Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Željko Mavrin

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Željko06.07.2017. Prezime Mavrin 06.07.2017.
Stručna sprema SSS06.07.2017.
Zvanje Auto-mehaničar06.07.2017. Stranačka pripadnost Nezavisni seljaci Hrvatske06.07.2017. DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA12.04.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana06.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece06.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43232 Berek06.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji06.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik06.07.2017. Zamjenik općinskog načelnika25.01.2018. Načelnik29.04.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Ivanska06.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43231 Ivanska06.07.2017. Ulica Slavka Kolara06.07.2017. Kućni broj 106.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854388714106.07.2017.
Datum početka mandata 08/06/201706.07.2017. 11/06/201325.01.2018. 07/06/201710.05.2019. 21/05/202121.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202106.07.2017. 26/05/201725.01.2018. 06/06/202110.05.2019. 21/05/202521.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski06.07.2017. Profesionalno21.06.2021. Stvarni datum kraja mandata 08/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji06.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji06.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji06.07.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Poljoprivrednik u sustavu PDV-a06.07.2017. Naziv pravne osobe OPG Željko Mavrin06.07.2017. OIB pravne osobe 7751189771206.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43232 Berek06.07.2017. Ulica Babinac06.07.2017. Kućni broj 2806.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/01/200406.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 06.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji06.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Poljoprivrednik u sustavu PDV-a06.07.2017. Naziv pravne osobe OPG Željko Mavrin 06.07.2017. OIB pravne osobe 06.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43232 Berek06.07.2017. Ulica Babinac06.07.2017. Kućni broj 06.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/200406.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 0,0021.06.2021. Neto iznos (HRK) 0,0021.06.2021.
Volonterski (HRK) 7000,0006.07.2017. 5700,0015.02.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji06.07.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj OPG Željko Mavrin06.07.2017. OIB isplatitelja 7751189771206.07.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 7072,5506.07.2017. 7226,6515.02.2020. 7614,0012.04.2021. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji06.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji06.07.2017. Postoji12.04.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OPG Željko Mavrin12.04.2021. OIB poslodavca 7751189771212.04.2021.
Bruto iznos (HRK) 4567,3112.04.2021. Neto iznos (HRK) 3653,6412.04.2021.
Datum stupanja u radni odnos 29/08/201912.04.2021. Datum prestanka radnog odnosa 12.04.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji06.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji06.07.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj APPRRR06.07.2017. OIB isplatitelja 9912223570906.07.2017.
Neto iznos (HRK) 369009,6106.07.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2017.
Vrsta Poticaj06.07.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji06.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit06.07.2017. Nositelj obveze Osobno06.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HBOR06.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 274556,8306.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro06.07.2017. Godina zaduženja 200806.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12006.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1582,0006.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,0006.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.02.2020. Nositelj obveze Osobno15.02.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE15.02.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 222000,0015.02.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.02.2020. Godina zaduženja 201915.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6015.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 4188,4015.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,9915.02.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji06.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Babinac06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 998,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0006.07.2017.
Katastarska općina Petrička06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Babinac06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 549,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0006.07.2017.
Katastarska općina Petrička06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Babinac06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 7895,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0006.07.2017.
Katastarska općina Petrička06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Babinac06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 7963,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0006.07.2017.
Katastarska općina Petrička06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Babinac06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 887,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4350000,0006.07.2017.
Katastarska općina Petrička06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Babinac06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 440,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0006.07.2017.
Katastarska općina Petrička06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Križic06.07.2017. Poštanski broj 4323106.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 3020,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0006.07.2017.
Katastarska općina Križic06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Ivanska06.07.2017. Poštanski broj 4323106.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 9166,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 22000,0006.07.2017.
Katastarska općina Ivanska06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Babinac06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 31780,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 78000,0006.07.2017.
Katastarska općina Petrička06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Babinac06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 5071,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0006.07.2017.
Katastarska općina Petrička06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Babinac06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 1752,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0006.07.2017.
Katastarska općina Petrička06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Babinac06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 10969,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0006.07.2017.
Katastarska općina Petrička06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Babinac06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 7690,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 17000,0006.07.2017.
Katastarska općina Petrička06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Donja Šušnjara06.07.2017. Poštanski broj 4324606.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 12639,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0006.07.2017.
Katastarska općina Šušnjara06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Donja Šušnjara06.07.2017. Poštanski broj 4324606.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 12559,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0006.07.2017.
Katastarska općina Šušnjara06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Berek06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 41358,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0006.07.2017.
Katastarska općina Berek06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Babinac06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 16945,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0006.07.2017.
Katastarska općina Petrička06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Berek06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 6062,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0006.07.2017.
Katastarska općina Berek06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Berek06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 11949,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0006.07.2017.
Katastarska općina Berek06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Donja Šušnjara06.07.2017. Poštanski broj 4324606.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 5878,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0006.07.2017.
Katastarska općina Šušnjara06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Babinac06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 13226,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0006.07.2017.
Katastarska općina Petrička06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Babinac06.07.2017. Poštanski broj 4323206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 4946,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0006.07.2017.
Katastarska općina Petrička06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Križic06.07.2017. Poštanski broj 4323106.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 17938,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0006.07.2017.
Katastarska općina Križic06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Križic06.07.2017. Poštanski broj 4323106.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 8519,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0006.07.2017.
Katastarska općina Križic06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Babinac Poštanski broj 43232
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1974,57
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,00
Katastarska općina Petrička Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Babinac Poštanski broj 43232
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2158,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,00
Katastarska općina Petrička Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Babinac15.02.2020. Poštanski broj 4323215.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 1448,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0015.02.2020.
Katastarska općina Petrička15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Babinac15.02.2020. Poštanski broj 4323215.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 310,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0015.02.2020.
Katastarska općina Petrička15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Babinac15.02.2020. Poštanski broj 4323215.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 1000,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0015.02.2020.
Katastarska općina Petrička15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Križic15.02.2020. Poštanski broj 4323115.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 900,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500,0015.02.2020.
Katastarska općina Križic15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Križic15.02.2020. Poštanski broj 4323115.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 462,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500,0015.02.2020.
Katastarska općina Križic15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Križic15.02.2020. Poštanski broj 4323115.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 1315,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0015.02.2020.
Katastarska općina Križic15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Križic15.02.2020. Poštanski broj 4323115.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 2787,9915.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0015.02.2020.
Katastarska općina križic15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Petrička15.02.2020. Poštanski broj 4323215.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 1439,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3210,0015.02.2020.
Katastarska općina Petrička15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Petrička15.02.2020. Poštanski broj 4323215.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 186,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3210,0015.02.2020.
Katastarska općina Petrička15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Petrička15.02.2020. Poštanski broj 4323215.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 77,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0015.02.2020.
Katastarska općina Petrička15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Petrička15.02.2020. Poštanski broj 4323215.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 1439,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3210,0015.02.2020.
Katastarska općina Petrička15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Petrička15.02.2020. Poštanski broj 4323215.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 187,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3210,0015.02.2020.
Katastarska općina Petrička15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Petrička15.02.2020. Poštanski broj 4323215.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 77,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0015.02.2020.
Katastarska općina Petrička15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Babinac15.02.2020. Poštanski broj 4323215.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2020. Površina 935,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0015.02.2020.
Katastarska općina Petrička15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Petrička15.02.2020. Poštanski broj 4323215.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 1438,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3210,0015.02.2020.
Katastarska općina Petrička15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Petrička15.02.2020. Poštanski broj 4323215.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 187,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3210,0015.02.2020.
Katastarska općina Petrička15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak15.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2020.
Mjesto Petrička15.02.2020. Poštanski broj 4323215.02.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.02.2020. Površina 79,0015.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0015.02.2020.
Katastarska općina Petrička15.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Šušnjara12.04.2021. Poštanski broj 4323612.04.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.04.2021. Površina 19,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500,0012.04.2021.
Katastarska općina Šušnjara12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Šušnjara12.04.2021. Poštanski broj 4323612.04.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.04.2021. Površina 172,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3100,0012.04.2021.
Katastarska općina Šušnjara12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Šušnjara12.04.2021. Poštanski broj 4323612.04.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.04.2021. Površina 62,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0012.04.2021.
Katastarska općina Šušnjara12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Šušnjara12.04.2021. Poštanski broj 4323612.04.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.04.2021. Površina 2544,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0012.04.2021.
Katastarska općina Šušnjara12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Šušnjara12.04.2021. Poštanski broj 4323612.04.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.04.2021. Površina 403,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500,0012.04.2021.
Katastarska općina Šušnjara12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Šušnjara12.04.2021. Poštanski broj 4323612.04.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.04.2021. Površina 2440,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0012.04.2021.
Katastarska općina Šušnjara12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Šušnjara12.04.2021. Poštanski broj 4323612.04.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.04.2021. Površina 1010,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0012.04.2021.
Katastarska općina Šušnjara12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Šušnjara12.04.2021. Poštanski broj 4323212.04.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.04.2021. Površina 1255,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0012.04.2021.
Katastarska općina Šušnjara12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Šušnjara12.04.2021. Poštanski broj 4323612.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.04.2021. Površina 770,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0012.04.2021.
Katastarska općina Šušnjara12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Šušnjara12.04.2021. Poštanski broj 4323612.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.04.2021. Površina 460,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800,0012.04.2021.
Katastarska općina Šušnjara12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Šušnjara12.04.2021. Poštanski broj 4323612.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.04.2021. Površina 1201,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0012.04.2021.
Katastarska općina Šušnjara12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Šušnjara12.04.2021. Poštanski broj 4323612.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.04.2021. Površina 669,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500,0012.04.2021.
Katastarska općina Šušnjara12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Šušnjara12.04.2021. Poštanski broj 4323612.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.04.2021. Površina 205,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0012.04.2021.
Katastarska općina Šušnjara12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Šušnjara12.04.2021. Poštanski broj 4323612.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.04.2021. Površina 130,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800,0012.04.2021.
Katastarska općina Šušnjara12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Šušnjara12.04.2021. Poštanski broj 4323612.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.04.2021. Površina 4316,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500,0012.04.2021.
Katastarska općina Šušnjara12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug12.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Babonac12.04.2021. Poštanski broj 4323212.04.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.04.2021. Površina 1649,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0012.04.2021.
Katastarska općina Petrička12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno12.04.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Babinac12.04.2021. Poštanski broj 4323212.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.04.2021. Površina 5931,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0012.04.2021.
Katastarska općina Petrička12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno12.04.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Sredska12.04.2021. Poštanski broj 4323112.04.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.04.2021. Površina 2355,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0012.04.2021.
Katastarska općina Sredska12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno12.04.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2021.
Mjesto Babinac12.04.2021. Poštanski broj 4323212.04.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.04.2021. Površina 517,0012.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900,0012.04.2021.
Katastarska općina Petrička12.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno12.04.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti12.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2021.
Mjesto Berek21.06.2021. Poštanski broj 4323221.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2021. Površina 16561,0021.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0021.06.2021.
Katastarska općina Berek21.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2021.
Oblik vlasništva Dijete21.06.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti21.06.2021.
Napomena 21.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2021.
Mjesto Berek21.06.2021. Poštanski broj 4323221.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv21.06.2021. Površina 3428,0021.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0021.06.2021.
Katastarska općina Berek21.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2021.
Oblik vlasništva Dijete21.06.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti21.06.2021.
Napomena 21.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2021.
Mjesto Berek21.06.2021. Poštanski broj 4323221.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2021. Površina 250,0021.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0021.06.2021.
Katastarska općina Berek21.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2021.
Oblik vlasništva Dijete21.06.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti21.06.2021.
Napomena 21.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2021.
Mjesto Berek21.06.2021. Poštanski broj 4323221.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2021. Površina 6787,0021.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0021.06.2021.
Katastarska općina Berek21.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2021.
Oblik vlasništva Dijete21.06.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti21.06.2021.
Napomena 21.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor06.07.2017. Marka/tip John Deere 632006.07.2017.
Godina proizvodnje 200506.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 185000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor06.07.2017. Marka/tip John Deere 643006.07.2017.
Godina proizvodnje 200706.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor06.07.2017. Marka/tip John Deere 572006.07.2017.
Godina proizvodnje 200706.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor06.07.2017. Marka/tip John Deere 743006.07.2017.
Godina proizvodnje 200906.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 230000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor06.07.2017. Marka/tip Rakovica 6506.07.2017.
Godina proizvodnje 198606.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Cisterna06.07.2017. Marka/tip Modulo Joskin 06.07.2017.
Godina proizvodnje 201006.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2017. Marka/tip Audi A406.07.2017.
Godina proizvodnje 200106.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2017. Marka/tip Audi A406.07.2017.
Godina proizvodnje 201006.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2017. Marka/tip Audi A206.07.2017.
Godina proizvodnje 200406.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2017. Marka/tip Audi A406.07.2017.
Godina proizvodnje 199006.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl06.07.2017. Marka/tip Linhai 55006.07.2017.
Godina proizvodnje 201606.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Kombajn Deutz Fahr 4075 Topliner06.07.2017.
Godina proizvodnje 199906.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Kukuruzni heder za kombajn Cappelo 6 redi 06.07.2017.
Godina proizvodnje 201506.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 221000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Roto drljača Ebehard 30006.07.2017.
Godina proizvodnje 199006.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Roto drljača Ebehard 30006.07.2017.
Godina proizvodnje 199606.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Sakupljač sijena Cllas 06.07.2017.
Godina proizvodnje 199106.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Rastepač sijena Krone 77006.07.2017.
Godina proizvodnje 201506.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Plug 3 brazde Ebehard06.07.2017.
Godina proizvodnje 198906.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Plug 4 brazde Ebehard06.07.2017.
Godina proizvodnje 200306.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Plug 3 brazde Ebehard06.07.2017.
Godina proizvodnje 200406.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Rasipač umjetnog gnojiva Vicon 06.07.2017.
Godina proizvodnje 199206.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Šprica Holder 60006.07.2017.
Godina proizvodnje 198806.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Sijačica za žito Amazona 06.07.2017.
Godina proizvodnje 199206.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Balirka John Deere06.07.2017.
Godina proizvodnje 200906.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip prikolica Fliegl 06.07.2017.
Godina proizvodnje 200306.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Omotač bala Tango Autovrap06.07.2017.
Godina proizvodnje 199806.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Sušara za žito06.07.2017.
Godina proizvodnje 199606.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Šnek za žito Neuro 06.07.2017.
Godina proizvodnje 199206.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Laktrofriz Westfalia06.07.2017.
Godina proizvodnje 200806.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Mješaona stočne hrane Skiold 06.07.2017.
Godina proizvodnje 199206.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj06.07.2017. Marka/tip Mikser prikolica Lader 22006.07.2017.
Godina proizvodnje 200706.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Rotacione kose Krone 94006.07.2017.
Godina proizvodnje 200706.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip Prikolica za gnoj Mengele06.07.2017.
Godina proizvodnje 199506.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 32000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip Kombajn Deutz Fahr 6095
Godina proizvodnje 2009 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 468750,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Audi A4 allrolad 2.0 TDI
Godina proizvodnje 2011 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 81620,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip Traktorski utovarivač John Deere 633
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 27750,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip Viličar Hajter
Godina proizvodnje 2011 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 61050,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip Automat za napajanje teladi Westfalia
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 27500,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.02.2020. Marka/tip AUDI A6 2.0 TDI BUSINESS15.02.2020.
Godina proizvodnje 201715.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 145000,0015.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor15.02.2020. Marka/tip JOHN DEERE 6190R15.02.2020.
Godina proizvodnje 201215.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 397500,0015.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj12.04.2021. Marka/tip Mikser prikolica Lander12.04.2021.
Godina proizvodnje 201912.04.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 110000,0012.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno12.04.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti12.04.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj12.04.2021. Marka/tip Rotodrljača Rabe12.04.2021.
Godina proizvodnje 201412.04.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 59795,0012.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno12.04.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti12.04.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj12.04.2021. Marka/tip Prikolica Tandem-kipper Fliegl12.04.2021.
Godina proizvodnje 200612.04.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0012.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno12.04.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti12.04.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj12.04.2021. Marka/tip Sijačica Becker12.04.2021.
Godina proizvodnje 201412.04.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 56760,0012.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno12.04.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti12.04.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji06.07.2017. Postoji10.05.2019.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Životinje10.05.2019. Marka/tip Krave10.05.2019.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0010.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno10.05.2019. Način stjecanja Na neki drugi način10.05.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine iz vlastitog uzgoja10.05.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Životinje10.05.2019. Marka/tip Junice10.05.2019.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0010.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno10.05.2019. Način stjecanja Na neki drugi način10.05.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine iz vlastitog uzgoja10.05.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Životinje10.05.2019. Marka/tip Telad10.05.2019.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0010.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno10.05.2019. Način stjecanja Na neki drugi način10.05.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine iz vlastitog uzgoja10.05.2019.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji06.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji06.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji06.07.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: