Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zdravko Jakop

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zdravko Prezime Jakop
Stručna sprema Magistar Znanosti
Zvanje Međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost10.04.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 42250 Lepoglava

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra Državni tajnik09.01.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Obrane Ministarstvo obrane

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg kralja Petra Krešimira IV Kućni broj 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514567633
Datum početka mandata 17/02/2016 24/02/2016 24/11/201609.01.2017. 24/09/202021.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 17/02/2020 24/02/2020 24/11/202009.01.2017. 24/09/202421.10.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 24/11/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji10.04.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik direktora RACVIAC-a10.04.2016. Naziv pravne osobe Ministarstvo obrane10.04.2016. OIB pravne osobe 6648618271410.04.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb10.04.2016. Ulica Trg kralja Petra Krešimira IV10.04.2016. Kućni broj 110.04.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 31/10/199110.04.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16/02/201610.04.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pomoćnik ministra obrane Naziv pravne osobe MORH OIB pravne osobe 66486182714
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg kralja Petra Krešimira Kućni broj 4
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/02/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/12/2016

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pomoćnik ministra 09.01.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo obrane09.01.2017. OIB pravne osobe 6648618271409.01.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb09.01.2017. Ulica Trg kralja Petra Krešimira IV09.01.2017. Kućni broj 109.01.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/02/201609.01.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/11/201609.01.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 21632,0610.04.2016. 23062,84 25166,3428.01.2019. 25498,9531.01.2022. Neto iznos (HRK) 15740,46 16355,22 18020,6428.01.2019. 18403,4331.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji09.01.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0009.01.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada09.01.2017.
Vremenski raspon Jednokratno09.01.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 89140,0428.01.2019. Pravna osnova Od osiguranja
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2240,0028.01.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada28.01.2019.
Vremenski raspon Jednokratno28.01.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 229,4931.01.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.01.2022.
Vremenski raspon Mjesečno31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Kaznionica u lepoglavi Kaznionica u Lepoglavi09.01.2017. OIB poslodavca 10236446484
Bruto iznos (HRK) 54557,52 7241,5329.01.2020. 7996,3431.01.2022. Neto iznos (HRK) 41000,00 5259,1429.01.2020. 5879,6831.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/2007 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZABA Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 12 Iznos mjesečnog anuiteta 1758,00 Ugovorena kamatna stopa 10,0510.04.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZABA Iznos duga (početni iznos glavnice) 17068,3010.04.2016.
Valuta duga EUR - Euro10.04.2016. Godina zaduženja 199910.04.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 30010.04.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 38,5210.04.2016. Ugovorena kamatna stopa 1,0010.04.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.01.2017. Nositelj obveze Osobno09.01.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZABA09.01.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0009.01.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.01.2017. Godina zaduženja 201609.01.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 1309.01.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2013,4509.01.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,9509.01.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.06.2020. Nositelj obveze Bračni drug02.06.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZABA02.06.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0002.06.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna02.06.2020. Godina zaduženja 201902.06.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 3602.06.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 619,8402.06.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,2502.06.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Dugovanje31.01.2022. Nositelj obveze Osobno31.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZABA31.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 26012,0431.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.01.2022. Godina zaduženja 202131.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 1231.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2166,6731.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,4931.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lepoglava Poštanski broj 42250
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1707,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 400000,00
Katastarska općina Gornja Višnjica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lepoglava Poštanski broj 42250
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3666,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,00
Katastarska općina Donja Višnjica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 33,33
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lepoglava Poštanski broj 42250
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 56,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40000,00
Katastarska općina Donja Višnjica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lepoglava Poštanski broj 42250
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4611,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,00
Katastarska općina Donja Višnjica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma10.04.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lepoglava Poštanski broj 42250
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 993,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,00
Katastarska općina Donja Višnjica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište10.04.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.04.2016.
Mjesto Lepoglava10.04.2016. Poštanski broj 4225010.04.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.04.2016. Površina 260,0010.04.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 8000,0010.04.2016.
Katastarska općina Gornja Višnjica10.04.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.04.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug10.04.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.04.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.04.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.04.2016.
Mjesto Lepoglava10.04.2016. Poštanski broj 4225010.04.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.04.2016. Površina 260,0010.04.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0010.04.2016.
Katastarska općina Gornja Višnjica10.04.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.04.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama10.04.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.04.2016.
Postotak 41,6710.04.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.04.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Slovenija10.04.2016.
Mjesto Cirkulane10.04.2016. Poštanski broj 228210.04.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.04.2016. Površina 6102,0010.04.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 35000,0010.04.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama10.04.2016. Način stjecanja Nasljedstvom10.04.2016.
Postotak 50,0010.04.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd10.04.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.04.2016.
Mjesto Lepoglava10.04.2016. Poštanski broj 4225010.04.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.04.2016. Površina 719,0010.04.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0010.04.2016.
