Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zlatko Bakunić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zlatko23.06.2017. Prezime Bakunić 23.06.2017.
Stručna sprema SSS23.06.2017.
Zvanje elektrotehničar23.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica23.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43505 Končanica23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Končanica23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43505 Končanica23.06.2017. Ulica Končanica 23.06.2017. Kućni broj 26023.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854332502123.06.2017.
Datum početka mandata 25/06/201723.06.2017. 21/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 25/06/202123.06.2017. 18/05/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik23.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Končanica23.06.2017. OIB pravne osobe 9366609836923.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43505 Končanica23.06.2017. Ulica Končanica23.06.2017. Kućni broj 26023.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 20/06/201323.06.2017. 26/06/201715.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 25/06/201723.06.2017. 20/05/202115.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 9963,3523.06.2017. 18388,30 2440,51 Neto iznos (EUR) 6861,1823.06.2017. 12461,40 1653,86

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2017. Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,00 398,17 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.06.2017. Ne postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ČOŠ Končanica23.06.2017. OIB poslodavca 5265341667823.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 91427,8123.06.2017. 12134,4523.06.2017. Neto iznos (EUR) 64648,2023.06.2017. 8580,2623.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/199323.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.06.2017. Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 3500,00 464,53 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena Mirovina Mirovina

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji23.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Končanica23.06.2017. Poštanski broj 4350523.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1442,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0023.06.2017. 26544,5623.06.2017.
Katastarska općina Končanica23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip Peugeot307 23.06.2017. Škoda Karoq
Godina proizvodnje 200223.06.2017. 2018 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0023.06.2017. 200000,00 26544,56
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip Toyota RAV423.06.2017.
Godina proizvodnje 200823.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 64000,0023.06.2017. 8494,2623.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji23.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom23.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656023.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb23.06.2017.
Broj dionica 13523.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 13500,0023.06.2017. 24,5523.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos23.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji23.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.06.2017.