Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vesna Hajsan-Dolinar

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vesna Prezime Hajsan-Dolinar
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje doktor tehničkih znanosti Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 47276 Žakanje

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik župana Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Karlovačka Županija Karlovačka županija

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47000 Karlovac Ulica A.Vraniczaya Kućni broj 2

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38547666102 +3854766610018.01.2022.
Datum početka mandata 01/06/2017 04/06/202108.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 30/05/2021 03/06/202529.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ravnateljica škole Naziv pravne osobe Osnovna škola Žakanje OIB pravne osobe 88436426142
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47276 Žakanje Ulica Žakanje Kućni broj 58
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/2010 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/2017

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenica župana29.06.2021. Naziv pravne osobe Karlovačka županija29.06.2021. OIB pravne osobe 6505053736829.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47000 Karlovac29.06.2021. Ulica A.Vraniczaya29.06.2021. Kućni broj 229.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/201729.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/06/202129.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20437,29 20718,5326.02.2020. 20816,2829.06.2021. 20906,0318.01.2022. 2787,13 3031,9126.01.2024. Neto iznos (EUR) 13880,28 14216,8626.02.2020. 14669,8629.06.2021. 14729,8618.01.2022. 2029,30 2113,6826.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji20.03.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4500,0020.03.2020. 597,2520.03.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava20.03.2020.
Vremenski raspon Mjesečno20.03.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0029.06.2021. 265,4529.06.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava29.06.2021.
Vremenski raspon Mjesečno29.06.2021.
Napomena 29.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 100,0026.01.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak26.01.2024.
Vremenski raspon Mjesečno26.01.2024.
Napomena Naknada za topli obrok koja vrijedi od 1.1.2024.26.01.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Instalacija d.o.o. OIB poslodavca 5656800000
Bruto iznos (EUR) 157758,00 16764,0011.02.2020. 11545,0029.06.2021. 1695,72 1389,8826.01.2024. Neto iznos (EUR) 96241,44 9802,5711.02.2020. 7235,0029.06.2021. 1046,00 1122,3126.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/08/1999 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji31.10.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1476,1931.10.2023. 5463,4026.01.2024. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti31.10.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.10.2023.
Napomena 31.10.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji Postoji31.10.2023.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja31.10.2023. Nositelj obveze Osobno31.10.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Merkur osiguranje31.10.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 9463,7231.10.2023.
Valuta duga EUR - Euro31.10.2023. Godina zaduženja 200231.10.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 36031.10.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 28,8031.10.2023. Ugovorena kamatna stopa 0,0031.10.2023.
Napomena 31.10.2023.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja31.10.2023. Nositelj obveze Bračni drug31.10.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Grawe Hrvatska d.o.31.10.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 17316,0031.10.2023.
Valuta duga EUR - Euro31.10.2023. Godina zaduženja 200231.10.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 43231.10.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 47,0031.10.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,0031.10.2023.
Napomena 31.10.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Žakanje Poštanski broj 47276
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 280,00 2130,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1100000,00 145995,09
Katastarska općina Jurovo Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Stambeni objekt, dvorište i oranica je objedinjeno u ZK 710

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Jurovo Poštanski broj 47276
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1664,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 1327,23
Katastarska općina Jurovo Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena ZK 330A

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Jurovo Poštanski broj 47276
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4377,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,00 4645,30
Katastarska općina Jurovo Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Osobno, Bračni drug26.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Postotak 50,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Jurovo Poštanski broj 47276
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1687,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 2654,46
Katastarska općina Jurovo Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan24.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2019.
Mjesto Zagreb24.01.2019. Poštanski broj 1000024.01.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2019. Površina 54,0024.01.2019. 54,4126.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0024.01.2019. 92905,9724.01.2019.
Katastarska općina Blato Novo24.01.2019. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.01.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor11.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.02.2020.
Mjesto NETRETIĆ11.02.2020. Poštanski broj 4727111.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.02.2020. Površina 49,0011.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0011.02.2020. 33180,7011.02.2020.
Katastarska općina JUROVO11.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno11.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno11.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd29.06.2021. Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Žakanje29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 3787,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9467,5029.06.2021. 1256,4929.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021. Darovnim ugovorom, Nasljedstvom16.02.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 29.06.2021. 1/3 Nasljedstvo Milka Hajsan 2/3 susjedi - međaši (Boldin Mijo, Boldin Josip, Boldin Nevenka - koji su se upisali na djedovu zemlju)16.02.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma29.06.2021. Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Brlog Ozaljski29.06.2021. Poštanski broj 4728029.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 6733,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 47131,0029.06.2021. 6255,3629.06.2021.
Katastarska općina Brlog Ozaljski29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt29.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Breznik29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 293,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0029.06.2021. 1327,2329.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom29.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Žakanje29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 1153,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0029.06.2021. 9290,6029.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)29.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Žakanje29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 2305,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10600,0029.06.2021. 1406,8629.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd29.06.2021. Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Žakanje29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 3309,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8500,0029.06.2021. 1128,1429.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak29.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Žakanje29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 3726,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0029.06.2021. 3318,0729.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 29.06.2021. U gruntovnici pod ZK 1522

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)29.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Žakanje29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 2230,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0029.06.2021. 796,3429.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Postotak 66,6616.02.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Suvlasništvo s trećim osobama.29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)29.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Žakanje29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 1903,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0029.06.2021. 663,6129.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Postotak 66,6616.02.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Suvlasništvo s trećim osobama.29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada29.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Žakanje29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 255,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500,0029.06.2021. 66,3629.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Postotak 66,6616.02.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Suvlasništvo s trećim osobama.29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)29.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Žakanje29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 6262,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0029.06.2021. 1990,8429.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Postotak 66,6616.02.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Suvlasništvo s trećim osobama.29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd29.06.2021. Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Žakanje29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 1672,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0029.06.2021. 1327,2329.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Postotak 66,6616.02.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Suvlasništvo s trećim osobama.29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada29.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Žakanje29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 1726,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500,0029.06.2021. 331,8129.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Postotak 66,6616.02.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Suvlasništvo s trećim osobama.29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada29.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Žakanje29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 1162,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0029.06.2021. 265,4529.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Postotak 66,6616.02.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Suvlasništvo s trećim osobama.29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište29.06.2021. Gospodarski objekt Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Žakanje29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 282,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0029.06.2021. 398,1729.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)29.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Žakanje29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 7621,0029.06.2021. 8042,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0029.06.2021. 2654,4629.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Postotak 66,6616.02.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Suvlasništvo s trećim osobama.29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada29.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Žakanje29.06.2021. Poštanski broj 4727629.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 421,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600,0029.06.2021. 79,6329.06.2021.
Katastarska općina Žakanje29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom29.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Suvlasništvo s trećim osobama.29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Slovenija18.01.2022.
Mjesto Črnomelj18.01.2022. Poštanski broj 834018.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2022. Površina 19504,0018.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 146634,0018.01.2022. 19461,6818.01.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2022.
Postotak 50,0018.01.2022.
Napomena 18.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Slovenija18.01.2022.
Mjesto Črnomelj18.01.2022. Poštanski broj 834018.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2022. Površina 4904,0018.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 36838,9418.01.2022. 4889,2418.01.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2022.
Postotak 50,0018.01.2022.
Napomena 18.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman26.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2024.
Mjesto Privlaka26.01.2024. Poštanski broj 2323326.01.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2024. Površina 83,0326.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 208000,0026.01.2024.
Katastarska općina KO Privlaka26.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug26.01.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.01.2024.
Napomena 26.01.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji26.02.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault laguna
Godina proizvodnje 2002 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 2654,46
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Instalacija d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 5656800000 Sjedište poslovnog subjekta Črnomelj
Udio vlasništva izražen u postocima 35,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika OIB
Vlasnik/imatelj/nositelj Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Postotak 90,00
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Vlasnik obrta31.10.2023. Naziv poslovnog subjekta Hajsan obrt za ostale građevinske radove31.10.2023.
OIB poslovnog subjekta 2974734237131.10.2023. Sjedište poslovnog subjekta Bubnjarački Brod 33, Žakanje31.10.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug31.10.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.10.2023.
Napomena 31.10.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice31.10.2023. Naziv poslovnog subjekta Fima vrijednosnice31.10.2023.
OIB poslovnog subjekta 4519491105131.10.2023. Sjedište poslovnog subjekta Vrazova 25, Varaždin31.10.2023.
Broj dionica 18231.10.2023. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 36,6331.10.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug31.10.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.10.2023.
Napomena 31.10.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 148000,00 170000,0026.02.2020. 255000,0029.06.2021. 320000,0018.01.2022. 2457,88 8500,0026.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 30000,00 7000,0026.02.2020. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od osiguranja26.02.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 50000,0026.02.2020. 58000,0029.06.2021. 57000,0018.01.2022. 55700,00 Valuta EUR - Euro26.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug26.02.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.02.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 132000,0026.02.2020. 127000,0029.06.2021. 225000,0018.01.2022. 5450,39 Valuta HRK - Hrvatska Kuna26.02.2020. EUR - Euro26.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug26.02.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti26.02.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji