Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zrinka Ujević

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Zrinka20.07.2016. Prezime Ujević20.07.2016.
Stručna sprema VSS20.07.2016.
Zvanje diplomirani ekonomist20.07.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke20.07.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana20.07.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece20.07.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb20.07.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.07.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra20.07.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Vanjskih I Europskih Poslova20.07.2016. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova20.07.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb20.07.2016. Ulica Zrinjevac20.07.2016. Kućni broj 720.07.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456985020.07.2016. Fax (službeni) +3851456997220.07.2016.
Datum početka mandata 04/05/201620.07.2016. Predviđeni datum kraja mandata 04/05/201720.07.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.07.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji20.07.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji20.07.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.07.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji20.07.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26669,2520.07.2016. 23062,8404.01.2019. Neto iznos (HRK) 13512,9320.07.2016. 14301,3204.01.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.07.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.07.2016. Postoji04.01.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5827,9704.01.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti04.01.2019.
Vremenski raspon Jednokratno04.01.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji20.07.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.07.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.07.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.07.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.07.2016.
Mjesto Zagreb20.07.2016. Poštanski broj 1000020.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.07.2016. Površina 56,1520.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800000,0020.07.2016.
Katastarska općina Trnje20.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno20.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.07.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.07.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji20.07.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.07.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji20.07.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji20.07.2016.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0020.07.2016. Valuta EUR - Euro20.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.07.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.07.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.07.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji20.07.2016.