Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Veljko Kajtazi

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Veljko13.02.2015. Prezime Kajtazi 13.02.2015.
Stručna sprema VSS13.02.2015.
Zvanje Inženjer elektrotehnike13.02.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke13.02.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica13.02.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.02.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb13.02.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.02.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik13.02.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor13.02.2015. Hrvatski sabor13.02.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb13.02.2015. Ulica Trg Svetoga Marka 13.02.2015. Kućni broj 613.02.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456947213.02.2015.
Datum početka mandata 22/12/201113.02.2015. 28/12/201519.01.2016. 13/10/201521.10.2016. 14/10/201608.01.2019. 22/07/202004.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/12/201513.02.2015. 28/12/201919.01.2016. 13/10/202021.10.2016. 22/07/202404.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.02.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji13.02.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji13.02.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.02.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji13.02.2015. Ne postoji21.01.2016. Postoji06.02.2023.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Koordinator13.02.2015. Saborski zastupnik19.01.2016. Naziv pravne osobe Informativni Pravni Centar13.02.2015. Hrvatski sabor19.01.2016. OIB pravne osobe 2442654657713.02.2015. 19.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35000 Slavonski Brod13.02.2015. 10000 Zagreb19.01.2016. Ulica Starčevićeva13.02.2015. Trg Sv. Marka 19.01.2016. Kućni broj 4313.02.2015. 619.01.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/201113.02.2015. 22/12/201119.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/11/201113.02.2015. 28/11/201519.01.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Saborski zastupnik06.02.2023. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor06.02.2023. OIB pravne osobe 3859750623406.02.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb06.02.2023. Ulica Trg sv. Marka06.02.2023. Kućni broj 606.02.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/10/201606.02.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/07/202006.02.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 303076,3213.02.2015. 25256,3623.02.2015. 23958,2008.01.2019. 25497,3910.01.2022. 3399,01 Neto iznos (EUR) 163221,1813.02.2015. 13601,7723.02.2015. 14814,7608.01.2019. 16528,0010.01.2022. 2202,77

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.02.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji13.02.2015. Postoji08.01.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 18000,0008.01.2019. 199,10 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak08.01.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.01.2019. Mjesečno
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu13.02.2015. Postoji19.01.2016. Ne postoji04.08.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca NOVI IZGLED d.o.o.13.02.2015. OIB poslodavca 2127929038113.02.2015.
Bruto iznos (EUR) 36178,6613.02.2015. Neto iznos (EUR) 28582,8813.02.2015.
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca NOVI IZGLED D.O.O.19.01.2016. OIB poslodavca 2127929038119.01.2016.
Bruto iznos (EUR) 36178,6619.01.2016. 4801,6519.01.2016. Neto iznos (EUR) 28582,2219.01.2016. 3793,4819.01.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/198419.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 19.01.2016. 25/10/201608.01.2019.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji13.02.2015. Postoji04.08.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1850,0004.08.2020. 1980,0010.01.2022. 283,13 320,0014.02.2024. Pravna osnova Od osiguranja04.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno04.08.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji13.02.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji13.02.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.02.2015. Postoji14.02.2024.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica14.02.2024. Nositelj potraživanja Osobno14.02.2024.
Iznos (EUR) 35000,0014.02.2024. Vremenski raspon Jednokratno14.02.2024.
Napomena 14.02.2024.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.02.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2015.
Mjesto Velika Gorica13.02.2015. Poštanski broj 1041013.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2015. Površina 54,8513.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,0013.02.2015. 470000,0021.10.2016. 506000,0004.08.2020. 529308,0010.01.2022. 88000,00 115185,0014.02.2024.
Katastarska općina Velika Gorica13.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno13.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2015.
Mjesto Zagreb13.02.2015. Poštanski broj 1000013.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2015. Površina 58,6113.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 625000,0013.02.2015. 630000,0021.10.2016. 791235,0004.08.2020. 830908,0010.01.2022. 120000,00
Katastarska općina Trešnjevka13.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2015.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug13.02.2015. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dugo Selo Poštanski broj 10370
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 550,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8250,0006.02.2023.
Katastarska općina Leprovica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dugo Selo Poštanski broj 10370
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 550,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8250,0006.02.2023.
Katastarska općina Leprovica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dugo Selo Poštanski broj 10370
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 550,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8250,0006.02.2023.
Katastarska općina Leprovica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište06.02.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2023.
Mjesto Dugo Selo06.02.2023. Poštanski broj 1037006.02.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2023. Površina 550,0006.02.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8250,0006.02.2023.
Katastarska općina Leprovica06.02.2023. Vrsta vlasništva Knjižno06.02.2023.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine06.02.2023.
Napomena 06.02.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.02.2015. Ne postoji19.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.02.2015. Marka/tip Audi13.02.2015.
Godina proizvodnje 200313.02.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0013.02.2015. 3981,6813.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno13.02.2015. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.02.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.02.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji13.02.2015. Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta AZ profit dobrovoljni mirovinski fond
OIB poslovnog subjekta 22134623145 Sjedište poslovnog subjekta Heinzelova 70, 10000 Zagreb
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 6972,25 7500,0014.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu14.02.2024. Naziv poslovnog subjekta ZG BOND 2027 EUR IV14.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 2559338637014.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta ZB INVEST D.O.O. - SAMOBORSKA CESTA 145, 10090 ZAGREB14.02.2024.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0014.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno14.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje14.02.2024.
Napomena 14.02.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji13.02.2015.

Podatci o štednji

Iznos 70000,0013.02.2015. 79000,0019.01.2016. 85000,0021.10.2016. 100000,0008.01.2019. 150000,0010.01.2022. 23000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna13.02.2015. EUR - Euro13.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno13.02.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.02.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.02.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 35000,0013.02.2015. Valuta EUR - Euro13.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno13.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.02.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 10000,0013.02.2015. 15000,0019.01.2016. 20000,0021.10.2016. 30000,0010.01.2022. 25000,0014.02.2024. Valuta EUR - Euro13.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno13.02.2015. Izvanbračni drug14.02.2024. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.02.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.02.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 25000,0013.02.2015. Valuta EUR - Euro13.02.2015.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug13.02.2015. Način stjecanja Prodajom imovine13.02.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 25000,0010.01.2022. Valuta EUR - Euro10.01.2022.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug10.01.2022. Način stjecanja Prodajom imovine10.01.2022.
Napomena 10.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji13.02.2015. Ne postoji19.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Romsko Nacionalno Vijeće13.02.2015. Sjedište pravne osobe Ilica 21513.02.2015.
OIB pravne osobe 8508103319513.02.2015.
Datum učlanjenja 08/04/201213.02.2015. Datum kraja članstva 13.02.2015.
Funkcije Predsjednik13.02.2015.
Napomena
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: