Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zdenko Lucić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zdenko01.04.2017. Prezime Lucić01.04.2017.
Stručna sprema VSS01.04.2017. Sveučilišni Specijalist30.12.2018.
Zvanje dipl oec01.04.2017. MBA univ spec oec30.12.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke01.04.2017. Hrvatska demokratska zajednica31.12.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana01.04.2017. Izvanbračna zajednica30.12.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece01.04.2017. Ima djece30.12.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb01.04.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji01.04.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj01.04.2017. Državni tajnik06.02.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija za investicije i konkurentnost01.04.2017. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta06.02.2019. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja19.10.2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova19.10.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb01.04.2017. Ulica PRILAZ GJURE DEŽELIĆA01.04.2017. ULICA GRADA VUKOVARA 06.02.2019. Radnička cesta19.10.2020. Trg N.Š. Zrinskog19.10.2020. Kućni broj 701.04.2017. 7806.02.2019. 8019.10.2020. 719.10.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851628680001.04.2017. +3851610644419.10.2020. +3851489639919.10.2020.
Datum početka mandata 02/03/201701.04.2017. 07/01/201906.02.2019. 24/09/202019.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 02/03/202101.04.2017. 06/01/201930.12.2018. 02/01/201909.01.2019. 06/01/202306.02.2019. 24/09/202019.10.2020. 23/09/202319.10.2020. 23/09/202431.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.04.2017. Stvarni datum kraja mandata 02/01/2019 24/09/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji01.04.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji01.04.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.04.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji01.04.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto POMOĆNIK RAVNATELJA01.04.2017. RAVNATELJ06.02.2019. Naziv pravne osobe AGENCIJA ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST01.04.2017. OIB pravne osobe 6987233381901.04.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb01.04.2017. Ulica PRILAZ GJURE DEŽELIĆA01.04.2017. Kućni broj 701.04.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/201201.04.2017. 02/03/201706.02.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01.04.2017. 02/01/201906.02.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ravnatelj19.10.2020. Naziv pravne osobe AGENCIJA ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST19.10.2020. OIB pravne osobe 6987233381919.10.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb19.10.2020. Ulica Prilaz Gjure Deželića 19.10.2020. Kućni broj 719.10.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/03/201719.10.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02/01/201919.10.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Državni tajnik19.10.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja19.10.2020. OIB pravne osobe 1937010088119.10.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb19.10.2020. Ulica Radnička cesta19.10.2020. Kućni broj 8019.10.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/01/201919.10.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/09/202019.10.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23281,0001.04.2017. 27507,1330.12.2018. 27757,2606.02.2019. 27510,60 27510,5919.10.2020. 27639,7531.12.2021. 3686,3931.01.2023. Neto iznos (EUR) 14426,0001.04.2017. 15030,5430.12.2018. 15260,8206.02.2019. 15821,11 15877,7519.10.2020. 17273,7831.12.2021. 2302,0531.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.04.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji01.04.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.12.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska gospodarska komora30.12.2018. OIB poslodavca 8516703258730.12.2018.
Bruto iznos (EUR) 228341,2830.12.2018. 26461,0723.12.2019. 15987,3919.10.2020. 0,0031.01.2023. Neto iznos (EUR) 124637,5230.12.2018. 13956,8523.12.2019. 9148,1719.10.2020. 0,0031.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201830.12.2018. Datum prestanka radnog odnosa 30.12.2018.
Napomena Trenutno koristi roditeljski dopust (od siječnja 2021)31.12.2021. Trenutno koristi roditeljski dopust.31.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji30.12.2018. Postoji23.12.2019.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 89720,2623.12.2019. 11973,6019.10.2020. 87860,3731.12.2021. 309,0131.01.2023. Pravna osnova Od osiguranja23.12.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.12.2019. Mjesečno31.01.2023.
Napomena Navedeni iznos predstavlja ukupno isplaćene naknade za korištenje rodiljnog dopusta i roditeljskog dopusta te opreme za bebu isplaćenu od strane HZZO-a u 2021.g.31.12.2021. Navedeni iznos predstavlja mjesečni iznos isplaćene naknade za korištenje roditeljskog dopusta.31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 65092,0031.12.2021. 8639,1931.12.2021. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti31.12.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2021.
Napomena Navedeno predstavlja ukupni prihod obrta u 2021. godini.31.12.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 9900,0031.12.2021. 1313,9631.12.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.12.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2021.
Napomena Novčana pomoć za opremu novorođene djece.31.12.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji01.04.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji01.04.2017. Postoji30.12.2018. Ne postoji31.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.12.2018. Nositelj obveze Osobno30.12.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.30.12.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 39103,7230.12.2018. 38952,1006.02.2019. 37240,6123.12.2019. 35613,1719.10.2020.
Valuta duga EUR - Euro30.12.2018. Godina zaduženja 201830.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 18030.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 319,4530.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,1530.12.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.12.2018. Nositelj obveze Izvanbračni drug30.12.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.30.12.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 82506,0130.12.2018. 56681,2019.10.2020.
Valuta duga EUR - Euro30.12.2018. Godina zaduženja 200730.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 36030.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 578,6230.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 4,1530.12.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD Iznos duga (početni iznos glavnice) 113000,00 101524,6019.10.2020. 13474,5519.10.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 1328,39 176,26 Ugovorena kamatna stopa 7,28
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.12.2021. Nositelj obveze Osobno31.12.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko Bank d.d.31.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 177424,5331.12.2021. 23548,2131.12.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.12.2021. EUR - Euro31.12.2021. Godina zaduženja 202131.12.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12031.12.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1744,6731.12.2021. 231,4731.12.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,7531.12.2021.
Napomena Iznos duga prosinac 2021.31.12.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.12.2021. Nositelj obveze Izvanbračni drug31.12.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d. d.31.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 400260,5131.12.2021. 53123,6331.12.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.12.2021. EUR - Euro31.12.2021. Godina zaduženja 201931.12.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 18031.12.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3189,3931.12.2021. 423,2531.12.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,2031.12.2021.
Napomena Iznos duga prosinac 2021.31.12.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.04.2017. Postoji30.12.2018.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica30.12.2018. Nositelj potraživanja Osobno30.12.2018.
Iznos (EUR) 450000,0030.12.2018. 580000,00 256000,0031.12.2021. 29000,0031.01.2023. Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji01.04.2017. Postoji30.12.2018. Ne postoji31.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2018.
Mjesto ZAGREB30.12.2018. Poštanski broj 1000030.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2018. Površina 44,1430.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 620000,0030.12.2018. 82288,1430.12.2018.
Katastarska općina VRAPČE NOVO30.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno30.12.2018.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug30.12.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.12.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.04.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.04.2017. Marka/tip SEAT ALTEA XL01.04.2017.
Godina proizvodnje 201101.04.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0001.04.2017. 50000,0030.12.2018. 48000,00 45000,0019.10.2020. 42000,0031.12.2021. 5200,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno01.04.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.04.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.04.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji01.04.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji01.04.2017.

Podatci o štednji

Iznos 22000,0001.04.2017. 4000,0030.12.2018. 15800,0031.12.2021. Valuta EUR - Euro01.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.04.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.04.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 68577,1931.01.2023. Valuta EUR - Euro31.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug31.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji01.04.2017.