Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Velimir Paušić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Velimir21.06.2017. Prezime Paušić 21.06.2017.
Stručna sprema Diplomirani21.06.2017.
Zvanje diplomrani inžinjer drvne tehnologije21.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica21.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35435 Stara Gradiška21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Stara Gradiška21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35435 Stara Gradiška21.06.2017. Ulica Trg hrvatskih branitelja 21.06.2017. Kućni broj 121.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853537405121.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201721.06.2017. 20/05/202116.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 28/05/202121.06.2017. 22/05/202516.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji21.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 8559,4121.06.2017. 14868,8416.06.2021. 1973,3216.06.2021. Neto iznos (EUR) 6847,5321.06.2017. 10004,5216.06.2021. 1327,7616.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.06.2017. Postoji16.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 6913,9716.06.2021. 917,5116.06.2021. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti16.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ord. opće med. Mohamed Engerini21.06.2017. DOm Zdravlja Nova Gradiška18.01.2022. OIB poslodavca 9239555369121.06.2017. 0077799332918.01.2022.
Bruto iznos (EUR) 71641,9221.06.2017. 6396,6516.06.2021. 8955,0018.01.2022. 1188,5318.01.2022. Neto iznos (EUR) 52802,4021.06.2017. 5000,0016.06.2021. 6500,0018.01.2022. 862,7018.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/200121.06.2017. 01/07/202118.01.2022. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji21.06.2017. Postoji16.06.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 792,0016.06.2021. 105,1216.06.2021. Pravna osnova Od kapitala16.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji21.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Cernik21.06.2017. Poštanski broj 3540421.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 1052,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0021.06.2017. 4645,3021.06.2017.
Katastarska općina Cernik21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip Citroen C321.06.2017. Opel Astra04.01.2018.
Godina proizvodnje 200621.06.2017. 201704.01.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0021.06.2017. 120000,0004.01.2018. 75000,0016.06.2021. 70000,0018.01.2022. 7000,0026.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.01.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji21.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta SNH BETA D.D.21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 4955450021221.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Miramarska 24, Zagreb21.06.2017.
Broj dionica 10421.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0021.06.2017. 1,3321.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način21.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine kuponska privatizacija21.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta ICF D.D21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8119187956821.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Bogovićeva 4, Zagreb21.06.2017.
Broj dionica 121.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 1040,0021.06.2017. 138,0321.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način21.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine kuponska privatizacija21.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta SNH GAMA D.D21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 3910074403921.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Miramarska 24, Zagreb21.06.2017.
Broj dionica 10421.06.2017. 116.06.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0021.06.2017. 1500,0016.06.2021. 199,0816.06.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način21.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine kuponska privatizacija21.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta HT D.D.21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656021.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb21.06.2017.
Broj dionica 9921.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 119,9521.06.2017. 15,7921.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta JADRANKAMEN D.D. U STEČAJU21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 9701278946421.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Velo štroda 1, Pučišća21.06.2017.
Broj dionica 3021.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 370,0021.06.2017. 49,1121.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta LUX ULAGANJA D.D.21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 9074625349521.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Bogovićeva 4, Zagreb21.06.2017.
Broj dionica 10421.06.2017. 104.01.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0021.06.2017. 1200,0004.01.2018. 159,2704.01.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način21.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine kuponska privatizacija21.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta SN PECTINATUS D.D.21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 0971208222821.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta MIRAMARSKA 24, ZAGREB21.06.2017.
Broj dionica 10421.06.2017. 116.06.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0021.06.2017. 1500,0016.06.2021. 199,0816.06.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način21.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Kuponska privatizacija21.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta VALAMAR RIVIERA D.D.21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 3620121284721.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Stancija Kaligari 1, Poreč21.06.2017.
Broj dionica 211721.06.2017. 212816.06.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 13,2721.06.2017. 1,7321.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta SNH ALFA D.D.21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 4980054072221.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Miramarska 24, Zagreb21.06.2017.
Broj dionica 10421.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0021.06.2017. 1,3321.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način21.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine kuponska privatizacija21.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a16.06.2021. Naziv poslovnog subjekta OPG Paušić Velimir16.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 3869555356416.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta Uskoci 20 b16.06.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno16.06.2021. Način stjecanja Na neki drugi način16.06.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Temeljem zakona o OPG-u 16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji21.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 34000,0021.06.2017. 70000,0016.06.2021. 80000,0018.01.2022. 20000,0026.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.06.2017. EUR - Euro21.06.2017.
Oblik vlasništva Dijete21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način21.06.2017.
Drugi način stjecanja Uplata roditelja dječja štednja životno osiguranje 21.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7000,0021.06.2017. 20000,0016.06.2021. Valuta EUR - Euro21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5000,0021.06.2017. 20000,0016.06.2021. Valuta EUR - Euro21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.06.2017.