Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zlatko Bakunić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Zlatko23.06.2017. Prezime Bakunić 23.06.2017.
Stručna sprema SSS23.06.2017.
Zvanje elektrotehničar23.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica23.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43505 Končanica23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Končanica23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43505 Končanica23.06.2017. Ulica Končanica 23.06.2017. Kućni broj 26023.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854332502123.06.2017. Fax (službeni) +3854332501223.06.2017.
Datum početka mandata 25/06/201723.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 25/06/202123.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji23.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Općinski načelnik23.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Končanica23.06.2017. OIB pravne osobe 9366609836923.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43505 Končanica23.06.2017. Ulica Končanica23.06.2017. Kućni broj 26023.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 20/06/201323.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 25/06/201723.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 9963,3523.06.2017. Neto iznos (HRK) 6861,1823.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji23.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ČOŠ Končanica23.06.2017. OIB poslodavca 5265341667823.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 91427,8123.06.2017. Neto iznos (HRK) 64648,2023.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/199323.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji23.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji23.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Končanica23.06.2017. Poštanski broj 4350523.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1442,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0023.06.2017.
Katastarska općina Končanica23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip Peugeot307 23.06.2017.
Godina proizvodnje 200223.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0023.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip Toyota RAV423.06.2017.
Godina proizvodnje 200823.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 64000,0023.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji23.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom23.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656023.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb23.06.2017.
Broj dionica 13523.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 13500,0023.06.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji23.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji23.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: