Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Žarko Žgela

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Žarko Prezime Žgela
Stručna sprema SSS
Zvanje PROMETNI TEHNIČAR Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 43274 Severin

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Severin

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43274 Severin Ulica SEVERIN Kućni broj 137

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38543889010
Datum početka mandata 09/06/2017 02/06/2021 Predviđeni datum kraja mandata 03/06/2021 02/06/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 9414,50 10736,40 1424,91 Neto iznos (EUR) 6426,28 8305,21 1102,26

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca GLJIVARA ANDRIČIĆ SEVERIN KOESTLIN d.d. Bjelovar OIB poslodavca 33836761550 92803032010
Bruto iznos (EUR) 63532,26 5350,00 710,07 Neto iznos (EUR) 48470,7002.11.2017. 4700,0019.10.2021. 623,8019.10.2021.
Datum stupanja u radni odnos 15/04/2011 25/05/2021 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto SEVERIN Poštanski broj 43274
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 0,50
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,00 66361,40
Katastarska općina SEVERIN Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto SEVERIN Poštanski broj 43274
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 2,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 2654,46
Katastarska općina SEVERIN Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto SEVERIN Poštanski broj 43274
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 1,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 1327,23
Katastarska općina SEVERIN Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto SEVERIN Poštanski broj 43274
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 0,10
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,00 265,45
Katastarska općina SEVERIN Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto OROVAC Poštanski broj 43274
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 0,06
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,00 265,45
Katastarska općina OROVAC Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto OROVAC Poštanski broj 43274
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 0,12
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 23000,00 3052,62
Katastarska općina OROVAC Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip MITSUBISHI
Godina proizvodnje 2005 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,00 15000,00 1990,84
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip MITSHUBISHI
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,00 20000,00 2654,46
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip MITSUBISHI
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,00 5972,53
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.01.2023. Marka/tip MITSHUBISHI30.01.2023.
Godina proizvodnje 200730.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2654,4630.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2023.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor30.01.2023. Marka/tip Zetor 59-1130.01.2023.
Godina proizvodnje 198230.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji02.11.2017. Ne postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio02.11.2017. Naziv poslovnog subjekta AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT ŽGELA02.11.2017.
OIB poslovnog subjekta 2507756137402.11.2017. Sjedište poslovnog subjekta SEVERIN02.11.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0002.11.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos02.11.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno02.11.2017. Način stjecanja Nasljedstvom02.11.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji