Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vladimir Bilek

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vladimir28.01.2016. Prezime Bilek 28.01.2016.
Stručna sprema SSS28.01.2016. Sveučilišni Prvostupnik30.12.2020.
Zvanje ELEKTROTEHNIČAR28.01.2016. univ bacc rel int30.12.2020. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 43500 Daruvar28.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik28.01.2016. Zamjenik gradonačelnika25.06.2017. Zastupnik12.08.2020. Zamjenik gradonačelnika21.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor28.01.2016. Hrvatski sabor28.01.2016. Grad Daruvar25.06.2017. Hrvatski sabor12.08.2020. Grad Daruvar21.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. 43500 Daruvar25.06.2017. 10000 Zagreb12.08.2020. 43500 Daruvar21.06.2021. Ulica TRG SVETOG MARKA28.01.2016. TRG KRALJA TOMISLAVA25.06.2017. TRG SVETOG MARKA12.08.2020. Trg kralja Tomislava21.06.2021. Kućni broj 628.01.2016. 1425.06.2017. 612.08.2020. 1421.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630335528.01.2016. +3854333124125.06.2017. +3851630335512.08.2020. +3854333124121.06.2021.
Datum početka mandata 28/12/201528.01.2016. 14/10/201611.11.2016. 25/05/201725.06.2017. 22/07/202012.08.2020. 21/06/202121.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201928.01.2016. 14/11/201911.11.2016. 14/11/202021.11.2016. 25/05/202125.06.2017. 22/07/202412.08.2020. 21/06/202521.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.01.2016. Volonterski25.06.2017. Profesionalno12.08.2020. Volonterski21.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji28.01.2016.
Dužnost Zamjenik gradonačelnika28.01.2016. Zastupnik25.06.2017. Zamjenik gradonačelnika12.08.2020. Zastupnik21.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Daruvar28.01.2016. Hrvatski sabor25.06.2017. Grad Daruvar12.08.2020. Hrvatski sabor21.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43500 Daruvar28.01.2016. 10000 Zagreb25.06.2017. 43500 Daruvar12.08.2020. 10000 Zagreb21.06.2021. Ulica TRG KRALJA TOMISLAVA28.01.2016. TRG SVETOGA MARKA25.06.2017. TRG KRALJA TOMISLAVA12.08.2020. Trg svetog Marka21.06.2021. Kućni broj 1428.01.2016. 625.06.2017. 1412.08.2020. 621.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854333124128.01.2016. +3851630335525.06.2017. +3854333124112.08.2020. +3851630335521.06.2021.
Datum početka mandata 19/05/201328.01.2016. 14/10/201625.06.2017. 25/05/201712.08.2020. 22/07/202021.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 19/05/201628.01.2016. 19/05/201711.11.2016. 14/10/202025.06.2017. 25/05/202112.08.2020. 22/07/202421.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski28.01.2016. Profesionalno25.06.2017. Volonterski12.08.2020. Profesionalno21.06.2021. Stvarni datum kraja mandata 28.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.01.2016. Postoji21.11.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Viječnik Županijske skupštine21.11.2016. Naziv pravne osobe Bjelovarsko-bilogorska županija21.11.2016.
OIB pravne osobe 1292862588021.11.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski21.11.2016.
Datum početka dužnosti 20/05/201321.11.2016. 25/05/201725.06.2017. 17/06/202127.01.2022. Datum kraja dužnosti 20/05/201721.11.2016. 25/05/202125.06.2017. 18/06/202527.01.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 43000 Bjelovar21.11.2016. Ulica dr. Ante Starčevića 21.11.2016. Kućni broj 821.11.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854322190021.11.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji28.01.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21935,3228.01.2016. 23835,9811.11.2016. 27346,3112.08.2020. Neto iznos (EUR) 14610,8928.01.2016. 15687,9211.11.2016. 18279,5012.08.2020.
Volonterski (EUR) 00,0025.06.2017. 0,0021.06.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 26971,7025.06.2017. 27346,3121.06.2021. 27471,1827.01.2022. 3646,0327.01.2022. Neto iznos (EUR) 18006,1325.06.2017. 18279,5021.06.2021. 18957,0127.01.2022. 2516,0327.01.2022.
Volonterski (EUR) 00,0028.01.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.01.2016. Postoji27.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0027.12.2018. 199,0827.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno27.12.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji28.01.2016. Postoji11.11.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Pčelarstvo Daruvar d.o.o.11.11.2016. Hrvatska lutrija d.o.o.12.08.2020. OIB poslodavca 7251904995611.11.2016. 2790522815812.08.2020.
Bruto iznos (EUR) 3830,0011.11.2016. 45960,0021.11.2016. 5697,8812.08.2020. 764,2531.01.2023. Neto iznos (EUR) 3002,0011.11.2016. 36024,0021.11.2016. 36768,2427.12.2018. 4666,9212.08.2020. 686,1031.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/201611.11.2016. 06/08/201812.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 11.11.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji28.01.2016. Ne postoji12.08.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1482,1228.01.2016. 16820,2427.12.2018. 2232,4027.12.2018. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti28.01.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.01.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.01.2016. Postoji31.01.2023.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Savez Čeha u Republici Hrvatskoj31.01.2023. OIB isplatitelja 4446957510831.01.2023.
Neto iznos (EUR) 398,1731.01.2023. Vremenski raspon Jednokratno31.01.2023.
Vrsta Stipendija31.01.2023.
Korisnik Svrha
Napomena 31.01.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.01.2016. Postoji19.12.2017. Ne postoji12.08.2020.

