Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zoran Milanović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zoran18.02.2016. Prezime Milanović 18.02.2016. Milanović13.03.2020.
Stručna sprema Magistar Znanosti18.02.2016.
Zvanje diplomirani pravnik18.02.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske18.02.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske18.02.2016. Nisam član stranke13.03.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana18.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb18.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik18.02.2016. Zastupnik18.02.2016. Predsjednik Republike Hrvatske13.03.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Vlada Republike Hrvatske18.02.2016. Hrvatski Sabor18.02.2016. Hrvatski sabor18.02.2016. Ured Predsjednika Republike Hrvatske13.03.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.02.2016. Ulica Trg sv Marka 18.02.2016. Pantovčak 13.03.2020. Kućni broj 218.02.2016. 618.02.2016. 24113.03.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456921018.02.2016. +3851456931318.02.2016. +3851456519113.03.2020.
Datum početka mandata 23/12/201118.02.2016. 30/01/201618.02.2016. 14/10/201608.12.2016. 19/02/202013.03.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/01/201618.02.2016. 31/01/201918.02.2016. 14/10/202008.12.2016. 18/02/202513.03.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.02.2016. Stvarni datum kraja mandata 22/01/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji18.02.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.02.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji18.02.2016. Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik u 8. sazivu Hrvatskoga sabora Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 30/01/201608.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/07/2016 14/10/201620.01.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Naziv pravne osobe Vlada Republike Hrvatske OIB pravne osobe 64434885131
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Kućni broj 2
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 23/12/2011 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/01/2016

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor13.03.2020. Naziv pravne osobe EuroAlba Advisory d.o.o.13.03.2020. OIB pravne osobe 8585592366413.03.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb13.03.2020. Ulica Miramarska 13.03.2020. Kućni broj 2413.03.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/201713.03.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18/02/202013.03.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 27845,7918.02.2016. 41060,9013.03.2020. 41422,67 5521,7427.01.2023. Neto iznos (EUR) 16276,7418.02.2016. 25174,3613.03.2020. 26674,54 3555,0027.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji18.02.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.02.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski zavod za javno zdravstvo18.02.2016. OIB poslodavca 7529753204118.02.2016.
Bruto iznos (EUR) 365301,4518.02.2016. 22555,1313.03.2020. 23096,9928.01.2022. 3345,3327.01.2023. Neto iznos (EUR) 220296,1918.02.2016. 14010,1813.03.2020. 15060,8828.01.2022. 2169,9527.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/200418.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 18.02.2016.
Napomena Primanja variraju na mjesečnoj razini, naveden je prosjek28.01.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji18.02.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 80462,9518.02.2016. 6806,2713.03.2020. 7256,5728.01.2022. 1292,5327.01.2023. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti18.02.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.02.2016. Mjesečno13.03.2020.
Napomena Primanja variraju na mjesečnoj razini, naveden je prosjek.28.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.02.2016. Nositelj obveze Osobno18.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka18.02.2016. HPB21.03.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 119520,0018.02.2016. 700000,0021.03.2017. 92905,9721.03.2017.
Valuta duga EUR - Euro18.02.2016. HRK - Hrvatska Kuna21.03.2017. EUR - Euro21.03.2017. Godina zaduženja 200818.02.2016. 201621.03.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 36018.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 583,2918.02.2016. 4000,0021.03.2017. 4500,0013.03.2020. 597,2513.03.2020. Ugovorena kamatna stopa 05,0418.02.2016. 04,4021.03.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo13.03.2020. Nositelj obveze Osobno13.03.2020.
Druga obveza Leasing-automobil Ford Focus13.03.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) UniCredit Leasing13.03.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 80000,0013.03.2020. 10617,8213.03.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.03.2020. EUR - Euro13.03.2020. Godina zaduženja 201613.03.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6013.03.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1300,0013.03.2020. 172,5413.03.2020. Ugovorena kamatna stopa 5,7813.03.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.02.2016.
Mjesto Zagreb18.02.2016. Poštanski broj 1000018.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.02.2016. Površina 127,0018.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1905000,0018.02.2016. 252836,9518.02.2016.
Katastarska općina Centar18.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.03.2020.
Mjesto Zagreb13.03.2020. Poštanski broj 1000013.03.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.03.2020. Površina 77,5613.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200000,0013.03.2020. 159267,3713.03.2020.
Katastarska općina Grad Zagreb13.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.03.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.03.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.03.2020.
Postotak 16,6613.03.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.03.2020.
Mjesto Glavice13.03.2020. Poštanski broj 2123013.03.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.03.2020. Površina 6700,0013.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0013.03.2020. 39816,8413.03.2020.
Katastarska općina Glavice13.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.03.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.03.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.03.2020.
Postotak 33,3313.03.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža13.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.03.2020.
Mjesto Zagreb13.03.2020. Poštanski broj 1000013.03.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.03.2020. Površina 14,2513.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0013.03.2020. 13272,2813.03.2020.
Katastarska općina Črnomerec13.03.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno13.03.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.03.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.03.2020.
Postotak 16,6613.03.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.03.2020.
Mjesto Soline13.03.2020. Poštanski broj 5151413.03.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.03.2020. Površina 43,0013.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0013.03.2020. 13272,2813.03.2020.
Katastarska općina Soline13.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.03.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.03.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.03.2020.
Postotak 16,6613.03.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada13.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.03.2020.
Mjesto Soline13.03.2020. Poštanski broj 5151413.03.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.03.2020. Površina 47,0013.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0013.03.2020. 13272,2813.03.2020.
Katastarska općina Soline13.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.03.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.03.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.03.2020.
Postotak 16,6613.03.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem13.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.03.2020.
Mjesto Soline13.03.2020. Poštanski broj 5151413.03.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.03.2020. Površina 92,0013.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0013.03.2020. 79633,6913.03.2020.
Katastarska općina Soline13.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.03.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.03.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.03.2020.
Postotak 16,6613.03.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica13.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.03.2020.
Mjesto Soline13.03.2020. Poštanski broj 5151413.03.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.03.2020. Površina 91,0013.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0013.03.2020. 79633,6913.03.2020.
Katastarska općina Soline13.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.03.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.03.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.03.2020.
Postotak 16,6613.03.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji18.02.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji18.02.2016. Postoji20.01.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio20.01.2017. Naziv poslovnog subjekta EuroAlba Advisory20.01.2017.
OIB poslovnog subjekta 8585592366420.01.2017. Sjedište poslovnog subjekta Miramarska 24, Zagreb20.01.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0020.01.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na pravnu osobu20.01.2017. Prijenos na fizičku osobu13.03.2020.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika Tin Dolički odvjetnik i partner u odvjetničkom društvu Bogdanović Dolički i Partneri 20.01.2017. 13.03.2020. 13.03.2020. 13.03.2020. OIB 20.01.2017. 20.01.2017. 13.03.2020. 13.03.2020. 13.03.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.01.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava20.01.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji18.02.2016. Postoji13.03.2020.

Podatci o štednji

Iznos 850000,0013.03.2020. 1000000,00 132722,81 Valuta HRK - Hrvatska Kuna13.03.2020. EUR - Euro13.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno13.03.2020. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti13.03.2020. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji18.02.2016. Postoji Ne postoji13.03.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe EuroAlba Advisory d.o.o. Sjedište pravne osobe Miramarska 24, Zagreb
OIB pravne osobe 85855923664
Datum učlanjenja 07/11/2016 Datum kraja članstva
Funkcije Osnivač i jedini vlasnik 08.12.2016.
Napomena