Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vili Beroš

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vili28.02.2018. Prezime Beroš28.02.2018.
Stručna sprema Doktor Znanosti28.02.2018.
Zvanje Doktor medicine specijalist neurokirurg28.02.2018. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica28.02.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.02.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.02.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb28.02.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji28.02.2018. Mjesto 10000 Zagreb28.02.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra28.02.2018. Ministar20.02.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo zdravstva28.02.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.02.2018. Ulica Ksaver28.02.2018. Kućni broj 200a28.02.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851460750828.02.2018. +3851467708920.02.2020.
Datum početka mandata 24/01/201828.02.2018. 31/01/202020.02.2020. 23/07/202021.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 01/09/202028.02.2018. 23/07/202421.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.02.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.02.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.02.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.02.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.02.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnik zavoda za endokranijalnu neurokirurgiju Klinike za neurokirurgiju28.02.2018. Pročelnik Zavoda za endokranijalnu kirurgiju30.01.2020. Pomoćnik ministra 20.02.2020. Pomoćnik ministra27.01.2021. Naziv pravne osobe Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice28.02.2018. Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice30.01.2020. Ministarstvo zdravstva20.02.2020. OIB pravne osobe 8492465651728.02.2018. 8836224849220.02.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.02.2018. Ulica Vinogradska cesta28.02.2018. Vinogradska 30.01.2020. Ksaver20.02.2020. Kućni broj 2928.02.2018. 200a20.02.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/199128.02.2018. 24/01/201820.02.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/02/201828.02.2018. 30/01/202020.02.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ministar21.08.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo zdravstva21.08.2020. OIB pravne osobe 8836224849221.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.08.2020. Ulica Ksaver21.08.2020. Kućni broj 200a21.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 31/01/202021.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/07/202021.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ministar27.01.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo zdravstva27.01.2021. OIB pravne osobe 8836224849227.01.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.01.2021. Ulica Ksaver27.01.2021. Kućni broj 200a27.01.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 31/01/202127.01.2021. 31/01/202030.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/07/202027.01.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23267,8428.02.2018. 28719,8721.08.2020. 28844,7331.01.2022. 3844,9330.01.2023. 3861,4930.01.2024. Neto iznos (EUR) 15622,4728.02.2018. 18805,5221.08.2020. 19500,5927.01.2021. 19576,9031.01.2022. 2608,4430.01.2023. 2650,9030.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.02.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji28.02.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 200000,0028.02.2018. 120000,0030.01.2020. 32493,0220.02.2020. 32780,0021.08.2020. 27850,0027.01.2021. 23850,9831.01.2022. 1427,5130.01.2023. 824,9630.01.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka28.02.2018. Od druge djelatnosti30.01.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.02.2018.
Druga djelatnost 28.02.2018. Medicinsko vještačenje na Sudovima Republike Hrvatske.30.01.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 6500,0028.02.2018. 15469,1930.01.2020. 8219,5621.08.2020. 9153,6531.01.2022. 898,4330.01.2023. 858,8330.01.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka28.02.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.02.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.02.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dječji vrtić Malešnica28.02.2018. OIB poslodavca 0585033262328.02.2018.
Bruto iznos (EUR) 8907,0028.02.2018. 10170,1130.01.2020. 10511,2427.01.2021. 10693,3431.01.2022. 1474,2430.01.2023. 1639,3130.01.2024. Neto iznos (EUR) 6184,0028.02.2018. 6908,1030.01.2020. 7368,4727.01.2021. 7092,9731.01.2022. 1026,3430.01.2023. 1134,1030.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/200428.02.2018. Datum prestanka radnog odnosa 28.02.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.02.2018.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.02.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.02.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.02.2018. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug28.02.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Banka28.02.2018. Privredna banka Zagreb - preko HLK30.01.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0028.02.2018. 318466,2430.01.2020. 284340,8327.01.2021. 249523,6331.01.2022. 40347,7330.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro28.02.2018. HRK - Hrvatska Kuna30.01.2020. EUR - Euro30.01.2020. Godina zaduženja 201628.02.2018. 201930.01.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 12028.02.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 3850,6328.02.2018. 2835,4930.01.2020. 376,3430.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,4028.02.2018. 2,2830.01.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.02.2018. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug28.02.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko Bank Hrvatska28.02.2018. Privredna banka Zagreb 30.01.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 75500,0028.02.2018. 55967,9730.01.2020. 49848,7827.01.2021. 43694,2031.01.2022. 52100,0030.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro28.02.2018. Godina zaduženja 200828.02.2018. 201930.01.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 24028.02.2018. 12030.01.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 4500,0028.02.2018. 501,7030.01.2020. 498,4327.01.2021. 496,2030.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 7,0028.02.2018. 2,9430.01.2020. 2,6730.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing30.01.2023. Nositelj obveze Osobno30.01.2023.
