Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zdenko Šiljak

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Zdenko21.06.2017. Prezime Šiljak 21.06.2017.
Stručna sprema SSS21.06.2017.
Zvanje TRGOVAC21.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka21.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Razveden/Razvedena21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10457 SOŠICE21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina u00c5u00bdumberak21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10455 Kostanjevac21.06.2017. Ulica KOSTANJEVAC 21.06.2017. Kućni broj 521.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851627990721.06.2017. Fax (službeni) +3851627218621.06.2017.
Datum početka mandata 21/05/201721.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202121.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji21.06.2017. Ne postoji15.09.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto VLASNIK21.06.2017. Naziv pravne osobe UGOSTITELJSTVO I GRADITELJSTVO u00c5u00bdUMBERAK21.06.2017. OIB pravne osobe 2570477443821.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10457 Sošice21.06.2017. Ulica SOŠICE21.06.2017. Kućni broj 17D21.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 31/10/199521.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji21.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto NAČELNIK OPĆINE21.06.2017. Naziv pravne osobe OPĆINA ŽUMBERAK21.06.2017. OIB pravne osobe 0953539475521.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10455 Kostanjevac21.06.2017. Ulica KOSTANJEVAC21.06.2017. Kućni broj 521.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 07/06/200521.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 11194,0821.06.2017. 13689,5227.03.2019. Neto iznos (HRK) 7922,3721.06.2017. 10067,6727.03.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji21.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 22166,8721.06.2017. 23405,7027.03.2019. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti21.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji21.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.06.2017. Nosioc obveze Osobno21.06.2017.
Vjerovnik SBERBANK D.D.21.06.2017. Iznos duga 35000,0021.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.06.2017. Godina zaduženja 201721.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3021.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1468,0021.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,9921.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik SBERBANK D.D. Iznos duga 30000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2018
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 325,58 Ugovorena kamatna stopa 5,50

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik ZAGREBAČKA BANKA d.d. Iznos duga 40000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2018
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 440,09 Ugovorena kamatna stopa 5,80

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik AGRAM BANK d.d. Iznos duga 130000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 4013,43 Ugovorena kamatna stopa 6,99

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto SOŠICE21.06.2017. Poštanski broj 1045721.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 220,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 280000,0021.06.2017.
Katastarska općina SOŠICE21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto REŠTOVO u00c5u00bdUMBERAČKO21.06.2017. Poštanski broj 1045721.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 260,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,0021.06.2017.
Katastarska općina SOŠICE21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2017.
Postotak 50,0021.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine ZAJEDNIČKO ULAGANJE SA SINOM BENJAMIN FILIP ŠILJAK -RAD U RUSIJI21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto SOŠICE Poštanski broj 10457
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 699,33
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 489631,29
Katastarska općina SOŠICE Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto SOŠICE Poštanski broj 10457
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4684,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 117190,91
Katastarska općina SOŠICE Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip BMW-318D21.06.2017.
Godina proizvodnje 200321.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 32000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji21.06.2017. Postoji15.09.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio15.09.2017. Naziv poslovnog subjekta UGOSTITELJSTVO I GRADITELJSTVO ŽUMBERAK15.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 2570477443815.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta SOŠICE 17D15.09.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0015.09.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos15.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji21.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji21.06.2017.