Katastarska općina Donja Višnjica10.04.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.04.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.04.2016. Način stjecanja Nasljedstvom10.04.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.04.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.04.2016.
Mjesto Lepoglava10.04.2016. Poštanski broj 4225010.04.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.04.2016. Površina 272,0010.04.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0010.04.2016.
Katastarska općina Donja Višnjica10.04.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.04.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.04.2016. Način stjecanja Nasljedstvom10.04.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma10.04.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.04.2016.
Mjesto Lepoglava10.04.2016. Poštanski broj 4225010.04.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.04.2016. Površina 897,0010.04.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000,0010.04.2016.
Katastarska općina Donja Višnjica10.04.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.04.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.04.2016. Način stjecanja Nasljedstvom10.04.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd10.04.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.04.2016.
Mjesto Lepoglava10.04.2016. Poštanski broj 4225010.04.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.04.2016. Površina 2517,0010.04.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0010.04.2016.
Katastarska općina Donja Višnjica10.04.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.04.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.04.2016. Način stjecanja Nasljedstvom10.04.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.04.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.04.2016.
Mjesto Lepoglava10.04.2016. Poštanski broj 4225010.04.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.04.2016. Površina 1133,0010.04.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3500,0010.04.2016.
Katastarska općina Gornja Višnjica10.04.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.04.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.04.2016. Način stjecanja Nasljedstvom10.04.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.04.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.04.2016.
Mjesto Lepoglava10.04.2016. Poštanski broj 4225010.04.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.04.2016. Površina 1528,0010.04.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000,0010.04.2016.
Katastarska općina Gornja Višnjica10.04.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.04.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.04.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.04.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.04.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.04.2016.
Mjesto Lepoglava10.04.2016. Poštanski broj 4225010.04.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.04.2016. Površina 592,0010.04.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000,0010.04.2016.
Katastarska općina Gornja Višnjica10.04.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.04.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.04.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.04.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.04.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.04.2016.
Mjesto Lepoglava10.04.2016. Poštanski broj 4225010.04.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.04.2016. Površina 240,0010.04.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0010.04.2016.
Katastarska općina Gornja Višnjica10.04.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.04.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama10.04.2016. Način stjecanja Nasljedstvom10.04.2016.
Postotak 41,6710.04.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom09.01.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.01.2017.
Mjesto Lepoglava09.01.2017. Poštanski broj 4225009.01.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.01.2017. Površina 221,0009.01.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 45000,0009.01.2017.
Katastarska općina Gornja Višnjica09.01.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.01.2017.
Oblik vlasništva Dijete09.01.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.01.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište09.01.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.01.2017.
Mjesto Lepoglava09.01.2017. Poštanski broj 4225009.01.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.01.2017. Površina 394,0009.01.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0009.01.2017.
Katastarska općina Gornja Višnjica09.01.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.01.2017.
Oblik vlasništva Dijete09.01.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.01.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma09.01.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.01.2017.
Mjesto Lepoglava09.01.2017. Poštanski broj 4225009.01.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.01.2017. Površina 3070,0009.01.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 9000,0009.01.2017.
Katastarska općina Gornja Višnjica09.01.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.01.2017.
Oblik vlasništva Dijete09.01.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.01.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)09.01.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.01.2017.
Mjesto Lepoglava09.01.2017. Poštanski broj 4225009.01.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.01.2017. Površina 2750,0009.01.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0009.01.2017.
Katastarska općina Gornja Višnjica09.01.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.01.2017.
Oblik vlasništva Dijete09.01.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.01.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)09.01.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.01.2017.
Mjesto Lepoglava09.01.2017. Poštanski broj 4225009.01.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.01.2017. Površina 856,0009.01.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0009.01.2017.
Katastarska općina Gornja Višnjica09.01.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.01.2017.
Oblik vlasništva Dijete09.01.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.01.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Land Rover Volkswagen BMW
Godina proizvodnje 2002 2009 2001 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 32430,00 38000,00 39000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Toyota Yaris Golf02.06.2020.
Godina proizvodnje 2008 200702.06.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 37670,00 32000,0002.06.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit) Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)02.06.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor28.01.2019. Marka/tip IMT28.01.2019. ZETOR31.01.2022.
Godina proizvodnje 197728.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 9000,0028.01.2019. 23000,0031.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl18.07.2019. Marka/tip BMW18.07.2019.
Godina proizvodnje 199918.07.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0018.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.07.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji10.04.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Kuburaška udruga Prva kubura Višnjica10.04.2016. Sjedište pravne osobe Donja Višnjica10.04.2016.
OIB pravne osobe 2968415598810.04.2016.
Datum učlanjenja 30/05/200710.04.2016. Datum kraja članstva 10.04.2016.
Funkcije Zapovijednik10.04.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga branitelji Hrvatske Lepoglava10.04.2016. Sjedište pravne osobe Hrvatskih pavlina 710.04.2016.
OIB pravne osobe 2923634180210.04.2016.
Datum učlanjenja 14/10/201410.04.2016. Datum kraja članstva 10.04.2016.
Funkcije Član10.04.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga veterana 7. GBR PUMA10.04.2016. Sjedište pravne osobe Harambašićeva 34, Varaždin10.04.2016.
OIB pravne osobe 0262266060310.04.2016.
Datum učlanjenja 27/11/200510.04.2016. Datum kraja članstva 10.04.2016.
Funkcije Član10.04.2016.
Napomena