Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zdravko Barać

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zdravko Prezime Barać
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje Doktor biotehničkih znanosti Diplomirani inženjer agronomije11.05.2019. Stranačka pripadnost Hrvatska Seljačka Stranka Nisam član stranke29.12.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 23000 Zadar

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji Postoji29.12.2016. Mjesto 10000 Zagreb29.12.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra Ravnatelj30.12.2016. vršitelj dužnosti ravnatelja03.01.2017. Ravnatelj15.09.2017. Pomoćnik ministra11.05.2019. ravnatelj uprave23.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede Hrvatska poljoprivredna agencija30.12.2016. Ministarstvo poljoprivrede11.05.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica Grada Vukovara Ilica30.12.2016. Ulica grada Vukovara11.05.2019. Kućni broj 78 10130.12.2016. 7811.05.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516106692 +3851390310330.12.2016.
Datum početka mandata 04/03/2016 05/12/201630.12.2016. 28/12/201603.01.2017. 06/03/201715.09.2017. 04/04/201911.05.2019. 19/02/202123.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 04/03/2020 05/12/202030.12.2016. 28/03/201703.01.2017. 06/03/202115.09.2017. 01/01/202111.05.2019. 19/02/202523.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 04/12/2016 18/12/2016 05/03/2017 31/12/2018 18/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji Postoji23.03.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Upravnog vijeća23.03.2021. Naziv pravne osobe Državna ergela Đakovo i Lipik23.03.2021.
OIB pravne osobe 5949369084323.03.2021. Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.03.2021.
Datum početka dužnosti 06/09/201823.03.2021. Datum kraja dužnosti 06/09/202223.03.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 31400 Đakovo23.03.2021. Ulica Augusta Šenoe23.03.2021. Kućni broj 4523.03.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853182253123.03.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pomoćnik ravnatelja i Viši koordinator Viši koordinator30.12.2016. Ravnatelj11.05.2019. Naziv pravne osobe Hrvatska poljoprivredna agencija OIB pravne osobe 48006835970
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48260 Križevci Ulica Poljana Križevačka Kućni broj 185
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/09/1997 06/03/201711.05.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/03/2016 01/01/201911.05.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pomoćnik ministra30.12.2016. Naziv pravne osobe Ministarstvo poljoprivrede30.12.2016. OIB pravne osobe 7676736919730.12.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb30.12.2016. Ulica Ulica grada Vukovara 30.12.2016. Kućni broj 7830.12.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/03/201630.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/12/201630.12.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ravnatelj03.01.2017. Naziv pravne osobe Hrvatska poljoprivredna agencija03.01.2017. OIB pravne osobe 4800683597003.01.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48260 Križevci03.01.2017. Ulica Poljana Križevačka03.01.2017. Kućni broj 18503.01.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/12/201603.01.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18/12/201603.01.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viši koordinator03.01.2017. Naziv pravne osobe Hrvatska poljoprivredna agencija03.01.2017. OIB pravne osobe 4800683597003.01.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48260 Križevci03.01.2017. Ulica Poljana Križevačka03.01.2017. Kućni broj 18503.01.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/12/201603.01.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 27/12/201603.01.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto vršitelj dužnosti ravnatelja15.09.2017. Naziv pravne osobe Hrvatska poljoprivredna agencija15.09.2017. OIB pravne osobe 4800683597015.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48260 Križevci15.09.2017. Ulica Poljana Križevačka15.09.2017. Kućni broj 18515.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 28/12/201615.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 05/03/201715.09.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto POMOĆNIK MINISTRA23.03.2021. Naziv pravne osobe MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE23.03.2021. OIB pravne osobe 7676736919723.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb23.03.2021. Ulica ULICA GRADA VUKOVARA23.03.2021. Kućni broj 7823.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/04/201923.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18/02/202123.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 22755,33 22140,2630.12.2016. 23668,9015.09.2017. 22037,0011.05.2019. 30359,1623.03.2021. Neto iznos (HRK) 15028,00 14511,9930.12.2016. 15852,4415.09.2017. 16171,0011.05.2019. 20502,5223.03.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji Ne postoji11.05.2019. Postoji23.03.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,00 1000,0015.09.2017. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0023.03.2021. Pravna osnova Od druge djelatnosti23.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno23.03.2021.
Druga djelatnost Naknada za rad u Upravno vijeću23.03.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska poljoprivredna agencija Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu26.02.2019. OIB poslodavca 48006835970 3550626918611.05.2019.
Bruto iznos (HRK) 145043,90 14575,8519.03.2021. Neto iznos (HRK) 96154,81 10194,6819.03.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/1994 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Societe Generale - Splitska banka d.d.11.04.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 65479,28 59637,8429.12.2016. 52437,8415.09.2017. 41548,0226.02.2019. 85000,0011.05.2019.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2013
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 894,08 Ugovorena kamatna stopa 4,75
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Societe Generale - Splitska banka d.d.11.04.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 97528,08 83260,5029.12.2016. 43678,8415.09.2017. 35148,3226.02.2019. 105000,0011.05.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 2195,60 Ugovorena kamatna stopa 7,99
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug19.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP BANKA19.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0019.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.03.2021. Godina zaduženja 202019.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 2619.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1639,3919.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,7519.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.03.2021. Nositelj obveze Osobno19.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP BANKA19.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 67360,0019.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.03.2021. Godina zaduženja 202019.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6019.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1255,4919.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,4919.03.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zadar Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 152,69
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1700000,00
Katastarska općina Zadar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 42,30
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 520000,00
Katastarska općina Vrapče Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 16,95
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 60000,00
Katastarska općina Vrapče Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zadar Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 12,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 35000,00
Katastarska općina Zadar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.12.2016.
Mjesto Zadar29.12.2016. Poštanski broj 2300029.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.12.2016. Površina 81,1229.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 650000,0029.12.2016.
Katastarska općina Zadara29.12.2016. Zadar26.02.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama29.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom29.12.2016.
Postotak 25,0029.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža29.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.12.2016.
Mjesto Zadar29.12.2016. Poštanski broj 2300029.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.12.2016. Površina 16,5329.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 65000,0029.12.2016.
Katastarska općina Zadar29.12.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama29.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom29.12.2016.
Postotak 25,0029.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Baraći15.09.2017. Poštanski broj 2324815.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 1814,0015.09.2017. 1841,0011.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7500,0015.09.2017.
Katastarska općina Ražanac15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Baraći15.09.2017. Poštanski broj 2324815.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 4112,0015.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7500,0015.09.2017.
Katastarska općina Ražanac15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Baraći15.09.2017. Poštanski broj 2324815.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 1468,0015.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0015.09.2017.
Katastarska općina Ražanac15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Baraći15.09.2017. Poštanski broj 2324815.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 560,0015.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0015.09.2017.
Katastarska općina Ražanac15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.09.2017.
Postotak 50,0015.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Baraći15.09.2017. Poštanski broj 2324815.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 376,0015.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0015.09.2017.
Katastarska općina Ražanac15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Baraći15.09.2017. Poštanski broj 2324815.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 98,0015.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0015.09.2017.
Katastarska općina Ražanac15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.09.2017.
Postotak 50,0015.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Baraći15.09.2017. Poštanski broj 232815.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 225,0015.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0015.09.2017.
Katastarska općina Ražanac15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.09.2017.
Postotak 50,0015.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Baraći15.09.2017. Poštanski broj 2324815.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 278,0015.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0015.09.2017.
Katastarska općina Ražanac15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.09.2017.
Postotak 50,0015.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Baraći15.09.2017. Poštanski broj 2324815.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 3615,0015.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0015.09.2017.
Katastarska općina Ražanac15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.09.2017.
Postotak 50,0015.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2017. Kuća sa okućnicom11.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Baraći15.09.2017. Poštanski broj 2324815.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 342,0015.09.2017. 142,0011.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0015.09.2017. 100000,0011.05.2019.
Katastarska općina Ražanac15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.09.2017.
Postotak 50,0015.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Baraći15.09.2017. Poštanski broj 2324815.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 1041,0015.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0015.09.2017.
Katastarska općina Ražanac15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.09.2017.
Postotak 50,0015.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Baraći15.09.2017. Poštanski broj 2324815.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 2260,0015.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0015.09.2017.
Katastarska općina Ražanac15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.09.2017.
Postotak 37,3915.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Baraći15.09.2017. Poštanski broj 2324815.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 1407,0015.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0015.09.2017.
Katastarska općina Ražanac15.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.09.2017.
Postotak 33,3015.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Ljubač15.09.2017. Poštanski broj 2324815.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 456,0015.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 250000,0015.09.2017.
Katastarska općina Radovin15.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.09.2017.
Postotak 25,0015.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.09.2017.
Mjesto Donja Slivnica15.09.2017. Poštanski broj 2324215.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.09.2017. Površina 1636,0015.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0015.09.2017.
Katastarska općina Slivnica15.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno15.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.09.2017.
Postotak 20,0015.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Nissan Qashqai
Godina proizvodnje 2014 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 155000,00 135000,0029.12.2016. 100000,0026.02.2019. 75000,0019.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot 207 SW
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,00 25000,0029.12.2016. 20000,0015.09.2017. 18000,0026.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.03.2021. Marka/tip VW PASSAT19.03.2021.
Godina proizvodnje 201619.03.2021. 201523.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0019.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine19.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.02.2022. Marka/tip VW PASSAT01.02.2022.
Godina proizvodnje 201501.02.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0001.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine01.02.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.02.2022. Marka/tip BMW X101.02.2022.
Godina proizvodnje 201701.02.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 150000,0001.02.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug01.02.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine01.02.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 4221,30 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7151,39 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7253,91 7833,9126.02.2019. 8000,0011.05.2019. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 12000,0001.02.2022. Valuta EUR - Euro01.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2022.
Napomena 01.02.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza Sjedište pravne osobe Ilica 101, 10000 Zagreb
OIB pravne osobe 15731172304
Datum učlanjenja 16/10/2015 Datum kraja članstva
Funkcije Glavni tajnik Glavni tajnik - volonter29.12.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska mljekarska udruga Sjedište pravne osobe Ilica 31, 10000 Zagreb
OIB pravne osobe 75164980044
Datum učlanjenja 15/03/2009 Datum kraja članstva
Funkcije Član Upravnog odbora29.12.2016. Član Upravnog odbora - volonter15.09.2017. Član Upravnog odbora - volonterski23.03.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Državna ergela Đakovo i Lipik26.02.2019. Sjedište pravne osobe Augusta Šenoe 45, 31400 Đakovo26.02.2019.
OIB pravne osobe 5949369084326.02.2019.
Datum učlanjenja 06/09/201826.02.2019. Datum kraja članstva 26.02.2019.
Funkcije Predsjednik Upravnog vijeća26.02.2019.
Napomena