Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vinko Ljubičić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vinko29.11.2018. Prezime Ljubičić29.11.2018.
Stručna sprema VSS29.11.2018.
Zvanje diplomirani pravnik29.11.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke29.11.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana29.11.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.11.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb29.11.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.11.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra29.11.2018. ravnatelj uprave10.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova29.11.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb29.11.2018. Ulica Trg Nikole Šubića Zrinskog29.11.2018. Kućni broj 729.11.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851459940029.11.2018.
Datum početka mandata 27/09/201829.11.2018. 11/02/202110.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/09/202029.11.2018. 11/02/202510.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.11.2018. Stvarni datum kraja mandata 11/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji29.11.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji29.11.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.11.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji29.11.2018.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 28123,7829.11.2018. 23882,8508.03.2021. 27213,36 Neto iznos (HRK) 15332,2529.11.2018. 15954,1908.03.2021. 17989,79

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.11.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.11.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji29.11.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu29.11.2018. OIB poslodavca 9063371580429.11.2018.
Bruto iznos (HRK) 292258,4429.11.2018. 27618,6808.03.2021. Neto iznos (HRK) 180506,6029.11.2018. 17824,5308.03.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/198029.11.2018. Datum prestanka radnog odnosa 29.11.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji29.11.2018.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.11.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji29.11.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.11.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji29.11.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom29.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.11.2018.
Mjesto Virovitica29.11.2018. Poštanski broj 3300029.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2018. Površina 80,0029.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,0029.11.2018.
Katastarska općina Virovitica29.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno29.11.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama29.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom29.11.2018.
Postotak 50,0029.11.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada29.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.11.2018.
Mjesto Virovitica29.11.2018. Poštanski broj 3300029.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2018. Površina 11400,0029.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0029.11.2018.
Katastarska općina Virovitica29.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno29.11.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama29.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom29.11.2018.
Postotak 50,0029.11.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada29.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.11.2018.
Mjesto Virovitica29.11.2018. Poštanski broj 3300029.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2018. Površina 10600,0029.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0029.11.2018.
Katastarska općina Virovitica29.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno29.11.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama29.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom29.11.2018.
Postotak 50,0029.11.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom29.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina29.11.2018.
Mjesto Prisoje29.11.2018. Poštanski broj 8024229.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2018. Površina 345,0029.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 700000,0029.11.2018.
Oblik vlasništva Osobno29.11.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.11.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom29.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.11.2018.
Mjesto Zagreb29.11.2018. Poštanski broj 1000029.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2018. Površina 92,0029.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,0029.11.2018.
Katastarska općina Gornje Vrapče29.11.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.11.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug29.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom29.11.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.11.2018.
Mjesto Zagreb29.11.2018. Poštanski broj 1000029.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2018. Površina 67,0029.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 700000,0029.11.2018.
Katastarska općina Trešnjevka29.11.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.11.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug29.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom29.11.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.11.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.11.2018. Marka/tip FW Passat29.11.2018. Škoda Octavia01.02.2022.
Godina proizvodnje 199729.11.2018. 202101.02.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0029.11.2018. 165000,0001.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.11.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.11.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.11.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji29.11.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji29.11.2018.

Podatci o štednji

Iznos 6344,0029.11.2018. Valuta EUR - Euro29.11.2018.
Oblik vlasništva Osobno29.11.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.11.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 89245,0029.11.2018. Valuta EUR - Euro29.11.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug29.11.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.11.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 535180,0029.11.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna29.11.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug29.11.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.11.2018.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji29.11.2018.