Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Željko Plavčić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Željko10.07.2017. Prezime Plavčić10.07.2017.
Stručna sprema Magistar10.07.2017.
Zvanje magistar ekonomije10.07.2017. Magistar ekonomije Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka10.07.2017. Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana10.07.2017. Izvanbračna zajednica

Podatci o djeci

Stanje Nema djece10.07.2017. Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 52341 Žminj10.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik10.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Žminj10.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52341 Žminj10.07.2017. Ulica Pazinska10.07.2017. Kućni broj 2/G10.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855284625010.07.2017.
Datum početka mandata 08/06/201710.07.2017. 24/05/202112.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 07/06/202110.07.2017. 28/05/202512.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji10.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji10.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji10.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor marketinga10.07.2017. Naziv pravne osobe FILIX d.o.o.10.07.2017. OIB pravne osobe 0070659735110.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52000 Pazin10.07.2017. Ulica Maršeti10.07.2017. Kućni broj 52A10.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/11/201510.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07/06/201710.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12965,3710.07.2017. 17855,1026.02.2019. 18030,1531.01.2022. 2416,2330.01.2023. 2454,8323.02.2024. Neto iznos (EUR) 8716,0710.07.2017. 11642,0926.02.2019. 12602,5631.01.2022. 1757,0130.01.2023. 1807,9823.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca IPR d.o.o. OIB poslodavca 92631834548
Bruto iznos (EUR) 7100,00 942,33 Neto iznos (EUR) 5118,19 679,28
Datum stupanja u radni odnos 24/11/2014 Datum prestanka radnog odnosa 13/12/202230.01.2023.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NATALI ZULIJANI30.01.2023. OIB poslodavca 5144171354530.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 0,0030.01.2023. Neto iznos (EUR) 0,0030.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 13/12/202230.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 30.01.2023.
Napomena Temeljem čl. VII Ugovora o radu između poslodavca i radnika plaća predstavlja poslovnu tajnu.30.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 400,00 53,09 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 40,0030.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak30.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji10.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.07.2017. Nositelj obveze Osobno10.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP 10.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 125000,0010.07.2017. 155000,0031.01.2022. 20572,0431.01.2022. 54144,5623.02.2024.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.07.2017. EUR - Euro10.07.2017. Godina zaduženja 201710.07.2017. 202131.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 7210.07.2017. 4031.01.2022. 28823.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 1855,5710.07.2017. 5462,9331.01.2022. 724,8730.01.2023. 304,4323.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 6,4910.07.2017. 4,3931.01.2022. 4,3330.01.2023. 4,3923.02.2024.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji10.07.2017. Postoji31.12.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 350,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 240000,0031.12.2017. 31853,4731.12.2017.
Katastarska općina Žminj31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 180,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0031.12.2017. 13272,2831.12.2017.
Katastarska općina Žminj31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 3136,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0031.12.2017. 1327,2331.12.2017.
Katastarska općina Žminj31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 1935,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0031.12.2017. 663,6131.12.2017.
Katastarska općina Žminj31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 604,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0031.12.2017. 132,7231.12.2017.
Katastarska općina Žminj31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 2859,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0031.12.2017. 995,4231.12.2017.
Katastarska općina Žminj31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 5690,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0031.12.2017. 5972,5331.12.2017.
Katastarska općina Žminj31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 1345,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0031.12.2017. 3318,0731.12.2017.
Katastarska općina Žminj31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 11941,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0031.12.2017. 3318,0731.12.2017.
Katastarska općina Žminj31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 399,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0031.12.2017. 7963,3731.12.2017.
Katastarska općina Žminj31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 1790,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0031.12.2017. 663,6131.12.2017.
Katastarska općina Kanfanar31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Postotak 18,7531.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 7170,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0031.12.2017. 398,1731.12.2017.
Katastarska općina Kanfanar31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Postotak 18,7531.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 3402,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6500,0031.12.2017. 862,7031.12.2017.
Katastarska općina Kanfanr31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Postotak 18,7531.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 2633,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4500,0031.12.2017. 597,2531.12.2017.
Katastarska općina Kanfanar31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Postotak 18,7531.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 1597,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3800,0031.12.2017. 504,3531.12.2017.
Katastarska općina Kanfanar31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Postotak 18,7531.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 550,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0031.12.2017. 265,4531.12.2017.
Katastarska općina Kanfanar31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Postotak 18,7531.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada31.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2017.
Mjesto Žminj31.12.2017. Poštanski broj 5234131.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2017. Površina 6884,0031.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0031.12.2017. 663,6131.12.2017.
Katastarska općina Kanfanar31.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.12.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.12.2017.
Postotak 18,7531.12.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.02.2024.
Mjesto Žminj23.02.2024. Poštanski broj 5234123.02.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.02.2024. Površina 54,1223.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 81180,0023.02.2024.
Katastarska općina Žminj23.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno23.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno23.02.2024. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.02.2024.
Napomena 23.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.07.2017. Marka/tip Mercedes10.07.2017.
Godina proizvodnje 201410.07.2017. 201215.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0010.07.2017. 15926,7410.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.07.2017. Marka/tip Smart10.07.2017.
Godina proizvodnje 200210.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0010.07.2017. 3318,0710.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji10.07.2017. Ne postoji31.01.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio10.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Z.P.MediaSolutions d.o.o.10.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 9234388634310.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta I. Filipovića 410.07.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 41,0010.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos10.07.2017. Prijenos na fizičku osobu15.09.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 15.09.2017. 15.09.2017. 15.09.2017. 15.09.2017. 15.09.2017. 15.09.2017. 15.09.2017. OIB 15.09.2017. 15.09.2017. 15.09.2017. 15.09.2017. 15.09.2017. 15.09.2017. 15.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način10.07.2017.
Drugi način stjecanja Investicija Ekonomskog fakulteta Rijeka10.07.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji10.07.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji10.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe TZ Žminj10.07.2017. Sjedište pravne osobe Pazinska cesta10.07.2017.
OIB pravne osobe 5591126501310.07.2017.
Datum učlanjenja 08/06/201710.07.2017. Datum kraja članstva 10.07.2017.
Funkcije Predsjednik skupštine TZ Žminj10.07.2017. Predsjednik vijeća i skupštine TZO Žminj31.01.2022.
Napomena