Predmet leasinga osobni automobil30.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche leasing d.o.o.30.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 14042,0130.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro30.01.2023. Godina zaduženja 202230.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 4830.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 330,0030.01.2023. 340,0030.01.2024. Ugovorena kamatna stopa 5,9930.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug30.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZABA30.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 4700,0030.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro30.01.2023. Godina zaduženja 202230.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 3630.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 143,4030.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,1930.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.02.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine28.02.2018. Stan30.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.02.2018.
Mjesto Zagreb28.02.2018. Poštanski broj 1000028.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.02.2018. Površina 140,0028.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1565881,2528.02.2018. 1600000,0030.01.2020. 212356,4930.01.2020.
Katastarska općina Rudeš28.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.02.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine28.02.2018. Stan30.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.02.2018.
Mjesto Zagreb28.02.2018. Poštanski broj 1000028.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.02.2018. Površina 50,9528.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 623403,8228.02.2018. 650000,0030.01.2020. 86269,8330.01.2020.
Katastarska općina Vrapče28.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.02.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak28.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.02.2018.
Mjesto Laduč28.02.2018. Poštanski broj 1029228.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.02.2018. Površina 1692,0028.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0028.02.2018. 9954,2128.02.2018.
Katastarska općina Šenkovec28.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.02.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.02.2018.
Mjesto Jelsa28.02.2018. Poštanski broj 2146528.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.02.2018. Površina 75,0028.02.2018. 86,0030.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0028.02.2018. 99542,1128.02.2018.
Katastarska općina Jelsa28.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.02.2018.
Postotak 8,3328.02.2018. 5,5530.01.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.02.2018.
Mjesto Jelsa28.02.2018. Poštanski broj 2146528.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.02.2018. Površina 135,0028.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1125000,0028.02.2018. 149313,1628.02.2018.
Katastarska općina Jelsa28.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.02.2018.
Postotak 8,3328.02.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2020.
Mjesto Zagreb30.01.2020. Poštanski broj 1000030.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2020. Površina 107,4230.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0030.01.2020. 199084,2130.01.2020.
Katastarska općina Vrapče30.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2020.
Postotak 25,0030.01.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd30.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2020.
Mjesto Jelsa30.01.2020. Poštanski broj 2146530.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2020. Površina 984,0030.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0030.01.2020. 3981,6830.01.2020.
Katastarska općina Pitve30.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama30.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2020.
Postotak 10,4230.01.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd30.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2020.
Mjesto Jelsa30.01.2020. Poštanski broj 2146530.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2020. Površina 838,0030.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0030.01.2020. 3981,6830.01.2020.
Katastarska općina Pitve30.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2020.
Postotak 12,5030.01.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine30.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2020.
Mjesto Jelsa30.01.2020. Poštanski broj 2146530.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2020. Površina 226,0030.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0030.01.2020. 9290,6030.01.2020.
Katastarska općina Jelsa30.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2020.
Postotak 16,6730.01.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.02.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.02.2018. Marka/tip AUDI A328.02.2018.
Godina proizvodnje 201128.02.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0028.02.2018. 70000,0021.08.2020. 66000,0027.01.2021. 60000,0031.01.2022. 6500,0030.01.2023. 6000,0030.01.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.02.2018. Marka/tip Jeep 28.02.2018.
Godina proizvodnje 200828.02.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0028.02.2018. 110000,0021.08.2020. 100000,0027.01.2021. 75000,0031.01.2022. 9954,2131.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.02.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.02.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser28.02.2018. Marka/tip FIART 2328.02.2018.
Godina proizvodnje 200228.02.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0028.02.2018. 65000,0021.08.2020. 58000,0027.01.2021. 45000,0031.01.2022. 5000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018.
Postotak 50,0028.02.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji28.02.2018.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine28.02.2018. Marka/tip Sat Breitling28.02.2018.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0028.02.2018. 4645,3028.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.02.2018.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.02.2018. Postoji30.01.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio30.01.2020. Naziv poslovnog subjekta ACTA MED30.01.2020.
OIB poslovnog subjekta 4119632595130.01.2020. Sjedište poslovnog subjekta Petrovaradinska 1b30.01.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0030.01.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na pravnu osobu30.01.2020.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika Odvjetničko društvo KALLAY i PARTNERI d.o.o.30.01.2020. OIB 30.01.2020. 30.01.2020. 30.01.2020. 30.01.2020. 30.01.2020. 30.01.2020. 30.01.2020. 30.01.2020. 30.01.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno30.01.2020. Način stjecanja Na neki drugi način30.01.2020.
Drugi način stjecanja osobno30.01.2020.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.02.2018.

Podatci o štednji

Iznos 25000,0028.02.2018. 21000,0030.01.2020. 19000,0027.01.2021. 23000,0030.01.2023. Valuta EUR - Euro28.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Dijete, Dijete28.02.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka28.02.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 500,0021.02.2024. Valuta EUR - Euro21.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2024. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.02.2024.
Napomena Obveznica Republike Hrvatske21.02.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.02.2018.