Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vili Beroš

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vili28.02.2018. Prezime Beroš28.02.2018.
Stručna sprema Doktor Znanosti28.02.2018.
Zvanje Doktor medicine specijalist neurokirurg28.02.2018. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica28.02.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana28.02.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.02.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb28.02.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji28.02.2018. Mjesto 10000 Zagreb28.02.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra28.02.2018. Ministar20.02.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo zdravstva28.02.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.02.2018. Ulica Ksaver28.02.2018. Kućni broj 200a28.02.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851460750828.02.2018. +3851467708920.02.2020. Fax (službeni) +3851460767728.02.2018. +3851467709120.02.2020.
Datum početka mandata 24/01/201828.02.2018. 31/01/202020.02.2020. Predviđeni datum kraja mandata 01/09/202028.02.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.02.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.02.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.02.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.02.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji28.02.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Pročelnik zavoda za endokranijalnu neurokirurgiju Klinike za neurokirurgiju28.02.2018. Pročelnik Zavoda za endokranijalnu kirurgiju30.01.2020. Pomoćnik ministra 20.02.2020. Naziv pravne osobe Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice28.02.2018. Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice30.01.2020. Ministarstvo zdravstva20.02.2020. OIB pravne osobe 8492465651728.02.2018. 8836224849220.02.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.02.2018. Ulica Vinogradska cesta28.02.2018. Vinogradska 30.01.2020. Ksaver20.02.2020. Kućni broj 2928.02.2018. 200a20.02.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/07/199128.02.2018. 24/01/201820.02.2020. Datum prestanka radnog odnosa 04/02/201828.02.2018. 30/01/202020.02.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23267,8428.02.2018. Neto iznos (HRK) 15622,4728.02.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.02.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji28.02.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 200000,0028.02.2018. 120000,0030.01.2020. 32493,0220.02.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka28.02.2018. Od druge djelatnosti30.01.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.02.2018.
Druga djelatnost 28.02.2018. Medicinsko vještačenje na Sudovima Republike Hrvatske.30.01.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6500,0028.02.2018. 15469,1930.01.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka28.02.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.02.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji28.02.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.02.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dječji vrtić Malešnica28.02.2018. OIB poslodavca 0585033262328.02.2018.
Bruto iznos (HRK) 8907,0028.02.2018. 10170,1130.01.2020. Neto iznos (HRK) 6184,0028.02.2018. 6908,1030.01.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/200428.02.2018. Datum prestanka radnog odnosa 28.02.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji28.02.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.02.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.02.2018. Nosioc obveze Osobno, Bračni drug28.02.2018.
Vjerovnik Erste Banka28.02.2018. Privredna banka Zagreb - preko HLK30.01.2020. Iznos duga 50000,0028.02.2018. 318466,2430.01.2020.
Valuta duga EUR - Euro28.02.2018. HRK - Hrvatska Kuna30.01.2020. Godina zaduženja 201628.02.2018. 201930.01.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 12028.02.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 3850,6328.02.2018. 2835,4930.01.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,4028.02.2018. 2,2830.01.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.02.2018. Nosioc obveze Osobno, Bračni drug28.02.2018.
Vjerovnik Addiko Bank Hrvatska28.02.2018. Privredna banka Zagreb 30.01.2020. Iznos duga 75500,0028.02.2018. 55967,9730.01.2020.
Valuta duga EUR - Euro28.02.2018. Godina zaduženja 200828.02.2018. 201930.01.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 24028.02.2018. 12030.01.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 4500,0028.02.2018. 501,7030.01.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,0028.02.2018. 2,9430.01.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.02.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine28.02.2018. Stan30.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.02.2018.
Mjesto Zagreb28.02.2018. Poštanski broj 1000028.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.02.2018. Površina 140,0028.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1565881,2528.02.2018. 1600000,0030.01.2020.
Katastarska općina Rudeš28.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine28.02.2018. Stan30.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.02.2018.
Mjesto Zagreb28.02.2018. Poštanski broj 1000028.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.02.2018. Površina 50,9528.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 623403,8228.02.2018. 650000,0030.01.2020.
Katastarska općina Vrapče28.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak28.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.02.2018.
Mjesto Laduč28.02.2018. Poštanski broj 1029228.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.02.2018. Površina 1692,0028.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0028.02.2018.
Katastarska općina Šenkovec28.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.02.2018.
Mjesto Jelsa28.02.2018. Poštanski broj 2146528.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.02.2018. Površina 75,0028.02.2018. 86,0030.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0028.02.2018.
Katastarska općina Jelsa28.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.02.2018.
Postotak 8,3328.02.2018. 5,5530.01.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.02.2018.
Mjesto Jelsa28.02.2018. Poštanski broj 2146528.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.02.2018. Površina 135,0028.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1125000,0028.02.2018.
Katastarska općina Jelsa28.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.02.2018.
Postotak 8,3328.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2020.
Mjesto Zagreb30.01.2020. Poštanski broj 1000030.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2020. Površina 107,4230.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0030.01.2020.
Katastarska općina Vrapče30.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2020.
Postotak 25,0030.01.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd30.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2020.
Mjesto Jelsa30.01.2020. Poštanski broj 2146530.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2020. Površina 984,0030.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0030.01.2020.
Katastarska općina Pitve30.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama30.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2020.
Postotak 10,4230.01.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd30.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2020.
Mjesto Jelsa30.01.2020. Poštanski broj 2146530.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2020. Površina 838,0030.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0030.01.2020.
Katastarska općina Pitve30.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2020.
Postotak 12,5030.01.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine30.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2020.
Mjesto Jelsa30.01.2020. Poštanski broj 2146530.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2020. Površina 226,0030.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0030.01.2020.
Katastarska općina Jelsa30.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2020.
Postotak 16,6730.01.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.02.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.02.2018. Marka/tip AUDI A328.02.2018.
Godina proizvodnje 201128.02.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0028.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.02.2018. Marka/tip Jeep 28.02.2018.
Godina proizvodnje 200828.02.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,0028.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.02.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.02.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser28.02.2018. Marka/tip FIART 2328.02.2018.
Godina proizvodnje 200228.02.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0028.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018.
Postotak 50,0028.02.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji28.02.2018.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine28.02.2018. Marka/tip Sat Breitling28.02.2018.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0028.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji28.02.2018. Postoji30.01.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio30.01.2020. Naziv poslovnog subjekta ACTA MED30.01.2020.
OIB poslovnog subjekta 4119632595130.01.2020. Sjedište poslovnog subjekta Petrovaradinska 1b30.01.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0030.01.2020.
Izvršen prijenos prava Prijenos na pravnu osobu30.01.2020.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe Odvjetničko društvo KALLAY i PARTNERI d.o.o.30.01.2020. OIB 30.01.2020. 30.01.2020. 30.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2020. Način stjecanja Na neki drugi način30.01.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine osobno30.01.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji28.02.2018.

Podatci o štednji

Iznos 25000,0028.02.2018. 21000,0030.01.2020. Valuta EUR - Euro28.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Dijete, Dijete28.02.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka28.02.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji28.02.2018.