Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vicko Mardešić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vicko11.03.2021. Prezime Mardešić11.03.2021.
Stručna sprema Diplomirani11.03.2021.
Zvanje Pravnik11.03.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke11.03.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica11.03.2021. Oženjen/Udana20.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.03.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb11.03.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave11.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike11.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Koranska11.03.2021. Kućni broj 211.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851647204711.03.2021.
Datum početka mandata 11/02/202111.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202511.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.03.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.03.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji11.03.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Nadzornog odbora11.03.2021. Naziv pravne osobe Hrvatsko mirovinsko osiguranje d.o.o.11.03.2021.
OIB pravne osobe 8098357196311.03.2021. Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.03.2021.
Datum početka dužnosti 11/06/201911.03.2021. Datum kraja dužnosti 11/06/202311.03.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Ulica grada Vukovara 11.03.2021. Kućni broj 37b11.03.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851631233011.03.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost član Upravnog vijeća11.03.2021. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje11.03.2021.
OIB pravne osobe 8439795662311.03.2021. Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.03.2021.
Datum početka dužnosti 11/12/201911.03.2021. Datum kraja dužnosti 11/11/202311.03.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Mihanovićeva 11.03.2021. Kućni broj 311.03.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851459540111.03.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.03.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Savjetnik ministra11.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava11.03.2021. OIB pravne osobe 5396948650011.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Ulica grada Vukovara11.03.2021. Kućni broj 7811.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/09/201911.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/05/202011.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ovlaštenik za obavljanje poslova ravnatelja uprave 11.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava11.03.2021. OIB pravne osobe 5396948650011.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Ulica grada Vukovara11.03.2021. Kućni broj 7811.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 07/05/202011.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/02/202111.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 24377,5111.03.2021. Neto iznos (HRK) 16846,5311.03.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.03.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji11.03.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1000,0011.03.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka11.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno11.03.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1000,0011.03.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka11.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno11.03.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.03.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje11.03.2021. OIB poslodavca 8439795662311.03.2021.
Bruto iznos (HRK) 12762,7211.03.2021. Neto iznos (HRK) 8451,4511.03.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/200911.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 11.03.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji11.03.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 3300,0011.03.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava11.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno11.03.2021.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.03.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.03.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.03.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.03.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Zagreb11.03.2021. Poštanski broj 1000011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 77,3911.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1100000,0011.03.2021.
Katastarska općina Grad Zagreb11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Prodajom imovine11.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Zagreb11.03.2021. Poštanski broj 1000011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 13,5011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0011.03.2021.
Katastarska općina Grad Zagreb11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Prodajom imovine11.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Zagreb11.03.2021. Poštanski broj 1000011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 52,7011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 710000,0011.03.2021.
Katastarska općina Grad Zagreb11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug11.03.2021. 20.07.2021. Bračni drug22.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Zagreb11.03.2021. Poštanski broj 1000011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 4,7011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0011.03.2021.
Katastarska općina Grad Zagreb11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug11.03.2021. 20.07.2021. Bračni drug22.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.03.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.03.2021. Marka/tip Renault Clio11.03.2021.
Godina proizvodnje 200611.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0011.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.07.2021. Marka/tip Škoda Kamiq20.07.2021.
Godina proizvodnje 202120.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 143000,0020.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno20.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.03.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji11.03.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice11.03.2021. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.11.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656011.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb11.03.2021.
Broj dionica 6911.03.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 265,0011.03.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos11.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.03.2021.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice11.03.2021. Naziv poslovnog subjekta Atlantic grupa d.d.11.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 7114991241611.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb11.03.2021.
Broj dionica 411.03.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 935,0011.03.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos11.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.03.2021.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji11.03.2021.

Podatci o štednji

Iznos 25000,0011.03.2021. Valuta EUR - Euro11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Prodajom imovine11.03.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.03.2021.