Obveza

Vrsta obveze Drugo19.12.2017. Nositelj obveze Osobno19.12.2017.
Druga obveza Plačanje Leasinga za auto Škoda Superb19.12.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche Leasing19.12.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 22429,1619.12.2017.
Valuta duga EUR - Euro19.12.2017. Godina zaduženja 201719.12.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 2419.12.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 934,5519.12.2017. Ugovorena kamatna stopa 0,0019.12.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća28.01.2016. Kuća sa okućnicom12.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto DARUVAR28.01.2016. Poštanski broj 4350028.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 120,0028.01.2016. 675,0012.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0028.01.2016. 550000,0011.11.2016. 650000,0012.08.2020. 100000,0031.01.2023.
Katastarska općina VRBOVAC28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom28.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto KREŠTELOVAC28.01.2016. Poštanski broj 4350628.01.2016.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar28.01.2016. Površina 2,9628.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 26640,0028.01.2016. 4000,0031.01.2023.
Katastarska općina KREŠTELOVAC28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.11.2016.
Mjesto Kreštelovac11.11.2016. Poštanski broj 4350611.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.11.2016. Površina 16214,0011.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0011.11.2016. 700,0031.01.2023.
Katastarska općina kreštelovac11.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno11.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno11.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2016. Marka/tip VW PASSAT28.01.2016. Škoda Superb19.12.2017.
Godina proizvodnje 200228.01.2016. 201719.12.2017. 202030.12.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 36000,0028.01.2016. 28000,0011.11.2016. 23000,0025.06.2017. 250000,0019.12.2017. 210000,0027.12.2018. 170000,0012.08.2020. 250000,0030.12.2020. 230000,0021.06.2021. 190000,0027.01.2022. 20000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2016. Marka/tip CITROEN C428.01.2016. Renault Clio30.12.2020.
Godina proizvodnje 200428.01.2016. 201630.12.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 19845,0028.01.2016. 15845,0011.11.2016. 14000,0025.06.2017. 12000,0027.12.2018. 52000,0030.12.2020. 48000,0021.06.2021. 42000,0027.01.2022. 5000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.01.2016. Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM28.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656028.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta R. F. MIHANOVIĆA 9. ZAGREB28.01.2016.
Broj dionica 6928.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 119,9528.01.2016. 162,0011.11.2016. 174,9125.06.2017. 151,5027.12.2018. 168,5012.08.2020. 185,0027.01.2022. 24,4231.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.01.2016. Udio manji od 5%31.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio28.01.2016. Naziv poslovnog subjekta BI ECO28.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 8163008614528.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta KREŠTELOVAC 10828.01.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0028.01.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 30000,0028.01.2016. 32000,0011.11.2016. 34000,0025.06.2017. 40000,0012.08.2020. 30000,0030.12.2020. 31000,0021.06.2021. 33000,0027.01.2022. 40000,0031.01.2023. Valuta EUR - Euro28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom28.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom28.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji28.01.2016. Ne postoji19.12.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ28.01.2016. Sjedište pravne osobe PAVLA HATZA 5. ZAGREB28.01.2016.
OIB pravne osobe 8547765722928.01.2016.
Datum učlanjenja 01/01/200628.01.2016. Datum kraja članstva 28.01.2016.
Funkcije PREDSJEDNIK28.01.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ25.06.2017. Sjedište pravne osobe PAVLA HATZA 5. ZAGREB25.06.2017.
OIB pravne osobe 8547765722925.06.2017.
Datum učlanjenja 01/01/201625.06.2017. Datum kraja članstva 25.06.2017.
Funkcije 25.06.2017.
Napomena