Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zlatko Bartolić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zlatko30.06.2017. Prezime Bartolić 30.06.2017.
Stručna sprema SSS30.06.2017.
Zvanje Vozač30.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica30.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 49252 Mihovljan30.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik30.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Mihovljan30.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 49252 Mihovljan30.06.2017. Ulica Mihovljan30.06.2017. Kućni broj 4830.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854930066530.06.2017.
Datum početka mandata 02/06/201730.06.2017. 20/05/202118.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 02/06/202130.06.2017. 20/05/202518.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji30.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 10516,4230.06.2017. 10646,9318.06.2021. 13424,3925.01.2022. 1781,6725.01.2022. Neto iznos (EUR) 6367,6130.06.2017. 7614,0318.06.2021. 9283,7825.01.2022. 1232,0725.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dom za odrasle osobe Lobor-grad30.06.2017. OIB poslodavca 4576169255630.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 54346,6830.06.2017. 4789,8618.06.2021. 635,6118.06.2021. Neto iznos (EUR) 37096,6830.06.2017. 3831,8918.06.2021. 508,4618.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/08/198330.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji30.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 3000,0030.06.2017. 3876,4118.06.2021. 514,4318.06.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak30.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno30.06.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1250,0030.06.2017. 1500,0018.06.2021. 199,0818.06.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak30.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno30.06.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 830,0030.06.2017. 110,1630.06.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak30.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno30.06.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.06.2017. Ne postoji25.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug30.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka d.d.30.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 35600,0030.06.2017. 4724,9330.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.06.2017. EUR - Euro30.06.2017. Godina zaduženja 201430.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3130.06.2017. 9618.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1150,0030.06.2017. 152,6330.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,0030.06.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Mihovljan30.06.2017. Poštanski broj 4925230.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 1367,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10252,0030.06.2017. 1360,6730.06.2017.
Katastarska općina Mihovljan30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 52,0030.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Mihovljan30.06.2017. Poštanski broj 4925230.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 2162,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1052000,0030.06.2017. 139624,3930.06.2017.
Katastarska općina Mihovljan30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 52,0030.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Mihovljan30.06.2017. Poštanski broj 4925230.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 9330,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0030.06.2017. 19908,4230.06.2017.
Katastarska općina Mihovljan30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 52,0030.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Mihovljan30.06.2017. Poštanski broj 4925230.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 453,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7300,0030.06.2017. 1000,0018.06.2021. 132,7218.06.2021.
Katastarska općina Mihovljan30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 52,0030.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Mihovljan30.06.2017. Poštanski broj 4925230.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 604,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4500,0030.06.2017. 7000,0018.06.2021. 929,0618.06.2021.
Katastarska općina Mihovljan30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 52,0030.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Mihovljan30.06.2017. Poštanski broj 4925230.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 1252,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9500,0030.06.2017. 1300,0018.06.2021. 172,5418.06.2021.
Katastarska općina Mihovljan30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 52,0030.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Mihovljan30.06.2017. Poštanski broj 4925230.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 3169,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 31000,0030.06.2017. 35000,0018.06.2021. 4645,3018.06.2021.
Katastarska općina Mihovljan30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 52,0030.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Mihovljan30.06.2017. Poštanski broj 4925230.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 3320,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 33000,0030.06.2017. 35000,0018.06.2021. 4645,3018.06.2021.
Katastarska općina Mihovljan30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 52,0030.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Mihovljan30.06.2017. Poštanski broj 4925230.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 586,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0030.06.2017. 5000,0018.06.2021. 663,6118.06.2021.
Katastarska općina Mihovljan30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 52,0030.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Mihovljan30.06.2017. Poštanski broj 4925230.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 1849,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 14000,0030.06.2017. 15000,0018.06.2021. 1990,8418.06.2021.
Katastarska općina Mihovljan30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 52,0030.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Mihovljan30.06.2017. Poštanski broj 4925230.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 1032,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7700,0030.06.2017. 1000,0018.06.2021. 132,7218.06.2021.
Katastarska općina Mihovljan30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 52,0030.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Mihovljan30.06.2017. Poštanski broj 4925230.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 3917,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0030.06.2017. 3981,6830.06.2017.
Katastarska općina Mihovljan30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom30.06.2017.
Postotak 52,0030.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Mihovljan30.06.2017. Poštanski broj 4925230.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 56,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0030.06.2017. 200000,0018.06.2021. 26544,5618.06.2021.
Katastarska općina Mihovljan30.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Mihovljan30.06.2017. Poštanski broj 4925230.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 1784,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 73000,0030.06.2017. 75000,0018.06.2021. 9954,2118.06.2021.
Katastarska općina Mihovljan30.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Mihovljan30.06.2017. Poštanski broj 4925230.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 93,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0030.06.2017. 5000,0018.06.2021. 663,6118.06.2021.
Katastarska općina Mihovljan30.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.06.2017. Marka/tip Golf 30.06.2017. Mazda CX518.06.2021.
Godina proizvodnje 200330.06.2017. 201418.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0030.06.2017. 90000,0018.06.2021. 11945,0518.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji30.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 22000,0030.06.2017. 22953,8318.06.2021. Valuta EUR - Euro30.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug30.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine30.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 10000,0030.06.2017. 27526,2218.06.2021. 20016,2525.01.2023. Valuta EUR - Euro30.06.2017. HRK - Hrvatska Kuna18.06.2021. EUR - Euro18.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug30.06.2017. Osobno18.06.2021. Način stjecanja Prodajom imovine30.06.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine18.06.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 10501,9130.06.2017. 31535,6518.06.2021. 4185,4118.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna30.06.2017. EUR - Euro30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji30.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska demokratska zajednica30.06.2017. Sjedište pravne osobe Krapina30.06.2017.
OIB pravne osobe 0415000846330.06.2017.
Datum učlanjenja 06/02/199030.06.2017. Datum kraja članstva 30.06.2017.
Funkcije 30.06.2017.
Napomena