Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vjekoslav Maletić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vjekoslav 23.06.2017. Prezime Maletić23.06.2017.
Stručna sprema VŠS23.06.2017.
Zvanje Inženjer poljoprivrede23.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke23.06.2017. Mreža nezavisnih lista01.03.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 48356 Ferdinandovac23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Ferdinandovac23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48356 Ferdinandovac23.06.2017. Ulica Trg Slobode23.06.2017. Kućni broj 2823.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854881701123.06.2017. +3854881701324.01.2022.
Datum početka mandata 26/05/201723.06.2017. 21/05/202117.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202123.06.2017. 23/05/202517.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji23.06.2017. Ne postoji01.03.2019.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto vlasnik obrta23.06.2017. Naziv pravne osobe PRO MAL Obrt za promidžbu reklamu i ispitivanje tržišta23.06.2017. OIB pravne osobe 9339812387223.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48356 Ferdinandovac23.06.2017. Ulica Tolnica23.06.2017. Kućni broj 1423.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/01/200423.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Vlasnik obrta23.06.2017. Naziv pravne osobe PRO MAL Obrt za promidžbu reklamu i ispitivanje tržišta23.06.2017. OIB pravne osobe 9339812387223.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48356 Ferdinandovac23.06.2017. Ulica Tolnica 23.06.2017. Kućni broj 1423.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/01/200423.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23.06.2017. 30/04/201801.03.2019.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 8674,7023.06.2017. 12253,5001.03.2019. 12362,4217.06.2021. 1803,0231.01.2023. Neto iznos (EUR) 6186,2223.06.2017. 8362,1301.03.2019. 8711,9517.06.2021. 1260,1131.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji23.06.2017. Ne postoji01.03.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 56112,5923.06.2017. 7447,3423.06.2017. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti23.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.06.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA23.06.2017. DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE31.01.2023. OIB poslodavca 4489999385023.06.2017. 3062751031931.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 100934,9123.06.2017. 10150,0017.06.2021. 1225,6431.01.2023. Neto iznos (EUR) 79301,3123.06.2017. 7846,0017.06.2021. 917,1331.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/199323.06.2017. 26/09/202231.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug23.06.2017. Osobno17.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka23.06.2017. Zagrebačka banka17.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 8196,0923.06.2017. 70000,0017.06.2021. 9290,6017.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro23.06.2017. HRK - Hrvatska Kuna17.06.2021. EUR - Euro17.06.2021. Godina zaduženja 201323.06.2017. 201917.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4823.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 190,6123.06.2017. 1660,0617.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,5023.06.2017. 6,5017.06.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Đurđevac23.06.2017. Poštanski broj 4835023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 4047,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0023.06.2017. 1990,8423.06.2017.
Katastarska općina Đurđevac23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom24.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2022.
Mjesto Ferdinandovac24.01.2022. Poštanski broj 4835624.01.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv24.01.2022. Površina 1369,0024.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 375000,0024.01.2022. 50000,0031.01.2023.
Katastarska općina Kalinovac24.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Broj ZK uloška je : 1 (upisano 01 jer sustav nije prepoznao oznaku 124.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada24.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2022.
Mjesto Kalinovac24.01.2022. Poštanski broj 4836124.01.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv24.01.2022. Površina 885,0024.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10500,0024.01.2022. 1393,5924.01.2022.
Katastarska općina Kalinovac24.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 24.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)24.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2022.
Mjesto Ferdinandovac24.01.2022. Poštanski broj 4835624.01.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv24.01.2022. Površina 180,0024.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2700,0024.01.2022. 358,3524.01.2022.
Katastarska općina Kalinovac24.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 24.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada24.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2022.
Mjesto Ferdinandovac24.01.2022. Poštanski broj 4835624.01.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv24.01.2022. Površina 1756,0024.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 21000,0024.01.2022. 2787,1824.01.2022.
Katastarska općina Kalinovac24.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 24.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)24.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2022.
Mjesto Ferdinandovac24.01.2022. Poštanski broj 4835624.01.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv24.01.2022. Površina 799,0024.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0024.01.2022. 1592,6724.01.2022.
Katastarska općina Kalinovac24.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 24.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada24.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2022.
Mjesto Ferdinandovac24.01.2022. Poštanski broj 4835624.01.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv24.01.2022. Površina 571,0024.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0024.01.2022. 796,3424.01.2022.
Katastarska općina Kalinovac24.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 24.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)24.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2022.
Mjesto Ferdinandovac24.01.2022. Poštanski broj 4835624.01.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv24.01.2022. Površina 800,0024.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0024.01.2022. 1592,6724.01.2022.
Katastarska općina Kalinovac24.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 24.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada24.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2022.
Mjesto Kalinovac24.01.2022. Poštanski broj 4836124.01.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv24.01.2022. Površina 800,0024.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0024.01.2022. 1592,6724.01.2022.
Katastarska općina Kalinovac24.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 24.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada24.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2022.
Mjesto Ferdinandovac24.01.2022. Poštanski broj 4835624.01.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv24.01.2022. Površina 141,0024.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1400,0024.01.2022. 185,8124.01.2022.
Katastarska općina Kalinovac24.01.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 24.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada24.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2022.
Mjesto Ferdinandovac24.01.2022. Poštanski broj 4835624.01.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv24.01.2022. Površina 197,0024.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0024.01.2022. 265,4524.01.2022.
Katastarska općina Kalinovac24.01.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 24.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada24.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2022.
Mjesto Ferdinandovac24.01.2022. Poštanski broj 4835624.01.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv24.01.2022. Površina 334,0024.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500,0024.01.2022. 464,5324.01.2022.
Katastarska općina Kalinovac24.01.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 24.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma24.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2022.
Mjesto Kalinovac24.01.2022. Poštanski broj 4836124.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2022. Površina 552,0024.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0024.01.2022. 1327,2324.01.2022.
Katastarska općina Severovci24.01.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 24.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)24.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2022.
Mjesto Kalinovac24.01.2022. Poštanski broj 4835624.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2022. Površina 2393,0024.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0024.01.2022. 1327,2324.01.2022.
Katastarska općina Severovci24.01.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 24.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada24.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2022.
Mjesto Kalinovac24.01.2022. Poštanski broj 4835624.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2022. Površina 2544,0024.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0024.01.2022. 1327,2324.01.2022.
Katastarska općina Kalinovac24.01.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom24.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 24.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip Citroen C-elysee23.06.2017.
Godina proizvodnje 201323.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0023.06.2017. 40000,0017.06.2021. 5000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip Opel Corsa CDTI23.06.2017. Peugeot 200817.06.2021.
Godina proizvodnje 200823.06.2017. 201917.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0023.06.2017. 100000,0017.06.2021. 12000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor23.06.2017. Marka/tip Ursus C-33523.06.2017.
Godina proizvodnje 198423.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0023.06.2017. 1990,8423.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji23.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 3000,0023.06.2017. 3500,0017.06.2021. Valuta EUR - Euro23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti23.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4000,0023.06.2017. 50000,0017.06.2021. 9000,0031.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017. EUR - Euro23.06.2017.
Oblik vlasništva Dijete23.06.2017. Osobno17.06.2021. Način stjecanja Na neki drugi način23.06.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2021.
Drugi način stjecanja Dječja štednja23.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7000,0023.06.2017. Valuta EUR - Euro23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način23.06.2017.
Drugi način stjecanja Životno osiguranje sa štednom komponentom23.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7000,0023.06.2017. Valuta EUR - Euro23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način23.06.2017.
Drugi način stjecanja Životno osiguranje sa štednom komponentom23.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.06.2017.