Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zrinka Ujević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zrinka20.07.2016. Prezime Ujević20.07.2016.
Stručna sprema VSS20.07.2016.
Zvanje diplomirani ekonomist20.07.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke20.07.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana20.07.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece20.07.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb20.07.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.07.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra20.07.2016. ravnatelj uprave03.03.2021. Ravnatelj uprave03.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Vanjskih I Europskih Poslova20.07.2016. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova20.07.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb20.07.2016. Ulica Zrinjevac20.07.2016. Kućni broj 720.07.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456985020.07.2016.
Datum početka mandata 04/05/201620.07.2016. 11/02/2021 Predviđeni datum kraja mandata 04/05/201720.07.2016. 11/02/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.07.2016. Stvarni datum kraja mandata 11/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji20.07.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji20.07.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.07.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji20.07.2016. Postoji03.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto pomoćnik ministra03.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo vanjskih i europskih poslova03.03.2021. OIB pravne osobe 03.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.03.2021. Ulica Zrinjevac03.03.2021. Kućni broj 703.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/05/201603.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/02/202103.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26669,2520.07.2016. 23062,8404.01.2019. 23267,8524.02.2021. 25383,92 26515,6624.01.2022. 3896,6124.01.2023. Neto iznos (EUR) 13512,9320.07.2016. 14301,3204.01.2019. 15165,3124.02.2021. 16458,65 17150,3724.01.2022. 2506,9024.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.07.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.07.2016. Postoji04.01.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5827,9704.01.2019. 773,3804.01.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti04.01.2019.
Vremenski raspon Jednokratno04.01.2019.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji20.07.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.07.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.07.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.07.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.07.2016.
Mjesto Zagreb20.07.2016. Poštanski broj 1000020.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.07.2016. Površina 56,1520.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0020.07.2016. 150000,0024.01.2023.
Katastarska općina Trnje20.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno20.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.07.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.07.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji20.07.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.07.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji20.07.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji20.07.2016.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0020.07.2016. Valuta EUR - Euro20.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.07.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.07.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.07.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 74869,8118.12.2020. 9936,8218.12.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.12.2020. EUR - Euro18.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno18.12.2020. Način stjecanja Od osiguranja18.12.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji20.07.2016.