Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zlatko Aga

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Zlatko29.06.2017. Prezime Aga 29.06.2017.
Stručna sprema SSS29.06.2017.
Zvanje kemijski tehničar-smjer kožarstvo29.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska socijalno - liberalna stranka29.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana29.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35422 Gunjavci29.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik29.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Rešetari29.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35403 Rešetari29.06.2017. Ulica Vladimira Nazora29.06.2017. Kućni broj 3029.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853536729629.06.2017. Fax (službeni) +3853536729629.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201729.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/202129.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski29.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji29.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji29.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji29.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 6000,0029.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji29.06.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje29.06.2017. OIB isplatitelja 8439795662329.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 6000,0029.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada29.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji29.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0029.06.2017. Pravna osnova Od kapitala29.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini29.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji29.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji29.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Bio Clinica d.o.o.29.06.2017. OIB poslodavca 8107498121529.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 98000,0029.06.2017. Neto iznos (HRK) 66000,0029.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 10/01/200229.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 29.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji29.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji29.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.06.2017. Nosioc obveze Osobno29.06.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka29.06.2017. Iznos duga 80000,0029.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro29.06.2017. Godina zaduženja 201529.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6029.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1700,0029.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,0029.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji29.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2017. Marka/tip Opel Insignija29.06.2017.
Godina proizvodnje 201029.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0029.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)29.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2017. Marka/tip Ford fokus29.06.2017.
Godina proizvodnje 201029.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0029.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)29.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2017. Marka/tip opel astra29.06.2017.
Godina proizvodnje 201529.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 90000,0029.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji29.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice29.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Laguna Novigrad d.d.29.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 5893587905829.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Škverska 8,Novigrad29.06.2017.
Broj dionica 5029.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 7000,0029.06.2017.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%29.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način29.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Status HRVI29.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu29.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja29.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 9349764685929.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb29.06.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 12703,0029.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način29.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Hrvatski branitelj29.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji29.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 80000,0029.06.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna29.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji29.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: