Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vlado Bakšaj

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vlado Prezime Bakšaj
Stručna sprema VSS
Zvanje sveučilišni specijalist ekonomije Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 48306 Sokolovac

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 48306 Sokolovac

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Sokolovac

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48306 Sokolovac Ulica Trg dr. Tomislava Bardeka Kućni broj 8

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38548838315
Datum početka mandata 25/05/2017 20/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 21/05/2021 21/05/2025
Način obnašanja dužnosti Volonterski Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Stručni suradnik specijalist Naziv pravne osobe Cedevita d.o.o. OIB pravne osobe 03830001847
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Planinska Kućni broj 15
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 14/08/1978 Datum prestanka radnog odnosa

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.09.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto stručni suradnik specijalist12.09.2017. Naziv pravne osobe cedevita d.o.o.12.09.2017. OIB pravne osobe 12.09.2017. 03830001847
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.09.2017. Ulica Planinska12.09.2017. Kućni broj 1512.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/08/197812.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 12.09.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (EUR) 5000,00 5200,00 690,16

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Cedevita d.o.o. OIB isplatitelja 03830001847
Neto iznos mjesečno (EUR) 9061,58 10750,00 1426,77 Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Općinski sud u Koprivnici OIB poslodavca 68516938975
Bruto iznos (EUR) 49399,44 6708,7301.07.2021. 890,3001.07.2021. Neto iznos (EUR) 4116,62 5023,5801.07.2021. 666,6701.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/1988 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka12.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,00
Valuta duga CHF - Švicarski Franak Godina zaduženja 2006
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 2300,00 Ugovorena kamatna stopa 5,70
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Sokolovac Poštanski broj 48306
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 313,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,00 33180,70
Katastarska općina Botinovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća12.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.09.2017.
Mjesto Koprivnica12.09.2017. Poštanski broj 4830012.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.09.2017. Površina 92,0012.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 320000,0012.09.2017. 42471,3012.09.2017.
Katastarska općina Koprivnica12.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno12.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug12.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mali Poganac Poštanski broj 48306
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 7776,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 1327,23
Katastarska općina Botinovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Presuda na temelju priznanja
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Rijeka Koprivnička Poštanski broj 48306
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 7043,97
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,00 3318,07
Katastarska općina Botinovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mali Poganac Poštanski broj 48306
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 2130,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,00 1061,78
Katastarska općina Botinovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mali Poganac Poštanski broj 48306
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 1645,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,00 796,34
Katastarska općina Botinovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mali Poganac Poštanski broj 48306
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 4751,98
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,00 1061,78
Katastarska općina Botinovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mali Poganac Poštanski broj 48306
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 3532,99
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,00 663,61
Katastarska općina Botinovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mali Poganac Poštanski broj 48306
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 1011,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,00 663,61
Katastarska općina Botinovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mali Poganac Poštanski broj 48306
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 940,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,00 796,34
Katastarska općina Botinovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip AUDI
Godina proizvodnje 1999 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 10000,00 1327,23
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.07.2021. Marka/tip Ford Fokus01.07.2021.
Godina proizvodnje 201301.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 57000,0001.07.2021. 7565,2001.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug01.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje Marka/tip Puška CZpuška IŽ12.09.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,00 398,17
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine12.09.2017. Marka/tip osobni automobil Ford Fokus12.09.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 67000,0012.09.2017. 57000,00 7565,20
Oblik vlasništva Bračni drug12.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.09.2017.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Badel 1862 d.d.
OIB poslovnog subjekta 36749512860 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 400 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 13,50 12,50 1,59
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji Postoji

Podatci o štednji

Iznos 120000,00 15926,74 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji12.09.2017. Ne postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Županija Koprivničko-križevačka12.09.2017. Sjedište pravne osobe Koprivnica, A. Nenčića 512.09.2017.
OIB pravne osobe 0687205379312.09.2017.
Datum učlanjenja 27/06/201712.09.2017. Datum kraja članstva 30/04/202112.09.2017.
Funkcije Član županijske Skupštine, predsjednik Upravnog vijeća ŽUC-a12.09.2017.
Napomena