Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zdenko Šiljak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zdenko21.06.2017. Prezime Šiljak 21.06.2017.
Stručna sprema SSS21.06.2017.
Zvanje TRGOVAC21.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka21.06.2017. STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA28.01.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10457 SOŠICE21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Žumberak21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10455 Kostanjevac21.06.2017. Ulica KOSTANJEVAC 21.06.2017. Kućni broj 521.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851627990721.06.2017.
Datum početka mandata 21/05/201721.06.2017. 20/05/202115.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202121.06.2017. 20/05/202515.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji21.06.2017. Ne postoji15.09.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto VLASNIK21.06.2017. Naziv pravne osobe UGOSTITELJSTVO I GRADITELJSTVO ŽUMBERAK21.06.2017. OIB pravne osobe 2570477443821.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10457 Sošice21.06.2017. Ulica SOŠICE21.06.2017. Kućni broj 17D21.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 31/10/199521.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto NAČELNIK OPĆINE21.06.2017. Naziv pravne osobe OPĆINA ŽUMBERAK21.06.2017. OIB pravne osobe 0953539475521.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10455 Kostanjevac21.06.2017. Ulica KOSTANJEVAC21.06.2017. Kućni broj 521.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 07/06/200521.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11194,0821.06.2017. 13689,5227.03.2019. 15738,9428.01.2022. 2088,9127.01.2023. Neto iznos (EUR) 7922,3721.06.2017. 10067,6727.03.2019. 10235,6015.06.2021. 11706,2528.01.2022. 1436,2427.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji21.06.2017. Ne postoji15.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 22166,8721.06.2017. 23405,7027.03.2019. 3106,3827.03.2019. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti21.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.06.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.06.2017. Nositelj obveze Osobno21.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) SBERBANK D.D.21.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0021.06.2017. 4645,3021.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.06.2017. EUR - Euro21.06.2017. Godina zaduženja 201721.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3021.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1468,0021.06.2017. 194,8421.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,9921.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) SBERBANK D.D. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2018
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 325,58 Ugovorena kamatna stopa 5,50
Napomena Zaključno sa 31.05.2021. otplaćeno 30 rata što iznosi 10.000,00u00e2u0082u00ac manje , te je stanje po zaduženju ostalo trenutno 20.000,00u00e2u0082u00ac15.06.2021. Zaključno sa 31.12.2021. godine otplaćeno je 37 rata što iznosi cca 12.400u00e2u0082u00ac manje , te je stanje po zaduženju ostalo trenutno 17.600u00e2u0082u00ac28.01.2022. Zaključno sa 31.12.2022. godine otplaćeno je 49 rata što iznosi cca 15.953,42u00e2u0082u00ac manje, te je stanje po zaduženju ostalo trenutno cca 14.046,58 u00e2u0082u00ac27.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZAGREBAČKA BANKA d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2018
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 440,09 Ugovorena kamatna stopa 5,80
Napomena Zaključno sa 31.05.2021. otplaćeno 30 rata što iznosi 14.000,00u00e2u0082u00ac manje , te je stanje po zaduženju ostalo trenutno 26.000,00u00e2u0082u00ac15.06.2021. Zaključno sa 31.12.2021. godine otplaćeno je 37 rata 17.26642u00e2u0082u00ac manje...te je stanje po zaduženju ostalo trenutno 22.733,58u00e2u0082u00ac28.01.2022. Zaključno sa 31.12.2022. godine otplaćeno je 49 rata 22.547,50u00e2u0082u00ac manje, te je stanje po zaduženju ostalo trenutno 17.452,50u00e2u0082u00ac27.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) AGRAM BANK d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 130000,00 17253,97
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 4013,43 532,62 Ugovorena kamatna stopa 6,99
Napomena Zaključno sa 31.05.2021. otplaćeno 28 rata što iznosi 112.376,40 kn manje , te je stanje po zaduženju ostalo trenutno 17.623,60 kn15.06.2021. Zaključno sa 31.12.2021. otplaćeno je 34 rate što iznosi 136.457,06 kn manje, te je stanje po zaduženju ostalo trenutno 6.457,06 kn28.01.2022. Zaključno sa 31.12.2022. kredit je otplaćen u cijelosti, te su sve obaveze po istom otplaćene.27.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto SOŠICE21.06.2017. Poštanski broj 1045721.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 220,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 280000,0021.06.2017. 37162,3921.06.2017.
Katastarska općina SOŠICE21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto REŠTOVO ŽUMBERAČKO21.06.2017. Poštanski broj 1045721.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 260,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0021.06.2017. 46452,9821.06.2017.
Katastarska općina SOŠICE21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2017.
Postotak 50,0021.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine ZAJEDNIČKO ULAGANJE SA SINOM BENJAMIN FILIP ŠILJAK -RAD U RUSIJI21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto SOŠICE Poštanski broj 10457
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 699,33
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 489631,29 64985,20
Katastarska općina SOŠICE Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto SOŠICE Poštanski broj 10457
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4684,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 117190,91 15553,79
Katastarska općina SOŠICE Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip BMW-318D21.06.2017.
Godina proizvodnje 200321.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 32000,0021.06.2017. 25000,0015.06.2021. 20000,0028.01.2022. 1654,4627.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji21.06.2017. Postoji15.09.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio15.09.2017. Naziv poslovnog subjekta UGOSTITELJSTVO I GRADITELJSTVO ŽUMBERAK15.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 2570477443815.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta SOŠICE 17D15.09.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0015.09.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos15.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.09.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji21.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.06.2017.