Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vinko Grgić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vinko 05.05.2016. Prezime Grgić05.05.2016.
Stručna sprema VSS05.05.2016.
Zvanje diplomirani inženjer arhitekture05.05.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske05.05.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske05.05.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana05.05.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece05.05.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 35400 Nova Gradiška05.05.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji05.05.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik05.05.2016. Zastupnik28.07.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Nova Gradiška05.05.2016. Hrvatski sabor28.07.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35400 Nova Gradiška05.05.2016. 10000 Zagreb28.07.2019. Ulica Trg kralja Tomislava 05.05.2016. Trg svetog Marka28.07.2019. Kućni broj 105.05.2016. 628.07.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853536608005.05.2016. +3851456922228.07.2019.
Datum početka mandata 06/04/201605.05.2016. 22/05/2017 02/07/201928.07.2019. 22/07/202009.09.2020. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/201705.05.2016. 31/05/2021 07/09/202028.07.2019. 22/07/202409.09.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno05.05.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji05.05.2016. Postoji28.07.2019. Ne postoji18.03.2021. Postoji24.06.2021.
Dužnost Gradonačelnik28.07.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 05.05.2016. Grad Nova Gradiška28.07.2019. 18.03.2021. Grad Nova Gradiška24.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 05.05.2016. 35400 Nova Gradiška28.07.2019. 18.03.2021. 35400 Nova Gradiška24.06.2021. Ulica 05.05.2016. Trg kralja Tomislava 28.07.2019. 18.03.2021. Trg kralja Tomislava24.06.2021. Kućni broj 05.05.2016. 128.07.2019. 18.03.2021. 124.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 05.05.2016. +3853536608028.07.2019. 18.03.2021. +3853536608024.06.2021.
Datum početka mandata 05.05.2016. 22/05/201728.07.2019. 18.03.2021. 24/05/202124.06.2021. 21/05/202115.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 05.05.2016. 23/05/202128.07.2019. 18.03.2021. 24/06/202424.06.2021. 21/05/202515.07.2021.
Način obnašanja dužnosti 05.05.2016. Volonterski28.07.2019. 18.03.2021. Volonterski24.06.2021. Stvarni datum kraja mandata 05.05.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji05.05.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji05.05.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji05.05.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto direktor05.05.2016. gradonačelnik Naziv pravne osobe Entazis d.o.o.05.05.2016. Grad Nova Gradiška OIB pravne osobe 6472110348705.05.2016. 37127832629 0865861540326.01.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb05.05.2016. 35400 Nova Gradiška Ulica Južna ulica 4.odovjak05.05.2016. Trg kralja Tomislava Kućni broj 605.05.2016. 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/200305.05.2016. 06/04/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 05/04/201605.05.2016. 19/05/2017 02/07/201928.07.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto saborski zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg svetog Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/07/2019 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/07/2020

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20000,0005.05.2016. 22000,00 26214,0029.12.2018. 23000,0028.07.2019. 23295,7309.09.2020. 30173,0124.06.2021. 30302,1804.01.2022. 3749,2726.01.2023. Neto iznos (EUR) 15000,0005.05.2016. 14000,00 15718,0029.12.2018. 15750,0028.07.2019. 16315,0709.09.2020. 19019,1524.06.2021. 19087,9704.01.2022. 2388,2026.01.2023.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (EUR) 0,0028.07.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji05.05.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji05.05.2016. Postoji Ne postoji24.06.2021. Postoji26.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 50000,00 184248,0029.12.2018. 155000,0028.07.2019. 72000,00 9556,04 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 50000,0028.07.2019. 6636,1428.07.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava28.07.2019.
Vremenski raspon Jednokratno28.07.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1318,1926.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak26.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.01.2023.
Napomena 26.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2254,5826.01.2023. Pravna osnova Od kapitala26.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.01.2023.
Napomena 26.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji05.05.2016. Ne postoji Postoji28.07.2019.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Entazis d.o.o.05.05.2016. OIB poslodavca 6472110348705.05.2016.
Bruto iznos (EUR) 50000,0005.05.2016. 6636,1405.05.2016. Neto iznos (EUR) 3000,0005.05.2016. 398,1705.05.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/11/201105.05.2016. Datum prestanka radnog odnosa 05.05.2016.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Entazis d.o.o.28.07.2019. Pučko otvoreno učilište Matija Antun Relković26.01.2023. OIB poslodavca 6472110348728.07.2019. 9480786682726.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 5900,0028.07.2019. 6500,00 1455,0726.01.2023. Neto iznos (EUR) 4000,0028.07.2019. 4100,00 4500,0004.01.2022. 1045,1826.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 02/03/201928.07.2019. 07/02/202226.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 28.07.2019.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji05.05.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji05.05.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji05.05.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.05.2016. Nositelj obveze Osobno05.05.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb05.05.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0005.05.2016.
Valuta duga EUR - Euro05.05.2016. Godina zaduženja 201505.05.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8405.05.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 231,3605.05.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,6605.05.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.05.2016. Nositelj obveze Osobno05.05.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hypo Alpre Adria05.05.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0005.05.2016.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak05.05.2016. Godina zaduženja 200605.05.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 24505.05.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 464,9905.05.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,0605.05.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko bank Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,00
Valuta duga CHF - Švicarski Franak Godina zaduženja 2006
Rok vraćanja u mjesecima 245 Iznos mjesečnog anuiteta 464,99 380,0029.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,06 3,5029.12.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.06.2021. Nositelj obveze Osobno24.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb24.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0024.06.2021. 15926,7424.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.06.2021. EUR - Euro24.06.2021. Godina zaduženja 202124.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8424.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1809,8524.06.2021. 240,1024.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,9824.06.2021.
Napomena 24.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji05.05.2016. Ne postoji

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica05.05.2016. Nositelj potraživanja Osobno05.05.2016.
Iznos (EUR) 60000,0005.05.2016. 7963,3705.05.2016. Vremenski raspon Na godišnjoj razini05.05.2016.
Napomena

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji05.05.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom05.05.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.05.2016.
Mjesto Nova Gradiška05.05.2016. Poštanski broj 3540005.05.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.05.2016. Površina 307,8005.05.2016. 3464,0023.04.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0005.05.2016. 199084,2105.05.2016.
Katastarska općina Nova Gradiška05.05.2016. Vrsta vlasništva Knjižno05.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno05.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine05.05.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine26.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća05.05.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.05.2016.
Mjesto Pag05.05.2016. Poštanski broj 2325005.05.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.05.2016. Površina 110,0005.05.2016. 32,0023.04.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0005.05.2016. 132722,8105.05.2016.
Katastarska općina Pag05.05.2016. Vrsta vlasništva Knjižno05.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno05.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.05.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća05.05.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.05.2016.
Mjesto Zagreb05.05.2016. Poštanski broj 1000005.05.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.05.2016. Površina 468,0005.05.2016. 2558,0023.04.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000000,0005.05.2016. 398168,4305.05.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb05.05.2016. Vrsta vlasništva Knjižno05.05.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.05.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)05.05.2016.
Postotak 33,3305.05.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.04.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.04.2018.
Mjesto Zagreb23.04.2018. Poštanski broj 1000023.04.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.04.2018. Površina 164,0023.04.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0023.04.2018. 1327,2323.04.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb23.04.2018. Vrsta vlasništva Knjižno23.04.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.04.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.04.2018.
Postotak 0,0323.04.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor23.04.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.04.2018.
Mjesto Nova Gradiška23.04.2018. Poštanski broj 3540023.04.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.04.2018. Površina 31,5023.04.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0023.04.2018. 6636,1423.04.2018.
Katastarska općina Nova Gradiška23.04.2018. Vrsta vlasništva Knjižno23.04.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.04.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.04.2018.
Postotak 0,5023.04.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor23.04.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.04.2018.
Mjesto Nova Gradiška23.04.2018. Poštanski broj 3540023.04.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.04.2018. Površina 10,8023.04.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0023.04.2018. 2654,4623.04.2018.
Katastarska općina Nova Gradiška23.04.2018. Vrsta vlasništva Knjižno23.04.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.04.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.04.2018.
Postotak 0,5023.04.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.04.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.04.2018.
Mjesto Nova Gradiška23.04.2018. Poštanski broj 3540023.04.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.04.2018. Površina 73,3023.04.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0023.04.2018. 26544,5623.04.2018.
Katastarska općina Nova Gradiška23.04.2018. Vrsta vlasništva Knjižno23.04.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.04.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.04.2018.
Postotak 0,5023.04.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji05.05.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.05.2016. Marka/tip VW Touareg05.05.2016.
Godina proizvodnje 200605.05.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0005.05.2016. 7963,3705.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno05.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.05.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.05.2016. Marka/tip Peugeot 200805.05.2016.
Godina proizvodnje 201405.05.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0005.05.2016. 13272,2805.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno05.05.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)05.05.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl05.05.2016. Marka/tip Vespa GTS 30005.05.2016.
Godina proizvodnje 201005.05.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0005.05.2016. 3981,6805.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno05.05.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)05.05.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.05.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji05.05.2016. Postoji30.08.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio30.08.2017. Naziv poslovnog subjekta entazis d.o.o.30.08.2017. Entazis d.o.o.26.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 6472110348730.08.2017. Sjedište poslovnog subjekta Južna ulica 4, Odvojak 6, Zagreb30.08.2017. Odvojak braće Radića 20, Nova Gradiška26.01.2023.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0030.08.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu30.08.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 30.08.2017. 30.08.2017. 30.08.2017. 30.08.2017. OIB 30.08.2017. 30.08.2017. 30.08.2017. 30.08.2017. 30.08.2017. 30.08.2017. 30.08.2017. 30.08.2017. 30.08.2017. 30.08.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno30.08.2017. Način stjecanja Na neki drugi način30.08.2017.
Drugi način stjecanja unosom opreme odnosno stvari u temeljni kapital30.08.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji05.05.2016.

Podatci o štednji

Iznos 75000,0005.05.2016. 50000,00 75000,0029.12.2018. 100000,0028.07.2019. 115000,00 90000,0024.06.2021. 70000,0026.01.2023. Valuta EUR - Euro05.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno05.05.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom05.05.2016. Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom05.05.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala26.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji05.05.2016.