastarska općina PAKRAC07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.03.2022.
Napomena Katastarske čestice br. 2100 i 2101.07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Pakrac07.03.2022. Poštanski broj 3455007.03.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.03.2022. Površina 2407,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0007.03.2022. 1700,0018.01.2023.
Katastarska općina PAKRAC07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.03.2022.
Napomena Katastarske čestice br. 2106/1 i 2107/1.07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto PAKRAC07.03.2022. Poštanski broj 3455007.03.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv07.03.2022. Površina 25,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0007.03.2022. 200,0018.01.2023.
Katastarska općina PAKRAC07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama07.03.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.03.2022.
Postotak 25,0007.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.03.2022.
Mjesto Lipik07.03.2022. Poštanski broj 3455007.03.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv07.03.2022. Površina 1106,0007.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0007.03.2022. 1700,0018.01.2023.
Katastarska općina ŠEOVICA07.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.03.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama07.03.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.03.2022.
Postotak 67,0007.03.2022.
Napomena Katastarske čestice br. 1167/2 i 1167/3.07.03.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl Osobni automobil07.03.2022. Marka/tip Kawasaki BMW X107.03.2022.
Godina proizvodnje 2006 202007.03.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 235000,0007.03.2022. 35000,0018.01.2023. 32000,0025.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit) Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine07.03.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.03.2017. Marka/tip Volkswagen TIGUAN02.03.2017.
Godina proizvodnje 201602.03.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0002.03.2017. 26544,5602.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno02.03.2017. Način stjecanja Na neki drugi način02.03.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o financijskom leasingu02.03.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl07.03.2022. Marka/tip BMW R1250RS07.03.2022.
Godina proizvodnje 202107.03.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 135000,0007.03.2022. 17000,0018.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno07.03.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine07.03.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl25.01.2024. Marka/tip MOTO GUZZI V85TT25.01.2024.
Godina proizvodnje 202325.01.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 14000,0025.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje25.01.2024.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl25.01.2024. Marka/tip SUZUKI SV1000S25.01.2024.
Godina proizvodnje 200525.01.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3100,0025.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2024. Način stjecanja Kupnjom od štednje25.01.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji Postoji07.03.2022. Ne postoji18.01.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu07.03.2022. Naziv poslovnog subjekta ZB Invest07.03.2022.
OIB poslovnog subjekta 2388936304507.03.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb07.03.2022.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 163586,6507.03.2022. 21711,5907.03.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno07.03.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji Postoji18.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 190000,0018.01.2023. 96000,0025.01.2024. Valuta EUR - Euro18.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.01.2023. Osobno25.01.2024. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala, Prodajom imovine18.01.2023. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine25.01.2024.
Napomena 18.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 19090,0018.01.2023. 16260,7225.01.2024. Valuta EUR - Euro18.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno18.01.2023. Način stjecanja Od osiguranja18.01.2023.
Napomena Kapitalizirani iznos police životnog osiguranja.18.01.2023. Otkupna vrijednost police životnog osiguranja nakon 1. godine.25.01.2024.

Podatci o štednji

Iznos 11863,0118.01.2023. 13605,5225.01.2024. Valuta EUR - Euro18.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno18.01.2023. Način stjecanja Od osiguranja18.01.2023.
Napomena Vrijednost uplata u dobrovoljni mirovinski fond.18.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 11775,2918.01.2023. 15808,4825.01.2024. Valuta EUR - Euro18.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug18.01.2023. Način stjecanja Od osiguranja18.01.2023.
Napomena Vrijednost uplata u dobrovoljni mirovinski fond.18.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 85000,0025.01.2024. Valuta EUR - Euro25.01.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug25.01.2024. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine25.01.2024.
Napomena 25.01.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji