Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vinko Ljubičić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vinko29.11.2018. Prezime Ljubičić29.11.2018.
Stručna sprema VSS29.11.2018.
Zvanje diplomirani pravnik29.11.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke29.11.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana29.11.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.11.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb29.11.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.11.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra29.11.2018. ravnatelj uprave10.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova29.11.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb29.11.2018. Ulica Trg Nikole Šubića Zrinskog29.11.2018. Kućni broj 729.11.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851459940029.11.2018.
Datum početka mandata 27/09/201829.11.2018. 11/02/202110.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/09/202029.11.2018. 11/02/202510.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.11.2018. Stvarni datum kraja mandata 11/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji29.11.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji29.11.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.11.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji29.11.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 28123,7829.11.2018. 23882,8508.03.2021. 27213,36 Neto iznos (HRK) 15332,2529.11.2018. 15954,1908.03.2021. 17989,79

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.11.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.11.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji29.11.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu29.11.2018. OIB poslodavca 9063371580429.11.2018.
Bruto iznos (HRK) 292258,4429.11.2018. 27618,6808.03.2021. Neto iznos (HRK) 180506,6029.11.2018. 17824,5308.03.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/198029.11.2018. Datum prestanka radnog odnosa 29.11.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji29.11.2018.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.11.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji29.11.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.11.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji29.11.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom29.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.11.2018.
Mjesto Virovitica29.11.2018. Poštanski broj 3300029.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2018. Površina 80,0029.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0029.11.2018.
Katastarska općina Virovitica29.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno29.11.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama29.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom29.11.2018.
Postotak 50,0029.11.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada29.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.11.2018.
Mjesto Virovitica29.11.2018. Poštanski broj 3300029.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2018. Površina 11400,0029.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0029.11.2018.
Katastarska općina Virovitica29.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno29.11.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama29.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom29.11.2018.
Postotak 50,0029.11.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada29.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.11.2018.
Mjesto Virovitica29.11.2018. Poštanski broj 3300029.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2018. Površina 10600,0029.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0029.11.2018.
Katastarska općina Virovitica29.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno29.11.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama29.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom29.11.2018.
Postotak 50,0029.11.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom29.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina29.11.2018.
Mjesto Prisoje29.11.2018. Poštanski broj 8024229.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2018. Površina 345,0029.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0029.11.2018.
Oblik vlasništva Osobno29.11.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.11.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom29.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.11.2018.
Mjesto Zagreb29.11.2018. Poštanski broj 1000029.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2018. Površina 92,0029.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0029.11.2018.
Katastarska općina Gornje Vrapče29.11.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.11.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug29.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom29.11.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.11.2018.
Mjesto Zagreb29.11.2018. Poštanski broj 1000029.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2018. Površina 67,0029.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0029.11.2018.
Katastarska općina Trešnjevka29.11.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.11.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug29.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom29.11.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.11.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.11.2018. Marka/tip FW Passat29.11.2018.
Godina proizvodnje 199729.11.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0029.11.2018.
Oblik vlasništva Osobno29.11.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.11.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.11.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji29.11.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji29.11.2018.

Podatci o štednji

Iznos 6344,0029.11.2018. Valuta EUR - Euro29.11.2018.
Oblik vlasništva Osobno29.11.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.11.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 89245,0029.11.2018. Valuta EUR - Euro29.11.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug29.11.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.11.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 535180,0029.11.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna29.11.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug29.11.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.11.2018.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji29.11.2018.